V i VI Sprawozdanie Okresowe Rzeczypospolitej Polskiej z realizacji postanowień Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania

– Tekst sprawozdania:

 

– Tekst załączników:

 

- Lista pytań pisemnych (list of issues) Komitetu przeciwko Torturom:

 

Lista pytań pisemnych została przekazana Polsce zgodnie z nową procedurą rozpatrywania sprawozdań z Konwencji. Zgodnie z nią, list of issues przesyłana jest Rządowi przed opracowaniem kolejnego sprawozdania okresowego, a odpowiedzi na te pytania stanowią kolejne sprawozdanie okresowe, w tym przypadku – połączone V i VI sprawozdania Polski.

Rząd przekazał sprawozdanie Komitetowi przeciwko Torturom w lutym 2012 r.

 

- Projekt połączonego V i VI Sprawozdania Okresowego Rzeczypospolitej Polskiej z realizacji postanowień Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania obejmującego okres od 1 października 2004 r. do 31 sierpnia 2011 r.

 

- Uwagi organizacji pozarządowych do projektu sprawozdania
 

 

O dokumencie