XIII i XIV Sprawozdanie z realizacji przez Rzeczpospolitą Polską postanowień Międzynarodowej Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej obejmujące okres od 1992 r. do 1996 r.

– Tekst sprawozdania:

 

O dokumencie