Ogłoszenia

Ogłoszenie w sprawie obsadzenia wolnego stanowiska referendarza sądowego przez przeniesienie referendarza sądowego na inne...

2018-02-19

Prezes Sądu Apelacyjnego w Katowicach na podstawie art. 151a § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U z 2018 r., poz. 23) dokonał przeniesienia referendarza sądowego z dniem 1 marca 2018 r. na stanowisko referendarza sądowego w Sądzie...

więcej

Nabór wniosków na dotacje z Funduszu Sprawiedliwości na wyposażenie strażaków ochotników województwa świętokrzyskiego

2018-02-19

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia IV naboru wniosków na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie nabycia wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy...

więcej

Informacja o wolnych stanowiskach dyrektora sądu

2018-02-19

Informacja o wolnych stanowiskach dyrektora Sądu:

więcej

Ogłoszenie w sprawie obsadzenia wolnego stanowiska sędziowskiego poprzez przeniesienie sędziego na inne miejsce służbowe

2018-02-16

Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 75 § 1 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (j.t. Dz.U. z 2018 r., poz. 23) dokonał przeniesienia sędziego z dniem 1 maja 2018 r. na stanowisko sędziowskie w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w...

więcej

Ogłoszenia w sprawie obsadzenia wolnego stanowiska referendarza sądowego przez przeniesienie referendarza sądowego na inne...

2018-02-16

Prezes Sądu Apelacyjnego w Warszawie na podstawie art. 151a § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U z 2018 r., poz. 23 z późn. zm.) dokonał przeniesienia referendarza sądowego:

więcej

Informacja o zamiarze obwieszczenia o wolnych stanowiskach sędziowskich

2018-02-16

Informacja o zamiarze obwieszczenia o wolnych stanowiskach sędziowskich w poniższych sądach okręgowych i sądach rejonowych:

więcej

Informacja o powołaniu dyrektora sądu

2018-02-16

Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 32 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 23 z późn. zm.) powołał Panią Grażynę Szymańską z dniem 15 lutego 2018 roku na stanowisko dyrektora Sądu Rejonowego w Żyrardowie.

więcej

Ogłoszenie o konkursie na najem pomieszczenia przeznaczonego na prowadzenie kiosku w nieruchomości Ministerstwa Sprawiedliwości...

2018-02-14

Dyrektor Generalny Ministerstwa Sprawiedliwości ogłasza konkurs ofert na najem lokalu przeznaczonego na prowadzenie kiosku w nieruchomości Ministerstwa Sprawiedliwości przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie. Lokal o powierzchni 13,92 m2 znajduje się na parterze budynku.

więcej

Ogłoszenia w sprawie obsadzenia wolnego stanowiska referendarza sądowego przez przeniesienie starszego referendarza sądowego na...

2018-02-14

Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 151a § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U z 2018 r., poz. 23 z późn. zm.) dokonał przeniesienia starszego referendarza sądowego:

więcej

Ogłoszenia w sprawie obsadzenia wolnego stanowiska referendarza sądowego przez przeniesienie referendarza sądowego na inne...

2018-02-14

Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 151a § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U z 2018 r., poz. 23 z późn. zm.) dokonał przeniesienia referendarza sądowego:

więcej

Informacja o powołaniu dyrektora sądu

2018-02-13

Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 32 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 23 z późn. zm.) powołał Panią Agatę Tomaszewską z dniem 12 lutego 2018 roku na stanowisko dyrektora Sądu Rejonowego we Włocławku.

więcej

Ogłoszenie w sprawie obsadzenia wolnego stanowiska referendarza sądowego przez przeniesienie referendarza sądowego na inne...

2018-02-12

Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 151a § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U z 2018 r., poz. 23 z późn. zm.) dokonał przeniesienia referendarza sądowego z dniem 1 marca 2018 r. na stanowisko referendarza sądowego w Sądzie...

więcej

Informacja o powołaniu dyrektorów sądów

2018-02-12

Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 32 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 23 z późn. zm.) powołał:

więcej

Ogłoszenie w sprawie obsadzenia wolnego stanowiska referendarza sądowego przez przeniesienie referendarza sądowego na inne...

2018-02-09

Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 151a § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U z 2018 r., poz. 23 z późn. zm.) dokonał przeniesienia referendarza sądowego z dniem 1 marca 2018 r. na stanowisko referendarza sądowego w Sądzie...

więcej

Ogłoszenie w sprawie obsadzenia wolnego stanowiska sędziowskiego poprzez przeniesienie sędziego na inne miejsce służbowe

2018-02-09

Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 75 § 1 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 2062, ze zm.) dokonał przeniesienia sędziego z dniem 1 kwietnia 2018 r. na stanowisko sędziowskie w Sądzie Rejonowym...

więcej

Informacja o wolnym stanowisku dyrektora sądu

2018-02-09

Informacja o wolnym stanowisku dyrektora Sądu Okręgowego w Nowym Sączu.

więcej

Informacja dotycząca powołania dyrektora sądu

2018-02-09

W związku z informacją o wolnym stanowisku dyrektora Sądu Okręgowego w Nowym Sączu, zamieszczoną na stronie BIP w dniu 11 grudnia 2017 r., informuję, że Minister Sprawiedliwości nie dokonał wyboru kandydata na stanowisko dyrektora tego Sądu.

więcej

Delegowanie do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości

2018-02-09

Ministerstwo Sprawiedliwości, Departament Nadzoru Administracyjnego poszukuje referendarza lub sędziego orzekającego w sprawach z zakresu Krajowego Rejestru Sądowego, zainteresowanych delegowaniem do pełnienia czynności administracyjnych w charakterze głównego specjalisty w...

więcej

Ogłoszenie w sprawie obsadzenia wolnego stanowiska referendarza sądowego przez przeniesienie referendarza sądowego na inne...

2018-02-07

Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 151a § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U z 2018 r., poz. 23 z późn. zm.) dokonał przeniesienia referendarza sądowego z dniem 1 marca 2018 r. na stanowisko referendarza sądowego w Sądzie...

więcej

Informacja o powołaniu dyrektora sądu

2018-02-06

Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 32 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 23 z późn. zm.) powołał Pana Bogusława Bagińskiego z dniem 5 lutego 2018 roku na stanowisko dyrektora Sądu Rejonowego w Kaliszu.

więcej

Ogłoszenie w sprawie delegowania do Ministerstwa Sprawiedliwości

2018-02-05

Departament Legislacyjny Ministerstwa Sprawiedliwości poszukuje sędziów orzekających w sprawach karnych oraz prokuratorów do delegowania do Ministerstwa Sprawiedliwości w celu pełnienia obowiązków głównego specjalisty.

więcej

Ogłoszenie w sprawie obsadzenia wolnego stanowiska referendarza sądowego przez przeniesienie referendarza sądowego na inne...

2018-02-05

Prezes Sądu Apelacyjnego w Gdańsku na podstawie art. 151a § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U z 2018 r., poz. 23 z późn. zm.) dokonał przeniesienia referendarza sądowego z dniem 1 lutego 2018 r. na stanowisko referendarza sądowego...

więcej

Nabór wniosków na dotacje z Funduszu Sprawiedliwości na wyposażenie strażaków ochotników województwa podkarpackiego

2018-02-02

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia III naboru wniosków na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie nabycia wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia...

więcej

Informacja o powołaniu dyrektora sądu

2018-02-02

Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 32 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 23 z późn. zm.) powołał Pana Stanisława Tyszkiewicza z dniem 5 lutego 2018 roku na stanowisko dyrektora Sądu Rejonowego w Mławie.

więcej

Informacja o wolnym stanowisku dyrektora Sądu Rejonowego w Kętrzynie

2018-01-30

Na podstawie art. 32a § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 23 z późn. zm.) na stanowisko dyrektora sądu może być powołana osoba, która spełnia następujące warunki:

więcej

Informacja o powołaniu dyrektorów sądów

2018-01-30

Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 32 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 23) powołał:

więcej

Informacja o wolnym stanowisku dyrektora Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu

2018-01-29

Na podstawie art. 32a § 1 ustawy z dnia27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 23)na stanowisko dyrektora sądu może być powołana osoba, która spełnia następujące warunki:

więcej

Informacja dotycząca powołania dyrektora sądu

2018-01-29

Informujemy, że Minister Sprawiedliwości nie dokonał wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu spośród osób, które złożyły zgłoszenia w związku z informacją o wolnym stanowisku dyrektora tego Sądu, zamieszczoną na stronie BIP w dniu 9...

więcej

Ogłoszenie w sprawie obsadzenia wolnego stanowiska referendarza sądowego

2018-01-25

Ogłoszenie w sprawie obsadzenia wolnego stanowiska referendarza sądowego przez przeniesienie referendarza sądowego na inne miejsce służbowe.

więcej

Informacja o powołaniu zastępcy dyrektora sądu

2018-01-22

Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 32 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 23) powołał Pana Szymona Kosmalskiego z dniem 1 marca 2018 roku na stanowisko zastępcy dyrektora Sądu Okręgowego w Bydgoszczy.

więcej
1 2 3 4 5  ...  22