Ogłoszenia

Otwarty nabór ofert

2017-11-14

Otwarty nabór ofert Nr DWOiP-II-0830-18/17 z dnia 14 listopada 2017 roku na usługę, składającą się dwóch części, której przedmiotem w zakresie I części jest przygotowanie materiału do druku (wykonania składu komputerowego, przygotowania plików właściwych do druku (w formatach .prn, .pdf), projektu okładki i opracowania graficznego, dokonanie korekty technicznej, opracowania redakcyjnego), natomiast w zakresie II części jest wydruk i dystrybucja.

Usługa dotyczy 1,2,3,4 numeru kwartalnika Probacja na 2017 rok.

Wszelkie informacje dotyczące otwartego naboru ofert znajdują się w:

  1. Zapytaniu ofertowym z dnia 14 listopada 2017r.

  2. Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia

  3. Wzorze umowy z Wykonawcą na realizację zamówienia, dot. cz. I

  4. Wzorze umowy z Wykonawcą na realizację zamówienia, dot. cz. II, wraz z załącznikami

  5. Formularzu Oferty

Termin składania ofert: 20 listopada 2017 r., godzina 12.00.

Osoba do kontaktu w sprawie naboru ofert: Ewelina Wojtera-Stasiorowska, Departament Wykonania Orzeczeń i Probacji, Ewelina.Wojtera-Stasiorowska@ms.gov.pl  tel. (22) 52-12-407.

powrót do listy aktualności

O dokumencie