Wybrane zestawienia tematyczne orzecznictwa ETPCz

Zestawienia tematyczne Trybunału

Tłumaczenia zestawień tematycznych opracowanych przez Europejski Trybunał Praw Człowieka nie mają charakteru oficjalnego i nie są wiążące dla Trybunału.

Zniesienie kary śmierci Zniesienie kary śmierci (liczba pobrań: 3724)

Ochrona dzieci Ochrona dzieci (liczba pobrań: 2824)

Prawo do własnego wizerunku Prawo do własnego wizerunku (liczba pobrań: 2796)

Terroryzm Terroryzm (liczba pobrań: 4727)

Przemoc wobec kobiet Przemoc wobec kobiet (liczba pobrań: 1767)

Przemoc domowa Przemoc domowa (liczba pobrań: 541)

Wydalenie i ekstradycja Wydalenie i ekstradycja (liczba pobrań: 3649)

Wyroki pilotażowe Wyroki pilotażowe (liczba pobrań: 3340)

Środki tymczasowe Środki tymczasowe (liczba pobrań: 498)

Mowa nienawiści Mowa nienawiści (liczba pobrań: 3542)

Sprawy dublińskie Sprawy dublińskie (liczba pobrań: 2263)

Nowe technologie Nowe technologie (liczba pobrań: 1626)

Konflikty zbrojne Konflikty zbrojne (liczba pobrań: 461)

Homoseksualizm - aspekty karne Homoseksualizm - aspekty karne (liczba pobrań: 1587)

Prawo więźniów do głosowania Prawo więźniów do głosowania (liczba pobrań: 1508)

Romowie i Wędrowcy Romowie i Wędrowcy (liczba pobrań: 1736)

Zdrowie Zdrowie (liczba pobrań: 2000)

Opodatkowanie Opodatkowanie (liczba pobrań: 1939)

Dyskryminacja rasowa Dyskryminacja rasowa (liczba pobrań: 2815)

Wolność wyznania Wolność wyznania (liczba pobrań: 2666)

Symbole i stroje religijne Symbole i stroje religijne (liczba pobrań: 2388)

Tajne więzienia Tajne więzienia (liczba pobrań: 1085)

Uprowadzenie dziecka za granicę Uprowadzenie dziecka za granicę (liczba pobrań: 2149)

Handel ludźmi Handel ludźmi (liczba pobrań: 243)

Prawo do życia Prawo do życia (liczba pobrań: 406)

Jurysdykcja eksterytorialna Jurysdykcja eksterytorialna (liczba pobrań: 374)

Ochrona danych osobowych Ochrona danych osobowych (liczba pobrań: 337)

Prawa związane z pracą Prawa związane z pracą (liczba pobrań: 288)

Prawa dzieci Prawa dzieci (liczba pobrań: 375)

Prawa rodzicielskie Prawa rodzicielskie (liczba pobrań: 295)

Zdrowie psychiczne Zdrowie psychiczne (liczba pobrań: 164)

Środki tymczasowe Środki tymczasowe (liczba pobrań: 166)

Strajki głodowe w więzieniach Strajki głodowe w więzieniach (liczba pobrań: 180)

O dokumencie