Ogłoszenia

Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w roku 2017 zadania publicznego – pomoc postpenitencjarna

2017-01-04

Departament Wykonania Orzeczeń i Probacji Ministerstwa Sprawiedliwości informuje, że w dniu 3 stycznia 2017 r. Dysponent Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej podjął decyzję w przedmiocie przyznania dotacji celowej na realizację w roku 2017 zadania publicznego: „Pomoc postpenitencjarna osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz członkom ich rodzin”. 

Po przeprowadzeniu procedury konkursowej, Dysponent Funduszu przyjął oferty następujących podmiotów: 
1.       Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna, ul. Słoneczna 63, 66-400 Gorzów Wielkopolski;
2.       Stowarzyszenie Penitencjarne PATRONAT Oddział w Białymstoku, ul. Świętojańska 2A, 15-082 Białystok;
3.       Małopolskie Stowarzyszenie „PROBACJA”, ul. Al. Z. Krasińskiego 9/26a, 31-111 Kraków;
4.       Śląska Fundacja Błękitny Krzyż, ul. Mostowa 1, 43-300 Bielsko-Biała;
5.       Stowarzyszenie Pomocy „LUDZIE LUDZIOM”, ul. Reymonta 10, 50-225 Wrocław;
6.       Stowarzyszenie ALTER EGO, ul. Wiślana 7, 05-077 Warszawa-Wesoła;
7.       Stowarzyszenie Integracyjne Wspólnoty Barka Chudobczyce 27, 64-423 Lubosz;
8.       Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet w Trudnej Sytuacji Życiowej JUNONA, ul. Sokola 14/68, 82-500 Kwidzyn;
9.       Fundacja POMOST, ul. Wolności 276, 41-800 Zabrze;
10.    Caritas Diecezji Kieleckiej, ul. Jana Pawła II 3, 25-013 Kielce;
11.    Pogotowie Społeczne, ul. Bydgoska 6/7, 61-123 Poznań;
12.    Fundacja „Uwolnienie”, ul. Inowrocławska 5a, 91-020 Łódź;
13.    Fundacja Dom Wspólnoty „BARKA” w Drezdenku, ul. Chrobrego 10, 66-530 Drezdenko;
14.    Mokotowskie Hospicjum Świętego Krzyża, ul. Magazynowa 14, 02-652 Warszawa;
15.    Stowarzyszenie MONAR, ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa;
16.    Stowarzyszenie Penitencjarne „PATRONAT” Oddział Warszawa, ul. Siennicka 48, 04-393 Warszawa;
17.    Stowarzyszenie Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. H. Ch. Kofoeda w Siedlcach, ul. Świętojańska 4, 08-110 Siedlce;
18.    Fundacja-Instytut św. Brata Alberta, ul. Śląska 50, 72-600 Świnoujście;
19.    Fundacja Pedagogium, ul. Hoża 62/69, 00-682 Warszawa;
20.    Stowarzyszenie SURSUM CORDA, ul. Lwowska 11, 33-300 Nowy Sącz;
21.    Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu, ul. Jezuicka 4, 20-113 Lublin;
22.    Stowarzyszenie POSTIS, ul. T. Zana 3A, 20-601 Lublin;
23.    Fundacja Wzajemnej Pomocy „Alternatywa”, ul. Karkoszki 24; 37-545 Gomunice;
24.    Stowarzyszenie Pomocy Osobom Wychodzącym na Wolność „EMAUS”, ul. Sandomierska 55/57, 80-074 Gdańsk;
25.    Fundacja resocjalizacji i readaptacji społecznej „TULIPAN”, ul. Zofii Nałkowskiej 8/27, 70-785 Szczecin;
26.    Stowarzyszenie Profilaktyki i Resocjalizacji „Mateusz”, ul. Kościuszki 77/79, 87/100 Toruń;
27.    Fundacja Chrześcijańska NEBO, ul. Oczary 9/108, 03-137 Warszawa .
 
Łączna kwota przyznanych dotacji w/wym. podmiotom wynosi 2.000.000 zł. 
Podmioty, które złożyły oferty w otwartym konkursie ofert zostaną poinformowane (mailowo – na adres wskazany w ofercie) o przyczynach nieotrzymania dotacji lub o dalszym postępowaniu w zakresie zawarcia umów.
powrót do listy aktualności

O dokumencie