Wybrane zestawienia tematyczne orzecznictwa ETPCz

Zestawienia tematyczne Trybunału

Tłumaczenia zestawień tematycznych opracowanych przez Europejski Trybunał Praw Człowieka nie mają charakteru oficjalnego i nie są wiążące dla Trybunału.

Zniesienie kary śmierci Zniesienie kary śmierci (liczba pobrań: 3798)

Ochrona dzieci Ochrona dzieci (liczba pobrań: 2875)

Prawo do własnego wizerunku Prawo do własnego wizerunku (liczba pobrań: 2842)

Terroryzm Terroryzm (liczba pobrań: 4809)

Przemoc wobec kobiet Przemoc wobec kobiet (liczba pobrań: 1797)

Przemoc domowa Przemoc domowa (liczba pobrań: 569)

Wydalenie i ekstradycja Wydalenie i ekstradycja (liczba pobrań: 3684)

Wyroki pilotażowe Wyroki pilotażowe (liczba pobrań: 3378)

Środki tymczasowe Środki tymczasowe (liczba pobrań: 530)

Mowa nienawiści Mowa nienawiści (liczba pobrań: 3631)

Sprawy dublińskie Sprawy dublińskie (liczba pobrań: 2311)

Nowe technologie Nowe technologie (liczba pobrań: 1661)

Konflikty zbrojne Konflikty zbrojne (liczba pobrań: 483)

Homoseksualizm - aspekty karne Homoseksualizm - aspekty karne (liczba pobrań: 1628)

Prawo więźniów do głosowania Prawo więźniów do głosowania (liczba pobrań: 1536)

Romowie i Wędrowcy Romowie i Wędrowcy (liczba pobrań: 1782)

Zdrowie Zdrowie (liczba pobrań: 2061)

Opodatkowanie Opodatkowanie (liczba pobrań: 1980)

Dyskryminacja rasowa Dyskryminacja rasowa (liczba pobrań: 2862)

Wolność wyznania Wolność wyznania (liczba pobrań: 2725)

Symbole i stroje religijne Symbole i stroje religijne (liczba pobrań: 2473)

Tajne więzienia Tajne więzienia (liczba pobrań: 1131)

Uprowadzenie dziecka za granicę Uprowadzenie dziecka za granicę (liczba pobrań: 2197)

Handel ludźmi Handel ludźmi (liczba pobrań: 282)

Prawo do życia Prawo do życia (liczba pobrań: 518)

Jurysdykcja eksterytorialna Jurysdykcja eksterytorialna (liczba pobrań: 432)

Ochrona danych osobowych Ochrona danych osobowych (liczba pobrań: 398)

Prawa związane z pracą Prawa związane z pracą (liczba pobrań: 340)

Prawa dzieci Prawa dzieci (liczba pobrań: 438)

Prawa rodzicielskie Prawa rodzicielskie (liczba pobrań: 353)

Zdrowie psychiczne Zdrowie psychiczne (liczba pobrań: 195)

Środki tymczasowe Środki tymczasowe (liczba pobrań: 196)

Strajki głodowe w więzieniach Strajki głodowe w więzieniach (liczba pobrań: 201)

O dokumencie