Petycje wielokrotne

Petycja wielokrotna dotyczącą podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu wprowadzenie zmian w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych

2016-09-15

Petycja wielokrotna dotyczącą podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu wprowadzenie zmian w ustawie z dnia  27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów za naruszenie przepisów Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, w zakresie których petycja zawiera konkretne propozycje legislacyjne.

Autorzy petycji nie wyrazili zgody na ujawnienie ich danych osobowych.

Zarządzono łączne rozpoznanie petycji.

Ogłasza się okres oczekiwania na dalsze petycje do dnia 15 listopada 2016 r.

Aktualnie trwa analiza petycji, przewidywalny termin rozpatrzenia - nie później niż do dnia do dnia 15 lutego 2017 r.

Pliki

Zobacz treść petycji Zobacz treść petycji (liczba pobrań: 219)

powrót do listy aktualności

O dokumencie