Ogłoszenia

Informacja o zamiarze obwieszczenia o wolnych stanowiskach sędziowskich

2017-08-18

Informacja o zamiarze obwieszczenia o wolnych stanowiskach sędziowskich w poniższych sądach rejonowych:

więcej

Informacja o zamiarze obwieszczenia o wolnych stanowiskach sędziowskich w poniższych sądach apelacyjnych i sądach okręgowych

2017-08-17

Informacja o zamiarze obwieszczenia o wolnych stanowiskach sędziowskich w poniższych sądach apelacyjnych i sądach okręgowych:

więcej

Ogłoszenie w sprawie obsadzenia wolnego stanowiska sędziowskiego poprzez przeniesienie sędziego na inne miejsce służbowe

2017-08-10

Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 75 § 1 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2062 z późn. zm.) dokonał przeniesienia sędziego z dniem 7 sierpnia 2017 r. na jedno ze zwolnionych stanowisk sędziowskich w...

więcej

Ogłoszenie w sprawie obsadzenia wolnego stanowiska sędziowskiego poprzez przeniesienie sędziego na inne miejsce służbowe

2017-08-10

Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 75 § 1 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2062 z późn. zm.) dokonał przeniesienia sędziego z dniem 8 sierpnia 2017 r. na jedno ze zwolnionych stanowisk sędziowskich w...

więcej

Ogłoszenie w sprawie delegowania do Ministerstwa Sprawiedliwości

2017-07-28

Ministerstwo Sprawiedliwości, Departament Legislacyjny poszukuje sędziego orzekającego w sprawach gospodarczych / sędziego orzekającego w sprawach cywilnych z doświadczeniem orzeczniczym także w sprawach gospodarczych – w celu delegowania do Ministerstwa Sprawiedliwości –...

więcej

Informacja o powołaniu dyrektorów sądów

2017-07-26

Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 32 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2062 ze zm.) powołał:

więcej

Ogłoszenie o konkursie na najem powierzchni w celu instalacji dwóch automatów sprzedających w nieruchomości Ministerstwa...

2017-07-26

Ogłoszenie o konkursie na najem powierzchni w celu instalacji dwóch automatów sprzedających w nieruchomości Ministerstwa Sprawiedliwości przy ul. Chopina 1 w Warszawie.

więcej

Informacja o wolnym stanowisku dyrektora SR w: Myślenicach, Kędzierzynie-Koźlu

2017-07-25

Informacji o wolnym stanowisku dyrektora SR w: Myślenicach, Kędzierzynie-Koźlu

więcej

Informacja o wolnym stanowisku dyrektora Sądu Rejonowego w Świdnicy

2017-07-20

Na podstawie art. 32a § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2062, z późn. zm.) na stanowisko dyrektora sądu może być powołana osoba, która spełnia następujące warunki:

więcej

Informacja o powołaniu dyrektorów sądów

2017-07-18

Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 32 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2062 ze zm.) powołał:

więcej

Informacja o powołaniu dyrektora sądu

2017-07-14

Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 32 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2062 ze zm.) powołał Pana Macieja Paperza na stanowisko dyrektora Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej z dniem 1 sierpnia 2017 r.

więcej

Ogłoszenie w sprawie ustalenia terminu i miejsca przeprowadzenia testu umiejętności

2017-07-05

Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1874) oraz § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie...

więcej

Studia podyplomowe dla pracowników sądów i prokuratur

2017-06-24

Zapraszamy do udziału studiach podyplomowych dla pracowników sądów i prokuratur. „Studia podyplomowe z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych, zintegrowane z wiedzą pozaprawną przydatną do rozstrzygania sporów dla kadr wymiaru...

więcej

Informacja o powołaniu dyrektorów sądów

2017-06-22

Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 32 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2062 ze zm.) powołał:

więcej

Informacja o wolnym stanowisku dyrektora SA we Wrocławiu

2017-06-22

Informacja o wolnym stanowisku dyrektora SA we Wrocławiu

więcej

Delegowanie sędziów, referendarzy sadowych oraz asystentów sędziów do pelnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie...

2017-06-21

Ministerstwo Sprawiedliwości, Departament Prawa Administracyjnego poszukuje Sędziów, Referendarzy Sądowych i Asystentów Sędziów z doświadczeniem w sprawach cywilnych, karnych oraz ksiąg wieczystych - w celu delegowania do Ministerstwa Sprawiedliwości - do pełnienia...

więcej

Informacja o powołaniu dyrektorów Sądów

2017-06-21

Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 32 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2062 ze zm.) powołał:

więcej

Przerwa w dostępie do Portalu S24

2017-06-13

Informujemy, że w dniu 26.06.2017r. w godz. 8:00-12:00 nastąpi przerwa w dostępie do:

więcej

Informacja o wolnych stanowiskach dyrektora sądu Okręgowego i Rejonowego

2017-06-05

Informacja o wolnych stanowiskach dyrektora Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej i Włocławku oraz Sądu Rejonowego w Toruniu i Włocławku.

więcej

Informacja o wolnym stanowisku dyrektora Sądu Rejonowego w Węgrowie

2017-05-31

Ogłoszenie o wolnym stanowisku na dyrektora Sądu Rejonowego w Węgrowie.

więcej

Informacja o wolnym stanowisku dyrektora Sądu Rejonowego w Myślenicach

2017-05-30

Ogłoszenie o wolnym stanowisku na dyrektora Sądu Rejonowego w Myślenicach.

więcej

Informacja o powołaniu dyrektorów sądów

2017-05-30

Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 32 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2062 ze zm.) powołał z dniem 1 czerwca 2017 r.:

więcej

Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w ramach ogłoszenia na świadczenie usługi tłumaczenia ustnego symultanicznego.

2017-05-15

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonej oceny formalnej ofert złożonych w ramach ogłoszenia na świadczenie usługi tłumaczenia ustnego symultanicznego w ramach Programu Operacyjnego Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości /...

więcej

Ogłoszenie o terminie testu umiejętności dla kandydatów ubiegających się o wpis na listę adwokatów albo radców prawnych.

2017-05-10

Ogłoszenie o terminie testu umiejętności dla kandydatów ubiegających się o wpis na listę adwokatów albo radców prawnych.

więcej

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Ministra Sprawiedliwości z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami...

2017-04-28

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Ministra Sprawiedliwości z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2016.

więcej

Ogłoszenie na świadczenie usługi tłumaczenia ustnego symultanicznego

2017-04-28

Departament Strategii i Funduszy Europejskich w Ministerstwie Sprawiedliwości, Operator Programu PL 16 „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości” finansowanego ze środków funduszy...

więcej

Ogłoszenie o egzaminie wstępnym na aplikację adwokacką w 2017 r.

2017-04-21

Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 75a ust. 4 i art. 75c ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2016 r. poz. 1999, z późn. zm.), wyznacza termin egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką na dzień 30 września 2017 r. (sobota) godz....

więcej

Ogłoszenie o egzaminie wstępnym na aplikację radcowską w 2017 r.

2017-04-21

Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 33(1) ust. 4 i art. 33(3) ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 233, z późn. zm.), wyznacza termin egzaminu wstępnego na aplikację radcowską na dzień 30 września 2017 r. (sobota) godz. 11.00.

więcej

Ogłoszenie o egzaminie wstępnym na aplikację notarialną w 2017 r.

2017-04-21

Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 71b § 5 i art. 71d § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1796, z późn. zm.), wyznacza termin egzaminu wstępnego na aplikację notarialną na dzień 30 września 2017 r. (sobota) godz. 11.00.

więcej

Ogłoszenie o egzaminie konkursowym na aplikację komorniczą w 2017 r.

2017-04-21

Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 29c ust. 1 i art. 29d ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2016 r. poz. 1138, z późn. zm.) wyznacza termin egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą na dzień 30 września 2017 r....

więcej
1 2 3 4 5  ...  19