Wybrane zestawienia tematyczne orzecznictwa ETPCz

Zestawienia tematyczne Trybunału

Tłumaczenia zestawień tematycznych opracowanych przez Europejski Trybunał Praw Człowieka nie mają charakteru oficjalnego i nie są wiążące dla Trybunału.

Zniesienie kary śmierci Zniesienie kary śmierci (liczba pobrań: 4034)

Ochrona dzieci Ochrona dzieci (liczba pobrań: 3053)

Prawo do własnego wizerunku Prawo do własnego wizerunku (liczba pobrań: 3021)

Terroryzm Terroryzm (liczba pobrań: 5028)

Przemoc wobec kobiet Przemoc wobec kobiet (liczba pobrań: 1921)

Przemoc domowa Przemoc domowa (liczba pobrań: 691)

Wydalenie i ekstradycja Wydalenie i ekstradycja (liczba pobrań: 3865)

Wyroki pilotażowe Wyroki pilotażowe (liczba pobrań: 3537)

Środki tymczasowe Środki tymczasowe (liczba pobrań: 662)

Mowa nienawiści Mowa nienawiści (liczba pobrań: 3843)

Sprawy dublińskie Sprawy dublińskie (liczba pobrań: 2437)

Nowe technologie Nowe technologie (liczba pobrań: 1777)

Konflikty zbrojne Konflikty zbrojne (liczba pobrań: 578)

Homoseksualizm - aspekty karne Homoseksualizm - aspekty karne (liczba pobrań: 1752)

Prawo więźniów do głosowania Prawo więźniów do głosowania (liczba pobrań: 1651)

Romowie i Wędrowcy Romowie i Wędrowcy (liczba pobrań: 1912)

Zdrowie Zdrowie (liczba pobrań: 2232)

Opodatkowanie Opodatkowanie (liczba pobrań: 2098)

Dyskryminacja rasowa Dyskryminacja rasowa (liczba pobrań: 3005)

Wolność wyznania Wolność wyznania (liczba pobrań: 2897)

Symbole i stroje religijne Symbole i stroje religijne (liczba pobrań: 2679)

Tajne więzienia Tajne więzienia (liczba pobrań: 1277)

Uprowadzenie dziecka za granicę Uprowadzenie dziecka za granicę (liczba pobrań: 2379)

Handel ludźmi Handel ludźmi (liczba pobrań: 423)

Prawo do życia Prawo do życia (liczba pobrań: 728)

Jurysdykcja eksterytorialna Jurysdykcja eksterytorialna (liczba pobrań: 630)

Ochrona danych osobowych Ochrona danych osobowych (liczba pobrań: 587)

Prawa związane z pracą Prawa związane z pracą (liczba pobrań: 476)

Prawa dzieci Prawa dzieci (liczba pobrań: 625)

Prawa rodzicielskie Prawa rodzicielskie (liczba pobrań: 516)

Zdrowie psychiczne Zdrowie psychiczne (liczba pobrań: 334)

Środki tymczasowe Środki tymczasowe (liczba pobrań: 311)

Strajki głodowe w więzieniach Strajki głodowe w więzieniach (liczba pobrań: 305)

O dokumencie