XV i XVI Sprawozdanie z realizacji przez Rzeczpospolitą Polską postanowień Międzynarodowej Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej obejmujące okres od sierpnia 1997 r. do grudnia 1999 r.

O dokumencie