Informacje o tworzeniu i zgłaszaniu spółdzielni europejskiej

Wykaz wniosków i odpowiednich do nich załączników

Symbol formularza Symbole załączników dla danego formularza Uwagi
KRS- W14
Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców
KRS-WA - Oddziały, terenowe jednostki organizacyjne
KRS-WO - Rejestracja - udziały
KRS-WH - Sposób powstania podmiotu
KRS-WK - Organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki
KRS-WM - Przedmiot działania
KRS-ZN - Sprawozdania finansowe i inne dokumenty
Załączniki obligatoryjne
KRS-WM
KRS-WK
KRS-Z14
Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców
KRS-ZS - Zmiana - połączenie, podział, przekształcenie
KRS-WO - Zmiana - danych podmiotu - udziały
KRS-ZA - Zmiana - oddziały, terenowe jednostki organizacyjne
KRS-WK - Organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki
KRS-ZK - Zmiana - organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki
KRS-ZM - Zmiana - przedmiot działalności
KRS-ZN - Sprawozdania finansowe i inne dokumenty
KRS-ZY - numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej NIP
Ilość i rodzaj załączników zależna jest od konkretnego stanu faktycznego.
KRS-Z30
Sprawozdania finansowe i inne dokumenty
 
 
KRS-Z40
Zaległość podatkowa, celna, na rzecz ZUS
 
 
KRS-Z41
Wierzytelność
KRS-ZP - Wierzyciele
 
KRS-Z42
Wierzyciele - zmiana
 
 
KRS-Z61
Likwidacja, rozwiązanie / unieważnienie
KRS-ZR - Likwidator, zarządca, przedstawiciel / reprezentant upadłego
KRS-ZY - numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej NIP
KRS-WK - Organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki
KRS-ZK - Zmiana - organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki
 
KRS-Z63
Zarząd komisaryczny / zarząd przymusowy / powierzenie zarządzania przedsiębiorstwem państwowym
KRS-ZR - Likwidator, zarządca, przedstawiciel / reprezentant upadłego
KRS-ZY - numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej NIP
KRS-WK - Organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki
KRS-ZK - Zmiana - organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki
Dotyczy tylko podmiotu, który jest przerejestrowywany z innego rejestru i jest w stanie upadłości.
KRS-Z67
Postępowanie układowe
KRS-ZY - numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej NIP
 
KRS-Z68
Postępowanie naprawcze
KRS-ZY - numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej NIP
 
KRS-X2
Wykreślenia podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego
KRS-ZS - Zmiana - połączenie, podział, przekształcenie
 

O dokumencie