Praktyki studenckie

Praktyki studenckie w Ministerstwie Sprawiedliwości

Biuro Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach współpracy z uczelniami wyższymi zarówno publicznymi, jak i niepublicznymi zajmuje się organizacją i koordynacją praktyk studenckich w departamentach/biurach Ministerstwa Sprawiedliwości – w szczególności dla studentów ostatnich lat studiów (4-5 rok jednolitych studiów magisterskich lub 1-2 rok studiów II stopnia - uzupełniających magisterskich) oraz studiów doktoranckich.

Do odbywania praktyk w Ministerstwie Sprawiedliwości zachęcamy również osoby z ograniczoną sprawnością.

Praktyki w Ministerstwie Sprawiedliwości trwają od dwóch tygodni do miesiąca i są bezpłatne – nie pokrywamy kosztów przejazdów, ubezpieczenia, utrzymania oraz zakwaterowania w czasie trwania praktyki.

Praktyki studenckie organizowane są w ciągu całego roku kalendarzowego.

Zgoda na odbycie praktyki, a także ilość miejsc na praktyki i czas ich trwania jest związany z bieżącymi pracami wybranego departamentu/biura.

Po zakończeniu odbywania praktyki student otrzyma zaświadczenie o ich ukończeniu.

Studenci zainteresowani odbyciem praktyki w Ministerstwie Sprawiedliwości powinni złożyć wymagany (w oryginale) komplet dokumentów:

  1. Formularz aplikacyjny;
  2. CV;
  3. Zaświadczenie z uczelni o posiadaniu statusu studenta.

Powyższe dokumenty, na co najmniej trzy tygodnie przed preferowanym terminem rozpoczęcia praktyki, należy przesłać na adres:

Ministerstwo Sprawiedliwości
Biuro Dyrektora Generalnego

Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa

lub złożyć osobiście w Biurze Przepustek Ministerstwa Sprawiedliwości - adres jw.

Dodatkowych informacji nt. przedmiotowych praktyk udziela Pani Aneta Iwanowska tel. 22 52 12 378; e-mail: iwanowska@ms.gov.pl

Formularz aplikacyjny Formularz aplikacyjny (liczba pobrań: 2170)

O dokumencie