VI Sprawozdanie okresowe Rządu Rzeczpospolitej Polskiej z wykonania postanowień Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet obejmujące okres od 1 czerwca 1998 r. do 31 maja 2002 r.

Tekst sprawozdania

Wersja polska Wersja polska (liczba pobrań: 990)

Wersja angielska Wersja angielska (liczba pobrań: 562)

O dokumencie