Wybrane zestawienia tematyczne orzecznictwa ETPCz

Zestawienia tematyczne Trybunału

Tłumaczenia zestawień tematycznych opracowanych przez Europejski Trybunał Praw Człowieka nie mają charakteru oficjalnego i nie są wiążące dla Trybunału.

Zniesienie kary śmierci Zniesienie kary śmierci (liczba pobrań: 4166)

Ochrona dzieci Ochrona dzieci (liczba pobrań: 3165)

Prawo do własnego wizerunku Prawo do własnego wizerunku (liczba pobrań: 3134)

Terroryzm Terroryzm (liczba pobrań: 5152)

Przemoc wobec kobiet Przemoc wobec kobiet (liczba pobrań: 2000)

Przemoc domowa Przemoc domowa (liczba pobrań: 774)

Wydalenie i ekstradycja Wydalenie i ekstradycja (liczba pobrań: 3989)

Wyroki pilotażowe Wyroki pilotażowe (liczba pobrań: 3614)

Środki tymczasowe Środki tymczasowe (liczba pobrań: 749)

Mowa nienawiści Mowa nienawiści (liczba pobrań: 4008)

Sprawy dublińskie Sprawy dublińskie (liczba pobrań: 2499)

Nowe technologie Nowe technologie (liczba pobrań: 1849)

Konflikty zbrojne Konflikty zbrojne (liczba pobrań: 643)

Homoseksualizm - aspekty karne Homoseksualizm - aspekty karne (liczba pobrań: 1830)

Prawo więźniów do głosowania Prawo więźniów do głosowania (liczba pobrań: 1718)

Romowie i Wędrowcy Romowie i Wędrowcy (liczba pobrań: 1976)

Zdrowie Zdrowie (liczba pobrań: 2319)

Opodatkowanie Opodatkowanie (liczba pobrań: 2163)

Dyskryminacja rasowa Dyskryminacja rasowa (liczba pobrań: 3079)

Wolność wyznania Wolność wyznania (liczba pobrań: 3020)

Symbole i stroje religijne Symbole i stroje religijne (liczba pobrań: 2810)

Tajne więzienia Tajne więzienia (liczba pobrań: 1347)

Uprowadzenie dziecka za granicę Uprowadzenie dziecka za granicę (liczba pobrań: 2482)

Handel ludźmi Handel ludźmi (liczba pobrań: 530)

Prawo do życia Prawo do życia (liczba pobrań: 863)

Jurysdykcja eksterytorialna Jurysdykcja eksterytorialna (liczba pobrań: 804)

Ochrona danych osobowych Ochrona danych osobowych (liczba pobrań: 727)

Prawa związane z pracą Prawa związane z pracą (liczba pobrań: 551)

Prawa dzieci Prawa dzieci (liczba pobrań: 731)

Prawa rodzicielskie Prawa rodzicielskie (liczba pobrań: 619)

Zdrowie psychiczne Zdrowie psychiczne (liczba pobrań: 393)

Środki tymczasowe Środki tymczasowe (liczba pobrań: 373)

Strajki głodowe w więzieniach Strajki głodowe w więzieniach (liczba pobrań: 363)

O dokumencie