Informacje o tworzeniu i zgłaszaniu stowarzyszenia lub innej organizacji społeczno-zawodowej

Wykaz wniosków i odpowiednich do nich załączników

Symbol formularza Symbole załączników dla danego formularza Uwagi
KRS-W20
Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym
KRS-WF - Założyciele
KRS-WA - Oddziały, terenowe jednostki organizacyjne
KRS-WH - Sposób powstania
KRS-WK - Organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki
KRS-WM - Przedmiot działania
KRS-ZN - Sprawozdania finansowe i inne dokumenty
Załączniki obligatoryjne
KRS-WF
KRS-WK
KRS-WM - tylko wówczas gdy jednocześnie zgłaszana jest działalność gospodarcza
KRS-W9
Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców
KRS-WM - Przedmiot działania
KRS-ZY - Numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej NIP
Załączniki obligatoryjne
KRS-WM
KRS-Z20
Wniosek o zmianę danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym
KRS-ZS - Zmiana - połączenie, podział, przekształcenie
KRS-WK - Organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki
KRS-ZA - Zmiana - oddziały, terenowe jednostki organizacyjne
KRS-ZK - Zmiana - organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki
KRS-ZM - Zmiana - przedmiot działalności
KRS-ZN - Sprawozdania finansowe i inne dokumenty
KRS-ZY - numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej NIP
KRS-W-OPP - Działalność pożytku publicznego
KRS-Z-OPP - Zmiana - działalność pożytku publicznego
Ilość i rodzaj załączników zależy od rodzaju zmiany.
KRS-Z30
Sprawozdania finansowe i inne dokumenty
   
KRS-Z40
Zaległość podatkowa, celna, na rzecz ZUS
   
KRS-Z41
Wierzytelność
KRS-ZP - Wierzyciele  
KRS-Z42
Wierzyciele - zmiana
   
KRS-Z61
Likwidacja, rozwiązanie / unieważnienie
KRS-ZR - Likwidator, zarządca, przedstawiciel / reprezentant upadłego
KRS-ZY - numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej NIP
KRS-WK - Organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki
KRS-ZK - Zmiana - organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki
 
KRS-Z63
Zarząd komisaryczny / zarząd przymusowy / powierzenie zarządzania przedsiębiorstwem państwowym
KRS-ZR - Likwidator, zarządca, przedstawiciel / reprezentant upadłego
KRS-ZY - numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej NIP
KRS-WK - Organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki
KRS-ZK - Zmiana - organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki
 
KRS-Z67
Postępowanie układowe
KRS-ZY - numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej NIP  
KRS-Z68
Postępowanie naprawcze
KRS-ZY - numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej NIP  
KRS-X1
Wykreślenia podmiotu z rejestru przedsiębiorców
  Dotyczy wykreślenia podmiotu z rejestru przedsiębiorców wobec zakończenia działalności gospodarczej - bez wykreślenia z rejestru stowarzyszeń , innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
KRS-X2
Wykreślenia podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego
KRS-ZS
Zmiana - połączenie, podział, przekształcenie
 

O dokumencie