Ogłoszenia

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia II naboru wniosków na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie nabycia wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

2017-10-30

Minister Sprawiedliwości zaprasza jednostki sektora finansów publicznych –jednostki samorządu terytorialnego – gminy i miasta na prawach powiatu – z obszaru województwa małopolskiego, do składania wniosków w ramach II naboru wniosków na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Programu I, Priorytetu IIIB: Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem - na rok 2017, w zakresie nabycia wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

Dysponent Funduszu umożliwia zadawanie pytań dotyczących ogłoszonego naboru wniosków za pośrednictwem adresu e-mail: funduszsprawiedliwosci@ms.gov.pl

Odpowiedzi na pytania zostaną opublikowane na stronach internetowych Dysponenta - Biuletynu Informacji Publicznej.

Dysponent Funduszu zastrzega sobie możliwość odpowiedzi na wybrane pytania.

Dysponent informuje, że realizację Programu I, w ramach którego jest ogłaszany niniejszy nabór, zaplanowano do dnia 31 grudnia 2018 r. Tym samym możliwe będzie powierzanie zadań, analogicznych do opisanych w niniejszym ogłoszeniu, na rok 2018 - po przeprowadzeniu odrębnego naboru wniosków, w tym również na obszarze innych województw.

 

powrót do listy aktualności

O dokumencie