Wybrane zestawienia tematyczne orzecznictwa ETPCz

Zestawienia tematyczne Trybunału

Tłumaczenia zestawień tematycznych opracowanych przez Europejski Trybunał Praw Człowieka nie mają charakteru oficjalnego i nie są wiążące dla Trybunału.

Zniesienie kary śmierci Zniesienie kary śmierci (liczba pobrań: 3511)

Ochrona dzieci Ochrona dzieci (liczba pobrań: 2651)

Prawo do własnego wizerunku Prawo do własnego wizerunku (liczba pobrań: 2675)

Terroryzm Terroryzm (liczba pobrań: 4527)

Przemoc wobec kobiet Przemoc wobec kobiet (liczba pobrań: 1684)

Przemoc domowa Przemoc domowa (liczba pobrań: 454)

Wydalenie i ekstradycja Wydalenie i ekstradycja (liczba pobrań: 3568)

Wyroki pilotażowe Wyroki pilotażowe (liczba pobrań: 3210)

Środki tymczasowe Środki tymczasowe (liczba pobrań: 404)

Mowa nienawiści Mowa nienawiści (liczba pobrań: 3346)

Sprawy dublińskie Sprawy dublińskie (liczba pobrań: 2185)

Nowe technologie Nowe technologie (liczba pobrań: 1527)

Konflikty zbrojne Konflikty zbrojne (liczba pobrań: 407)

Homoseksualizm - aspekty karne Homoseksualizm - aspekty karne (liczba pobrań: 1501)

Prawo więźniów do głosowania Prawo więźniów do głosowania (liczba pobrań: 1429)

Romowie i Wędrowcy Romowie i Wędrowcy (liczba pobrań: 1664)

Zdrowie Zdrowie (liczba pobrań: 1861)

Opodatkowanie Opodatkowanie (liczba pobrań: 1828)

Dyskryminacja rasowa Dyskryminacja rasowa (liczba pobrań: 2718)

Wolność wyznania Wolność wyznania (liczba pobrań: 2538)

Symbole i stroje religijne Symbole i stroje religijne (liczba pobrań: 2216)

Tajne więzienia Tajne więzienia (liczba pobrań: 995)

Uprowadzenie dziecka za granicę Uprowadzenie dziecka za granicę (liczba pobrań: 2038)

Handel ludźmi Handel ludźmi (liczba pobrań: 166)

Prawo do życia Prawo do życia (liczba pobrań: 206)

Jurysdykcja eksterytorialna Jurysdykcja eksterytorialna (liczba pobrań: 205)

Ochrona danych osobowych Ochrona danych osobowych (liczba pobrań: 224)

Prawa związane z pracą Prawa związane z pracą (liczba pobrań: 205)

Prawa dzieci Prawa dzieci (liczba pobrań: 218)

Prawa rodzicielskie Prawa rodzicielskie (liczba pobrań: 179)

Zdrowie psychiczne Zdrowie psychiczne (liczba pobrań: 101)

Środki tymczasowe Środki tymczasowe (liczba pobrań: 96)

Strajki głodowe w więzieniach Strajki głodowe w więzieniach (liczba pobrań: 106)

O dokumencie