Akty prawne regulujące zastaw rejestrowy

O dokumencie

 

Pliki z zeskanowanymi dokumentami pochodzą z Internetowego Systemu Aktów Prawnych Kancelarii Sejmu http://isip.sejm.gov.pl/prawo/index.html

 

O dokumencie

O dokumencie