Informacje o tworzeniu i zgłaszaniu europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych

Symbol formularza Symbole załączników dla danego formularza Uwagi
KRS-W12
Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców
KRS-WA - Oddziały, terenowe jednostki organizacyjne
KRS-WU - Członkowie europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych
KRS-WK1 - Uprawnieni do reprezentowania europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych
KRS-WL - Prokurenci
KRS-WM - Przedmiot działania
KRS-ZN - Sprawozdania finansowe i inne dokumenty
Załączniki obligatoryjne
KRS-WU
KRS-WK1
KRS-WM
KRS-Z12
Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców
KRS-ZA - Zmiana - oddziały, terenowe jednostki organizacyjne
KRS-ZU - Zmiana - członkowie europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych
KRS-ZK1 - Zmiana - uprawnieni do reprezentowania europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych
KRS-ZL - Zmiana - prokurenci
KRS-ZM - Zmiana - przedmiot działalności
KRS-ZN - Sprawozdania finansowe i inne dokumenty
KRS-ZY - numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej NIP
Ilość i rodzaj załączników zależna jest od konkretnego stanu faktycznego.
KRS-Z30
Sprawozdania finansowe i inne dokumenty
   
KRS-Z40
Zaległość podatkowa, celna, na rzecz ZUS
   
KRS-Z41
Wierzytelność
KRS-ZP - Wierzyciele  
KRS-Z42
Wierzyciele - zmiana
   
KRS-Z61
Likwidacja, rozwiązanie / unieważnienie
KRS-ZR - Likwidator, zarządca, przedstawiciel / reprezentant upadłego
KRS-ZY - numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej NIP
KRS-WK1 - Uprawnieni do reprezentowania europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych
KRS-ZK1 - Zmiana - uprawnieni do reprezentowania europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych
 
KRS-Z68
Postępowanie naprawcze
KRS-ZY - numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej NIP  
KRS-X2
Wykreślenia podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego
   

O dokumencie