Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych


VII Sprawozdanie Okresowe Rzeczypospolitej Polskiej z realizacji postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych obejmujące okres od 15 października 2008 r. do 31 października 2015 r.

Tekst sprawozdania


Pytania wstępne (list of issues) Komitetu Praw Człowieka

 Uwagi organizacji pozarządowych do VII Sprawozdania Okresowego


Obrona sprawozdania

 
Uwagi końcowe Komitetu Praw Człowieka po rozpatrzeniu VII Sprawozdania

 

VI Sprawozdanie Okresowe Rzeczypospolitej Polskiej z realizacji postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych obejmujące okres od 1 października 2003 r. do 15 października 2008 r.

Tekst sprawozdania

Pytania wstępne (list of issues) Komitetu Praw Człowieka (termin udzielenia odpowiedzi na pytania mija 30 czerwca 2010 r.)

Odpowiedzi Rządu RP na pytania wstępne (list of issues) Komitetu Praw Człowieka

Uwagi organizacji pozarządowych do odpowiedzi Rządu RP na pytania wstępne Komitetu Praw Człowieka

Obrona sprawozdania przed Komitetem Praw Człowieka – 12 – 13 października 2010 r.

Zalecenia Komitetu Praw Człowieka wydane po obronie VI sprawozdania

Odpowiedź Rządu RP na zalecenia nr 10, 12 i 18 Komitetu Praw Człowieka wydane po obronie VI Sprawozdania

 - Realizacja przez Polskę postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych

V Sprawozdanie Okresowe Rzeczpospolitej Polskiej z realizacji postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych obejmujące okres od stycznia 1995 r. do 1 października 2003 r.

Tekst sprawozdania

Lista pytań Komitetu Praw Człowieka

Protokoły z posiedzeń Komitetu Praw Człowieka poświęconych rozpatrzeniu wskazanego sprawozdania

Uwagi końcowe Komitetu Praw Człowieka po rozpatrzeniu wskazanego sprawozdania

Publikacja Ministerstwa Sprawiedliwości pt. „Realizacja przez Polskę postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych. V sprawozdanie okresowe Rzeczypospolitej Polskiej z realizacji postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych”

Errata do publikacji

Informacja dodatkowa dotycząca realizacji zaleceń 8, 9, 17 Komitetu Praw Człowieka po rozpatrzeniu V sprawozdania okresowego Rzeczypospolitej Polskiej z realizacji postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych obejmującego okres od 1 stycznia 1995 r. do 1 października 2003 r.

IV Sprawozdanie Okresowe Rzeczpospolitej Polskiej z realizacji postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych obejmujące okres od sierpnia 1991 r. do grudnia 1994 r.

Tekst sprawozdania

Protokoły z posiedzeń Komitetu Praw Człowieka poświęconych rozpatrzeniu wskazanego sprawozdania


Uwagi końcowe Komitetu Praw Człowieka

III Sprawozdanie Okresowe Rzeczpospolitej Polskiej z realizacji postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych

Tekst sprawozdania

II Sprawozdanie Okresowe Rzeczpospolitej Polskiej z realizacji postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych

Tekst sprawozdania

 

O dokumencie