Dodatkowe informacje o elektronicznym dostępie do KRS

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące elektronicznego dostępu do Sądów Rejestrowych / Centralnej Informacji / MSiG


Dokumenty składane drogę elektroniczną powinny być podpisane przy pomocy bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu. Wymagane jest, by podpis był zapisany łącznie z podpisywanym dokumentem a nie oddzielnie. W związku z tym:

  1. użytkownicy certyfikatu Certum w oprogramowaniu proCertum SmartSign w funkcji Ustawienia powinni wybrać Typ podpisy -> Podpis wewnętrzny,
  2. użytkownicy certyfikatu Szafir na ekranie Nowe zadanie składania podpisu powinni zaznaczyć Zapisz podpisywane dane razem z podpisem.

 

Podczas rejestracji należy podpisać pobrany plik wniosek_rejestracji_[xxxxxxx].xml (o rozszerzeniu .xml, gdzie xxxxx jest identyfikatorem użytkownika), a następnie umieścić na stronie.


Cała komunikacja odbywa się przy pomocy portalu, tzn. użytkownik składa dokumenty i odbiera dokumenty na stronie. Adres e-mail służy jedynie do komunikacji w wyjątkowych sytuacjach.


Dokumenty otrzymywane z Centralnej Informacji drogą elektroniczną są podpisane przy pomocy bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu wystawionego dla osoby występującej w imieniu Ministerstwa Sprawiedliwości. Są to dokumenty w formacie .pdf. Ich wydruk nie ma cech oryginalnego dokumentu papierowego uzyskiwanego w Centralnej Informacji, gdyż pozbawiony jest pieczęci i podpisu. Tak więc zamawiający odpisy drogą elektroniczną powinien ustalić, czy otrzymane dokumenty będą honorowane w formie elektronicznej.


W obecnym stanie prawnym opisy i zaświadczenia wydane w formie elektronicznej przez centralną informację o zastawach rejestrowych mają moc dokumentów urzędowych.


W innych sprawach związanych z instalacją i eksploatacją podpisów elektronicznych należy zwracać się bezpośrednio do dostawców certyfikatów. Dostawcy mają uruchomione linie telefoniczne udzielające wsparcia technicznego. Numery telefonów znajdują sie na ich stronach:

 

Oprogramowanie do odczytywania dokumentów podpisanych przy pomocy podpisów elektronicznych znajduje się na stronach:

 

O dokumencie