IV Sprawozdanie Okresowe Rzeczypospolitej Polskiej z realizacji postanowień Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania obejmujące okres od dnia 1 sierpnia 1998 r. do dnia 30 września 2004 r.

– Tekst sprawozdania:


- Lista pytań dodatkowych Komitetu przeciwko Torturom

- Odpowiedzi Rządu RP na pytania dodatkowe Komitetu przeciwko Torturom

- Protokoły z posiedzeń Komitetu przeciwko Torturom poświęconych rozpatrzeniu wskazanego sprawozdania

– Uwagi końcowe Komitetu przeciwko Torturom po rozpatrzeniu wskazanego sprawozdania

 

- Informacja dodatkowa dotycząca realizacji kilku zaleceń Komitetu przeciwko Torturom po rozpatrzeniu IV sprawozdania okresowego Rzeczypospolitej Polskiej z realizacji postanowień Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania

 

Odpowiedzi na dodatkowe pytania Komitetu przeciwko Torturom

- Publikacja Ministerstwa Sprawiedliwości pt. Realizacja przez Polskę postanowień Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania za okres. IV sprawozdanie okresowe Rzeczypospolitej Polskiej z realizacji postanowień Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania

 

O dokumencie