Szukaj

Wyszukaj interesujące Cię informacje

Szukano wyrażenia: krs
Znaleziono 315 wyników

National Court Register (KRS) / National registers / Ministry Of Justice

Print National Court Register (KRS)
http://ms.gov.pl/en/national-registers/national-court-register/

Wykaz wniosków i odpowiednich do nich załączników

przedsiębiorców KRS-WA - Oddziały, terenowe jednostki organizacyjne KRS-WB - Wspólnicy spółki jawnej lub komplementariusze sp.komandytowo - akcyjnej KRS-WD - Partnerzy KRS-WH - Sposób powstania podmiotu KRS-WK - Organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki KRS-WL - Prokurenci KRS-WM - Przedmiot działania KRS-WG - Emisje akcji Załączniki obligatoryjne KRS-WB KRS-WK KRS-WM KRS-Z2 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców KRS-ZA - Zmiana - oddziały, terenowe jednostki
http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/okrajowy-rejestr-sadowy/przewodnik-po-formach-prawnych-podlegajacych-wpisowi-do-krs-i-odpowiadajacych-im-formularzach/informacje-o-tworzeniu-i-zglaszaniu-spolki-komandytowo-akcyjnej/

Wykaz wniosków i odpowiednich do nich załączników

KRS-WI - Dyrektorzy wykonawczy KRS-WA - Oddziały, terenowe jednostki organizacyjne KRS-WH - Sposób powstania KRS-WK - Organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki KRS-WL - Prokurenci KRS-WM - Przedmiot działania KRS-WG - Emisje akcji KRS-ZN - Sprawozdania finansowe i inne dokumenty Załączniki obligatoryjne KRS-WK KRS-WM KRS-Z13 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców KRS-ZI - Zmiana - dyrektorzy wykonawczy KRS-ZA - Zmiana - oddziały, terenowe jednostki
http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/okrajowy-rejestr-sadowy/przewodnik-po-formach-prawnych-podlegajacych-wpisowi-do-krs-i-odpowiadajacych-im-formularzach/informacje-o-tworzeniu-i-zglaszaniu-spolki-europejskiej/

Wykaz wniosków i odpowiednich do nich załączników

danego formularza Uwagi KRS-W20 Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym KRS-WA - Oddziały, terenowe jednostki organizacyjne KRS-WH - Sposób powstania KRS-WK - Organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki KRS-WM - Przedmiot działania KRS-ZN - Sprawozdania finansowe i inne dokumenty Załączniki obligatoryjne KRS-WF KRS-WK KRS-WM - tylko wówczas gdy jednocześnie... przedsiębiorców KRS-WM - Przedmiot działania KRS-ZY - Numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej
http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/okrajowy-rejestr-sadowy/przewodnik-po-formach-prawnych-podlegajacych-wpisowi-do-krs-i-odpowiadajacych-im-formularzach/informacje-o-tworzeniu-i-zglaszaniu-fundacji/

Wykaz wniosków i odpowiednich do nich załączników

dla danego formularza Uwagi KRS-W4 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców KRS-WA - Oddziały, terenowe jednostki organizacyjne KRS-WH - Sposób powstania KRS-WK - Organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki KRS-WL - Prokurenci KRS-WM - Przedmiot działania KRS-WG - Emisje akcji KRS-ZN - Sprawozdania finansowe i inne dokumenty Załączniki obligatoryjne KRS-WK KRS-WM KRS-Z3 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców KRS-ZA - Zmiana - oddziały
http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/okrajowy-rejestr-sadowy/przewodnik-po-formach-prawnych-podlegajacych-wpisowi-do-krs-i-odpowiadajacych-im-formularzach/informacje-o-tworzeniu-i-zglaszaniu-spolki-akcyjnej/

Informacje o tworzeniu i zgłaszaniu głównego oddziału zagranicznego zakładu ubezpieczeń / Przewodnik po formach prawnych podlegających wpisowi do KRS i odpowiadających im formularzach / Krajowy Rejestr Sądowy / Rejestry i ewidencje / Biuletyn Informacji Publicznej

formularza Uwagi KRS-W10 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców KRS-WL - Prokurenci KRS-WJ - Reprezentant podmiotu zagranicznego KRS-WK - Organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki KRS-WM - Przedmiot działania KRS-ZN - Sprawozdania finansowe i inne dokumenty Załączniki obligatoryjne KRS-WM KRS-WK KRS-WJ KRS-Z10 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców KRS-ZL - Reprezentant podmiotu zagranicznego KRS-ZJ - Zmiana reprezentant podmiotu
http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/okrajowy-rejestr-sadowy/przewodnik-po-formach-prawnych-podlegajacych-wpisowi-do-krs-i-odpowiadajacych-im-formularzach/informacje-o-tworzeniu-i-zglaszaniu-glownego-oddzialu-zagranicznego-zakladu-ubezpieczen/

National registers / Ministry Of Justice

Print National registers   National Court Register (KRS) National Criminal Register (KRK)  
http://ms.gov.pl/en/national-registers/

Wykaz wniosków i odpowiednich do nich załączników

KRS-WA - Oddziały, terenowe jednostki organizacyjne KRS-WH - Sposób powstania KRS-WK - Organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki KRS-WL - Prokurenci KRS-WM - Przedmiot działania KRS-ZN - Sprawozdania finansowe i inne dokumenty Załączniki obligatoryjne KRS-WK KRS-WM KRS-Z6 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców KRS-ZS - Zmiana - połączenie, podział, przekształcenie KRS-ZA - Zmiana - oddziały, terenowe jednostki organizacyjne KRS-ZK - Zmiana - organy
http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/okrajowy-rejestr-sadowy/przewodnik-po-formach-prawnych-podlegajacych-wpisowi-do-krs-i-odpowiadajacych-im-formularzach/informacje-o-tworzeniu-i-zglaszaniu-przedsiebiorstwa-panstwowego/

Wykaz wniosków i odpowiednich do nich załączników

przedsiębiorców KRS-WA - Oddziały, terenowe jednostki organizacyjne KRS-WM - Przedmiot działania KRS-ZN - Sprawozdania finansowe i inne dokumenty Załączniki obligatoryjne KRS-WM KRS-Z7 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców KRS-ZA - Zmiana - oddziały, terenowe jednostki organizacyjne KRS-ZM - Zmiana - przedmiot działalności KRS-ZN - Sprawozdania finansowe i inne dokumenty KRS-ZY - numer... Zaległość podatkowa, celna, na rzecz ZUS     KRS-Z41 Wierzytelność KRS-ZP - Wierzyciele
http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/okrajowy-rejestr-sadowy/przewodnik-po-formach-prawnych-podlegajacych-wpisowi-do-krs-i-odpowiadajacych-im-formularzach/informacje-o-tworzeniu-i-zglaszaniu-przedsiebiorstwa-zagranicznego/

Application forms used in KRS / National Court Register (KRS) / National registers / Ministry Of Justice

Print Application forms used in KRS KRS D1 Motion for an entry in the register of insolvent debtors Rich Text format PDF format   KRS D2 Motion for the amendment of creditor details in the register of insolvent debtors Rich Text format PDF format   KRS D3 Motion for the removal of a debtor from the entry in the register of insolvent debtors Rich Text format PDF format   KRS W1... komandytowa) Rich Text format PDF format   KRS W2 Motion for the registration of an entity
http://ms.gov.pl/en/national-registers/national-court-register/application-forms-used-in-krs/
1 2 3 4 5  ...  32