Ogłoszenia

Ogłoszenie Programu I na realizację zadań Funduszu Sprawiedliwości

2017-09-29

Minister Sprawiedliwości działając na podstawie § 2 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 września 2017 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, ogłasza Program I w zakresie następujących priorytetów:

I.     Udzielanie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym,

II.    Udzielanie pomocy świadkom i osobom im najbliższym,

III.  Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem.

powrót do listy aktualności

O dokumencie