Aktualności

NAJNOWSZE DANE STATYSTYCZNE EUROPEJSKIEGO TRYBUNAŁU PRAW CZŁOWIEKA

2018-02-19

Na stronie internetowej Europejskiego Trybunału Praw Człowieka są już dostępne dane statystyczne z działalności w roku 2017. Z danych tych wynika, iż w ubiegłym roku Trybunał wydał w sprawach przeciwko Polsce łącznie 20 wyroków, w tym w 14 stwierdził przynajmniej jedno...

więcej

Najnowsze orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach polskich

2018-01-29

W dniu 23 stycznia 2018 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał wyrok w sprawie przeciwko Polsce, tj.: Kuchta przeciwko Polsce (skarga nr 58683/08). Przedmiotem rozstrzygnięcia w omawianej sprawie była kwestia skazania skarżącego na podstawie zeznań współoskarżonego...

więcej

Najnowsze orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach polskich

2018-01-25

W dniu 18 stycznia 2018 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał wyrok w sprawie Oller Kamińska przeciwko Polsce (skarga nr 28481/12), w którym analizował zasadność zarzutu naruszenia art. 8 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.

więcej

Najnowsze orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach polskich

2018-01-18

W dniu 11 stycznia 2018 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka opublikował następujące orzeczenia w sprawach przeciwko Polsce: 1. wyrok z dnia 11 stycznia 2018 roku wydany w sprawie Małek przeciwko Polsce (skarga nr 9919/11), 2. decyzja z dnia 12 grudnia 2017 roku wydana...

więcej

Posiedzenie Zespołu ds. Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

2017-12-21

W dniu 14 grudnia 2017 roku odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu ds. Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

więcej

X Warszawsko – Toruńskie Kolokwium Naukowe Praw Człowieka i Międzynarodowego Prawa Humanitarnego i XI Seminarium Warszawskie

2017-12-01

Pod koniec listopada odbyły się dwie organizowane corocznie w Warszawie konferencje naukowe poświęcone prawom człowieka.

więcej

Najnowsze orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach polskich

2017-11-28

W dniu 16 listopada 2017 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka opublikował dwie decyzje dotyczące funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w Polsce, które zostały wydane w dniu 17 października 2017 roku w sprawach:

więcej

Najnowsze orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach polskich

2017-11-13

W dniu 19 października 2017 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał jeden wyrok w sprawie przeciwko Polsce tj.: Nawrot przeciwko Polsce (skarga nr 77850/12), w którym analizował zasadność skargi pod kątem zarzucanego naruszenia 5 ust. 1 i 4 Konwencji o ochronie praw...

więcej

Najnowsze orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach polskich

2017-11-13

W dniu 12 września 2017 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał decyzję w czterech sprawach przeciwko Polsce, tj.: Marie Izabella Zamoyski-Brisson przeciwko Polsce (skarga nr 19875/13), Andrzej Tomasz Jan Zamoyski przeciwko Polsce (skarga nr 19906/13), Annette...

więcej

Najnowsze orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach polskich

2017-10-12

W dniu 5 października 2017 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał jeden wyrok w sprawie przeciwko Polsce, tj.: Artur Pawlak przeciwko Polsce (skarga nr 41436/11), w którym analizował zasadność skargi pod katem zarzucanego naruszenia 3 Konwencji o ochronie praw...

więcej

Najnowsze orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach polskich

2017-09-19

W dniu 7 września 2017 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał dwa wyroki, a także opublikował dwie decyzje z dnia 11 lipca 2017 roku, dotyczące funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w Polsce, zatwierdzające jednostronną deklarację Rządu oraz zawartą ze skarżącym...

więcej

Najnowsze orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach polskich

2017-08-11

W dniu 20 lipca 2017 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał jeden wyrok w sprawie przeciwko Polsce, tj.: Chojnacki przeciwko Polsce (skarga nr 62076/11), w którym analizował zasadność skargi pod katem zarzucanego naruszenia art. 5 ust. 3 Konwencji o ochronie praw...

więcej

Najnowsze orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach polskich

2017-07-06

W dniu 4 lipca 2017 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał jeden wyrok w sprawie Kącki przeciwko Polsce (skarga nr 10947/11), w którym analizował zasadność skargi pod katem naruszenia art. 10 Konwencji z w związku z naruszeniem wolności słowa skarżącego.

więcej

Najnowsze orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach polskich

2017-06-30

W dniu 30 maja 2017 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał decyzję w sprawie Jacek Bilewicz p. Polsce, w której stwierdził niedopuszczalność złożonej skargi.

więcej

Zamknięcie postępowania przez ETPCz w sprawie 400 skarg z grupy Rutkowski

2017-06-30

W dniu 20 czerwca 2017 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał decyzję w sprawie Jan Załuska, Marianna Rogalska i inni p. Polsce (skargi nr 53491/10 i 72286/10). Wraz z wydaniem tego orzeczenia Trybunał skreślił 400 skarg skierowanych przeciwko Polsce z listy...

więcej

Najnowsze orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach polskich

2017-06-24

W dniu 15 czerwca 2017 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał jeden wyrok w sprawie przeciwko Polsce, tj. Wrona przeciwko Polsce (skarga nr 74568/11), w którym analizował zasadność skargi pod katem naruszenia art. 5 ust. 1, 5 ust. 3 oraz 5 ust. 5 Konwencji w związku...

więcej

Najnowsze orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach polskich

2017-06-22

W dniu 1 czerwca 2017 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał dwa wyroki w sprawach przeciwko Polsce, tj.: Dejnek przeciwko Polsce (skarga nr 9635/13) oraz Kość przeciwko Polsce (skarga nr 34598/12), w których analizował zasadność skarg pod kątem zarzucanego...

więcej

Najnowsze orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach polskich

2017-06-05

W dniu 30 maja 2017 roku Europejski Trybunał Praw człowieka wydał jeden wyrok w sprawie przeciwko Polsce, tj.: Żuk przeciwko Polsce (skarga nr 48286/11). Przedmiotem rozstrzygnięcia w omawianej sprawie była kwestia naprawienia szkody materialnej w związku z wcześniejszym...

więcej

Najnowsze orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach polskich

2017-05-08

W dniu 4 maja 2017 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka opublikował trzy decyzje z dnia 4 kwietnia 2017 roku, dotyczące funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w Polsce, zatwierdzające jednostronne deklaracje Rządu oraz zawarte ze skarżącymi ugody.

więcej

Najnowsze orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach polskich

2017-05-04

W dniu 2 maja 2017 roku Europejski Trybunał Praw człowieka wydał jeden wyrok w sprawie przeciwko Polsce, tj.: Stowarzyszenie Wietnamczyków w Polsce „Solidarność i Przyjaźń” przeciwko Polsce (skarga nr 7389/09), w którym analizował zasadność zarzutów naruszenia art. 11 i...

więcej

Najnowsze orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach polskich

2017-04-04

W dniu 30 marca 2017 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka opublikował dwie decyzje z dnia 7 marca 2017 roku, dotyczące funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w Polsce, zatwierdzające zawarte ze skarżącymi ugody.

więcej

Wizyta w Polsce Pana Ivana Lishchyna – Wiceministra Sprawiedliwości Ukrainy

2017-04-03

W dniach 28 - 31 marca 2017 roku odbyła się wizyta w Polsce Pana Ivana Lishchyna – Wiceministra Sprawiedliwości Ukrainy i jednocześnie Pełnomocnika ds. postępowań przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, któremu towarzyszyli przedstawiciele Biura Pełnomocnika,...

więcej

Najnowsze orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach polskich

2017-03-30

W dniu 21 marca 2017 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał trzy wyroki w sprawach przeciwko Polsce, tj.: Bujak przeciwko Polsce (skarga nr 686/12), Michał Korgul przeciwko Polsce (skarga nr 36140/11) oraz Porowski przeciwko Polsce (skarga nr 34458/03), w których...

więcej

Wizyta Przedstawiciela Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy

2017-03-23

W dniach 20-21 marca 2017 roku odbyła się wizyta w Polsce Pana Pierra – Yves Le Borgna, przedstawiciela Komisji Zagadnień Prawnych i Praw Człowieka Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, któremu towarzyszyła Pani Agnieszka Szklanna, sekretarz Komisji. Wizyta była...

więcej

Najnowsze orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach polskich

2017-03-21

W dniu 16 marca 2017 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka opublikował trzy decyzje z dnia 21 lutego 2017 roku, dotyczące funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w Polsce, zatwierdzające jednostronną deklarację Rządu oraz zawarte ze skarżącymi ugody.

więcej

Najnowsze orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach polskich

2017-03-07

W dniu 2 marca 2017 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka opublikował dwie decyzje z dnia 7 lutego 2017 roku, dotyczące funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w Polsce, zatwierdzające jednostronne deklaracje Rządu.

więcej

Najnowsze orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach polskich

2017-02-21

W dniu 16 lutego 2017 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka opublikował trzy decyzje z dnia 24 stycznia 2017 roku, dotyczące funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w Polsce, zatwierdzające zawarte ze skarżącymi ugody.

więcej

NAJNOWSZE DANE STATYSTYCZNE EUROPEJSKIEGO TRYBUNAŁU PRAW CZŁOWIEKA

2017-02-20

Na stronie internetowej Europejskiego Trybunału Praw Człowieka są już dostępne dane statystyczne z działalności w roku 2016.

więcej

Najnowsze orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach polskich

2017-02-10

W dniu 7 lutego 2017 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał wyrok w sprawie Wdowiak przeciwko Polsce (skarga nr 28768/12), w którym analizował zasadność zarzutu naruszenia art. 8 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności w związku brakiem...

więcej

Najnowsze orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach polskich

2017-01-24

W dniu 17 stycznia 2017 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał dwa wyroki w sprawach przeciwko Polsce, tj.: Zybertowicz przeciwko Polsce (skarga nr 59138/10) oraz Zybertowicz nr 2 przeciwko Polsce (skarga nr 65937/11), w których analizował zasadność skarg pod kątem...

więcej

Najnowsze orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach polskich

2017-01-19

W dniu 12 stycznia 2017 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka opublikował pięć decyzji z dnia 6 i 13 grudnia 2016 roku, dotyczących funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w Polsce, zatwierdzających jednostronne deklaracje Rządu, zawartą ze skarżącym ugodę, a także...

więcej

Najnowsze orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach polskich

2017-01-17

W dniu 10 stycznia 2017 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał trzy wyroki w sprawach przeciwko Polsce, tj.: Babiarz przeciwko Polsce (skarga nr 1955/10), Kacper Nowakowski przeciwko Polsce (skarg nr 32407/13) oraz Korzeniak przeciwko Polsce (skarga nr 56134/08).

więcej
 Wizyta studyjna w Radzie Europy

Wizyta studyjna w Radzie Europy

2017-01-17

W dniach 10-11 stycznia br. odbyła się wizyta studyjna w Radzie Europy prezesów polskich sądów okręgowych oraz ich odpowiedników z Norwegii, finansowana z funduszy norweskich w ramach Programu Operacyjnego „Budowa potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru...

więcej

Najnowsze orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach polskich

2016-12-19

W dniu 15 grudnia 2016 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka opublikował jedną decyzję z dnia 22 listopada 2016 roku, dotyczącą funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w Polsce, zatwierdzającą jednostronną deklarację Rządu.

więcej

Najnowsze orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach polskich

2016-12-09

W dniu 1 grudnia 2016 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka opublikował cztery decyzje z dnia 8 listopada 2016 roku, dotyczące funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w Polsce, zatwierdzające jednostronne deklaracje Rządu oraz zawartą ze skarżącym ugodę.

więcej

Najnowsze orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach polskich

2016-11-09

W dniu 3 listopada 2016 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka opublikował dwie decyzje z dnia 11 października 2016 roku, dotyczące funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w Polsce.

więcej

Najnowsze orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach polskich

2016-11-03

W dniu 20 października 2016 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka opublikował trzy decyzje z dnia 27 września 2016 roku dotyczące funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w Polsce, zatwierdzające jednostronne deklaracje Rządu.

więcej

Najnowsze orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach polskich

2016-10-17

W dniu 6 października 2016 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka opublikował dwie decyzje z dnia 13 września 2016 roku, wydane w sprawach: Szparag przeciwko Polsce (skarga nr 52980/14) oraz Nurzyński przeciwko Polsce (skarga nr 50579/14), dotyczące funkcjonowania wymiaru...

więcej

Najnowsze orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach polskich

2016-10-17

W dniu 4 października 2016 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał dwa wyroki w sprawach przeciwko Polsce, tj.: Klibisz przeciwko Polsce (skarga nr 2235/02), dotyczący zarzutu naruszenia art. 3 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności w związku z...

więcej

Spotkanie z przedstawicielami Sekcji Wykonywania Wyroków ETPCz

2016-10-14

W dniu 13 października 2016 roku w Ministerstwie Sprawiedliwości miała miejsce robocza wizyta przedstawicieli Sekcji Wykonywania Wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka Sekretariatu Rady Europy - Pani Łucji Miary oraz Pana Szymona Janczarka, mająca na celu omówienie...

więcej
1 2 3 4 5  ...  6