Wybrane zestawienia tematyczne orzecznictwa ETPCz

Zestawienia tematyczne Trybunału

Tłumaczenia zestawień tematycznych opracowanych przez Europejski Trybunał Praw Człowieka nie mają charakteru oficjalnego i nie są wiążące dla Trybunału.

Zniesienie kary śmierci Zniesienie kary śmierci (liczba pobrań: 3872)

Ochrona dzieci Ochrona dzieci (liczba pobrań: 2935)

Prawo do własnego wizerunku Prawo do własnego wizerunku (liczba pobrań: 2904)

Terroryzm Terroryzm (liczba pobrań: 4878)

Przemoc wobec kobiet Przemoc wobec kobiet (liczba pobrań: 1832)

Przemoc domowa Przemoc domowa (liczba pobrań: 608)

Wydalenie i ekstradycja Wydalenie i ekstradycja (liczba pobrań: 3737)

Wyroki pilotażowe Wyroki pilotażowe (liczba pobrań: 3426)

Środki tymczasowe Środki tymczasowe (liczba pobrań: 572)

Mowa nienawiści Mowa nienawiści (liczba pobrań: 3693)

Sprawy dublińskie Sprawy dublińskie (liczba pobrań: 2341)

Nowe technologie Nowe technologie (liczba pobrań: 1695)

Konflikty zbrojne Konflikty zbrojne (liczba pobrań: 511)

Homoseksualizm - aspekty karne Homoseksualizm - aspekty karne (liczba pobrań: 1667)

Prawo więźniów do głosowania Prawo więźniów do głosowania (liczba pobrań: 1574)

Romowie i Wędrowcy Romowie i Wędrowcy (liczba pobrań: 1828)

Zdrowie Zdrowie (liczba pobrań: 2125)

Opodatkowanie Opodatkowanie (liczba pobrań: 2020)

Dyskryminacja rasowa Dyskryminacja rasowa (liczba pobrań: 2908)

Wolność wyznania Wolność wyznania (liczba pobrań: 2767)

Symbole i stroje religijne Symbole i stroje religijne (liczba pobrań: 2536)

Tajne więzienia Tajne więzienia (liczba pobrań: 1172)

Uprowadzenie dziecka za granicę Uprowadzenie dziecka za granicę (liczba pobrań: 2249)

Handel ludźmi Handel ludźmi (liczba pobrań: 325)

Prawo do życia Prawo do życia (liczba pobrań: 573)

Jurysdykcja eksterytorialna Jurysdykcja eksterytorialna (liczba pobrań: 495)

Ochrona danych osobowych Ochrona danych osobowych (liczba pobrań: 455)

Prawa związane z pracą Prawa związane z pracą (liczba pobrań: 384)

Prawa dzieci Prawa dzieci (liczba pobrań: 495)

Prawa rodzicielskie Prawa rodzicielskie (liczba pobrań: 398)

Zdrowie psychiczne Zdrowie psychiczne (liczba pobrań: 241)

Środki tymczasowe Środki tymczasowe (liczba pobrań: 234)

Strajki głodowe w więzieniach Strajki głodowe w więzieniach (liczba pobrań: 235)

O dokumencie