Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych

O dokumencie