Ogłoszenia

19.02.2018

Ogłoszenie w sprawie obsadzenia wolnego stanowiska referendarza sądowego przez przeniesienie referendarza sądowego na inne miejsce służbowe

Prezes Sądu Apelacyjnego w Katowicach na podstawie art. 151a § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U z 2018 r., poz. 23) dokonał przeniesienia referendarza sądowego z dniem 1 marca 2018 r. na stanowisko...

więcej

19.02.2018

Nabór wniosków na dotacje z Funduszu Sprawiedliwości na wyposażenie strażaków ochotników województwa świętokrzyskiego

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia IV naboru wniosków na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie nabycia wyposażenia i urządzeń ratownictwa,...

więcej

19.02.2018

Informacja o wolnych stanowiskach dyrektora sądu

Informacja o wolnych stanowiskach dyrektora Sądu:

więcej

16.02.2018

Ogłoszenie w sprawie obsadzenia wolnego stanowiska sędziowskiego poprzez przeniesienie sędziego na inne miejsce służbowe

Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 75 § 1 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (j.t. Dz.U. z 2018 r., poz. 23) dokonał przeniesienia sędziego z dniem 1 maja 2018 r. na stanowisko sędziowskie w Sądzie...

więcej

Najnowsze zamówienia

13.02.2018

BA-F-II-3710-2/18

Usługa eksploatacji i rozwoju Systemu Dozoru Elektronicznego

więcej

09.02.2018

BA-F-II-3710-3/18

Wykonywanie usług tłumaczeń pisemnych specjalistycznych z użyciem słownictwa prawniczego w podziale na 5 zadań

więcej

Oferty pracy

17.02.2018

Starszy specjalista - administrator sieci Systemu Przetwarzania Danych Ministerstwa Sprawiedliwości w Wydziale Utrzymania Infrastruktury w Departamencie Informatyzacji i Rejestrów Sądowych

Dyrektor Generalny Ministerstwa Sprawiedliwości poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy specjalista - administrator sieci Systemu Przetwarzania Danych Ministerstwa Sprawiedliwości w Wydziale Utrzymania Infrastruktury w Departamencie...

więcej

17.02.2018

Starszy specjalista - administrator Mainframe Systemu Przetwarzania Danych Ministerstwa Sprawiedliwości w Wydziale Utrzymania Infrastruktury w Departamencie Informatyzacji i Rejestrów Sądowych

Dyrektor Generalny Ministerstwa Sprawiedliwości poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy specjalista - administrator Mainframe Systemu Przetwarzania Danych Ministerstwa Sprawiedliwości w Wydziale Utrzymania Infrastruktury w Departamencie...

więcej

16.02.2018

Główny specjalista do spraw planowania i analiz oraz współpracy międzynarodowej w sprawach cywilnych i karnych w Wydziale Międzynarodowej Współpracy Prawnej w Sprawach Karnych w Departamencie Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka

Ogłoszenie nr: 22515   Data ukazania się ogłoszenia: 16 lutego 2018 r.   Dyrektor Generalny Ministerstwa Sprawiedliwości   poszukuje kandydatów na stanowisko:   główny specjalista do spraw planowania i analiz oraz współpracy międzynarodowej w...

więcej

15.02.2018

Specjalista ds. redakcji merytorycznej Monitora Sądowego i Gospodarczego w Centralnej Informacji o Zastawach Rejestrowych, Krajowego Rejestru Sądowego oraz Ksiąg Wieczystych w Departamencie Informatyzacji i Rejestrów Sądowych

Dyrektor Generalny Ministerstwa Sprawiedliwości poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalista ds. redakcji merytorycznej Monitora Sądowego i Gospodarczego w Centralnej Informacji o Zastawach Rejestrowych, Krajowego Rejestru Sądowego oraz Ksiąg...

więcej

Rozeznanie rynku

15.02.2018

Rozeznanie rynku na świadczenie usług wsparcia w procesie tworzenia i aktywacji kont użytkowników instytucjonalnych w systemach teleinformatycznych Ministerstwa Sprawiedliwości

Zamawiający – Ministerstwo Sprawiedliwości w ramach rozeznania rynku oraz w celu oszacowania wartości zamówienia, w tym kosztów realizacji zamówienia, zaprasza Państwa do przesłania wstępnej kalkulacji ceny - opis przedmiotu zamówienia oraz istotne...

więcej

15.02.2018

Rozeznanie rynku na usługi w zakresie administrowania systemem ERP Ministerstwa Sprawiedliwości.

Zamawiający – Ministerstwo Sprawiedliwości - planuje udzielenie zamówienia na ww. przedmiot. Wzór istotnych postanowień umowy z przedmiotem zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

więcej

09.02.2018

Rozeznanie rynku na świadczenie usług transmisji danych dla jednostek organizacyjnych resortu sprawiedliwości obejmujących lokalizacje Sądów Apelacyjnych, Sądów Okręgowych, Sądów Rejonowych oraz POPD i ZOPD MS.

Rozeznanie rynku na świadczenie usług transmisji danych dla jednostek organizacyjnych resortu sprawiedliwości obejmujących lokalizacje Sądów Apelacyjnych, Sądów Okręgowych, Sądów Rejonowych oraz POPD i ZOPD MS.

więcej

31.01.2018

Dostawa i montaż masztu flagowego zlokalizowanego na tarasie dachowym budynku Ministerstwa Sprawiedliwości przy Al. Ujazdowskich 11 w Warszawie

Ministerstwo Sprawiedliwości zaprasza Państwa do przedstawienia oferty cenowej w poniższym zakresie:

więcej