Tekst Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności wraz z protokołami dodatkowymi

Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, zmieniona Protokołem nr 14
[wersja angielska] [wersja fancuska]

Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, zmieniona Protokołem nr 11

 

O dokumencie