Informacje o tworzeniu i zgłaszaniu instytucji gospodarki budżetowej

Wykaz wniosków i odpowiednich do nich załączników

Symbol formularza Symbole załączników dla danego formularza Uwagi

KRS-W6
Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców

KRS-WA - Oddziały, terenowe jednostki organizacyjne
KRS-WH - Sposób powstania
KRS-WK - Organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki
KRS-WM - Przedmiot działania
KRS-ZN - Sprawozdania finansowe i inne dokumenty

Załączniki obligatoryjne
KRS-WK
KRS-WM

KRS-Z6
Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców

KRS-ZS - Zmiana - połączenie, podział, przekształcenie
KRS-ZA - Zmiana - oddziały, terenowe jednostki organizacyjne
KRS-ZK - Zmiana - organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki
KRS-ZM - Zmiana - przedmiot działalności
KRS-ZN - Sprawozdania finansowe i inne dokumenty
KRS-ZY - numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej NIP

Ilość i rodzaj załączników zależna jest od konkretnego stanu faktycznego.

KRS-Z30
Sprawozdania finansowe i inne dokumenty

 

 

KRS-Z40
Zaległość podatkowa, celna, na rzecz ZUS

 

 

KRS-Z41
Wierzytelność

KRS-ZP - Wierzyciele

 

KRS-Z42
Wierzyciele - zmiana

 

 

KRS-Z61
Likwidacja, rozwiązanie / unieważnienie

KRS-ZR - Likwidator, zarządca, przedstawiciel / reprezentant upadłego
KRS-ZY - numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej NIP
KRS-WK - Organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki
KRS-ZK - Zmiana - organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki

 

KRS-Z63
Zarząd komisaryczny / zarząd przymusowy / powierzenie zarządzania przedsiębiorstwem państwowym

KRS-ZR - Likwidator, zarządca, przedstawiciel / reprezentant upadłego
KRS-ZY - numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej NIP
KRS-WK - Organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki
KRS-ZK - Zmiana - organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki

 

KRS-Z67
Postępowanie układowe

KRS-ZY - numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej NIP

 

KRS-Z68
Postępowanie naprawcze

KRS-ZY - numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej NIP

 

KRS-X2
Wykreślenia podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego

KRS-ZS
Zmiana - połączenie, podział, przekształcenie

 

O dokumencie