Ogłoszenia

Informacja o powołaniu dyrektorów sądów

2017-06-27

Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 32 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2062 ze zm.) powołał:

więcej

Ogłoszenie o konkursie na najem pomieszczenia przeznaczonego na prowadzenie kiosku w nieruchomości Ministerstwa Sprawiedliwości...

2017-06-26

Dyrektor Generalny Ministerstwa Sprawiedliwości ogłasza konkurs ofert na najem pomieszczenia przeznaczonego na prowadzenie kiosku w nieruchomości Ministerstwa Sprawiedliwości przy Al. Ujazdowskich 11 w Warszawie. Lokal o powierzchni 13,03 m2 znajduje się na parterze budynku.

więcej

Przerwa w dostępie do serwisu internetowego https://pdi.ms.gov.pl

2017-06-26

Uprzejmie informujemy, że w związku z pracami technologicznymi w dniach 30.06.2017 od godziny 15.30, do 03.07.2017 do godziny 07.00 nastąpi przerwa w dostępie do serwisu internetowego:

więcej

Studia podyplomowe dla pracowników sądów i prokuratur

2017-06-24

Zapraszamy do udziału studiach podyplomowych dla pracowników sądów i prokuratur. „Studia podyplomowe z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych, zintegrowane z wiedzą pozaprawną przydatną do rozstrzygania sporów dla kadr wymiaru...

więcej

Informacja o powołaniu dyrektorów sądów

2017-06-22

Informacja o powołaniu dyrektorów sądów.

więcej

Informacja o wolnym stanowisku dyrektora SA we Wrocławiu

2017-06-22

Informacja o wolnym stanowisku dyrektora SA we Wrocławiu

więcej

Delegowanie sędziów, referendarzy sadowych oraz asystentów sędziów do pelnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie...

2017-06-21

Ministerstwo Sprawiedliwości, Departament Prawa Administracyjnego poszukuje Sędziów, Referendarzy Sądowych i Asystentów Sędziów z doświadczeniem w sprawach cywilnych, karnych oraz ksiąg wieczystych - w celu delegowania do Ministerstwa Sprawiedliwości - do pełnienia...

więcej

Informacja o powołaniu dyrektorów Sądów

2017-06-21

Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 32 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2062 ze zm.) powołał:

więcej

Przerwa w dostępie do Portalu S24

2017-06-13

Informujemy, że w dniu 26.06.2017r. w godz. 8:00-12:00 nastąpi przerwa w dostępie do:

więcej

Informacja o wolnych stanowiskach dyrektora sądu Okręgowego i Rejonowego

2017-06-05

Informacja o wolnych stanowiskach dyrektora Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej i Włocławku oraz Sądu Rejonowego w Toruniu i Włocławku.

więcej

Informacja o wolnym stanowisku dyrektora Sądu Rejonowego w Węgrowie

2017-05-31

Ogłoszenie o wolnym stanowisku na dyrektora Sądu Rejonowego w Węgrowie.

więcej

Informacja o wolnym stanowisku dyrektora Sądu Rejonowego w Myślenicach

2017-05-30

Ogłoszenie o wolnym stanowisku na dyrektora Sądu Rejonowego w Myślenicach.

więcej

Informacja o powołaniu dyrektorów sądów

2017-05-30

Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 32 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2062 ze zm.) powołał z dniem 1 czerwca 2017 r.:

więcej

Ogłoszenie o wolnych stanowiskach na dyrektora sądu

2017-05-19

Informacja o wolnych stanowiskach na dyrektora Sądu:

więcej

Informacja o powołaniu dyrektora Sądu Apelacyjnego w Krakowie

2017-05-19

Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 32 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2062 ze zm.) powołał z dniem 22 maja 2017 r. Pana Bohdana Żukowskiego na stanowisko dyrektora Sądu Apelacyjnego w Krakowie.

więcej

Informacja o wolnym stanowisku na dyrektora Sądu Okręgowego w Białymstoku

2017-05-19

Na podstawie art. 32a § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2062. z późn. zm.) na stanowisko dyrektora sądu może być powołana osoba, która spełnia następujące warunki:

więcej

Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w ramach ogłoszenia na świadczenie usługi tłumaczenia ustnego symultanicznego.

2017-05-15

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonej oceny formalnej ofert złożonych w ramach ogłoszenia na świadczenie usługi tłumaczenia ustnego symultanicznego w ramach Programu Operacyjnego Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości /...

więcej

Ogłoszenie o terminie testu umiejętności dla kandydatów ubiegających się o wpis na listę adwokatów albo radców prawnych.

2017-05-10

Ogłoszenie o terminie testu umiejętności dla kandydatów ubiegających się o wpis na listę adwokatów albo radców prawnych.

więcej

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Ministra Sprawiedliwości z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami...

2017-04-28

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Ministra Sprawiedliwości z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2016.

więcej

Ogłoszenie na świadczenie usługi tłumaczenia ustnego symultanicznego

2017-04-28

Departament Strategii i Funduszy Europejskich w Ministerstwie Sprawiedliwości, Operator Programu PL 16 „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości” finansowanego ze środków funduszy...

więcej

Informacja o wolnych stanowiskach dyrektora Sądu

2017-04-25

Informacja o wolnych stanowiskach dyrektora Sądu:

więcej

Ogłoszenie o egzaminie wstępnym na aplikację adwokacką w 2017 r.

2017-04-21

Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 75a ust. 4 i art. 75c ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2016 r. poz. 1999, z późn. zm.), wyznacza termin egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką na dzień 30 września 2017 r. (sobota) godz....

więcej

Ogłoszenie o egzaminie wstępnym na aplikację radcowską w 2017 r.

2017-04-21

Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 33(1) ust. 4 i art. 33(3) ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 233, z późn. zm.), wyznacza termin egzaminu wstępnego na aplikację radcowską na dzień 30 września 2017 r. (sobota) godz. 11.00.

więcej

Ogłoszenie o egzaminie wstępnym na aplikację notarialną w 2017 r.

2017-04-21

Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 71b § 5 i art. 71d § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1796, z późn. zm.), wyznacza termin egzaminu wstępnego na aplikację notarialną na dzień 30 września 2017 r. (sobota) godz. 11.00.

więcej

Ogłoszenie o egzaminie konkursowym na aplikację komorniczą w 2017 r.

2017-04-21

Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 29c ust. 1 i art. 29d ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2016 r. poz. 1138, z późn. zm.) wyznacza termin egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą na dzień 30 września 2017 r....

więcej

Konkurs na stanowisko Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym we Włocławku

2017-04-20

Dyrektor Generalny Służby Więziennej ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym we Włocławku.

więcej

Rekrutacja sędziów na wizytę studyjną w Strasburgu

2017-04-18

Informujemy, że Ministerstwo Sprawiedliwości pełniące rolę Operatora Programu PL 16 „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości”, rozpoczęło rekrutację uczestników do udziału w...

więcej

Ogłoszenie o egzaminie notarialnym w 2017 r.

2017-04-12

Minister Sprawiedliwości, na podstawie art. 74 § 5 i art. 74a § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1796, z późn. zm.), wyznacza termin egzaminu notarialnego dla osób, które ukończyły aplikację notarialną, o której mowa w art. 11...

więcej

Ogłoszenie w sprawie delegowania do Ministerstwa Sprawiedliwości

2017-04-04

Ministerstwo Sprawiedliwości, Departament Legislacyjny poszukuje sędziego z doświadczeniem orzeczniczym w sprawach gospodarczych i upadłościowych/restrukturyzacyjnych, z bardzo dobrą znajomością języka angielskiego (mile widziana znajomość także drugiego języka roboczego...

więcej

Ogłoszenie w sprawie wykazu tytułów aktów prawnych na egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską w 2017 r.

2017-04-04

Na podstawie art. 75b ust. 6 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2016 r. poz. 1999, z późn. zm.) w zw. z art. 33(2) ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 233, z późn. zm.), Przewodniczący zespołu do przygotowania...

więcej
1 2 3 4 5  ...  19