Formularz skargi

Skarga na naruszenie

  1. Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych
  2. Konwencji przeciwko Torturom
  3. Międzynarodowej Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej

Petitions Team
Office of the High Commissioner for Human Rights
United Nations Office at Geneva
1211 Geneva 10, Switzerland
Fax:+ 41 22 917 9022 (w przypadku bardzo pilnych spraw)
E-mail: petitions@ohchr.org

Skarga na naruszenie Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet

Committee on the Elimination of Discrimination against Women

c/o Division for the Advancement of Women, Department of Economic and Social Affairs
United Nations Secretariat
2 United Nations Plaza
DC-2/12th Floor
New York, NY 10017
United States of America
Fax: 1-212-963-3463

O dokumencie