Ogłoszenia

Ogłoszenie o wolnych stanowiskach na dyrektora sądu

2017-05-19

Informacja o wolnych stanowiskach na dyrektora Sądu:

więcej

Informacja o powołaniu dyrektora Sądu Apelacyjnego w Krakowie

2017-05-19

Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 32 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2062 ze zm.) powołał z dniem 22 maja 2017 r. Pana Bohdana Żukowskiego na stanowisko dyrektora Sądu Apelacyjnego w Krakowie.

więcej

Informacja o wolnym stanowisku na dyrektora Sądu Okręgowego w Białymstoku

2017-05-19

Na podstawie art. 32a § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2062. z późn. zm.) na stanowisko dyrektora sądu może być powołana osoba, która spełnia następujące warunki:

więcej

Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w ramach ogłoszenia na świadczenie usługi tłumaczenia ustnego symultanicznego.

2017-05-15

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonej oceny formalnej ofert złożonych w ramach ogłoszenia na świadczenie usługi tłumaczenia ustnego symultanicznego w ramach Programu Operacyjnego Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości /...

więcej

Ogłoszenie o terminie testu umiejętności dla kandydatów ubiegających się o wpis na listę adwokatów albo radców prawnych.

2017-05-10

Ogłoszenie o terminie testu umiejętności dla kandydatów ubiegających się o wpis na listę adwokatów albo radców prawnych.

więcej

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Ministra Sprawiedliwości z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami...

2017-04-28

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Ministra Sprawiedliwości z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2016.

więcej

Ogłoszenie na świadczenie usługi tłumaczenia ustnego symultanicznego

2017-04-28

Departament Strategii i Funduszy Europejskich w Ministerstwie Sprawiedliwości, Operator Programu PL 16 „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości” finansowanego ze środków funduszy...

więcej

Informacja o wolnych stanowiskach dyrektora Sądu

2017-04-25

Informacja o wolnych stanowiskach dyrektora Sądu:

więcej

Ogłoszenie o egzaminie wstępnym na aplikację adwokacką w 2017 r.

2017-04-21

Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 75a ust. 4 i art. 75c ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2016 r. poz. 1999, z późn. zm.), wyznacza termin egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką na dzień 30 września 2017 r. (sobota) godz....

więcej

Ogłoszenie o egzaminie wstępnym na aplikację radcowską w 2017 r.

2017-04-21

Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 33(1) ust. 4 i art. 33(3) ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 233, z późn. zm.), wyznacza termin egzaminu wstępnego na aplikację radcowską na dzień 30 września 2017 r. (sobota) godz. 11.00.

więcej

Ogłoszenie o egzaminie wstępnym na aplikację notarialną w 2017 r.

2017-04-21

Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 71b § 5 i art. 71d § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1796, z późn. zm.), wyznacza termin egzaminu wstępnego na aplikację notarialną na dzień 30 września 2017 r. (sobota) godz. 11.00.

więcej

Ogłoszenie o egzaminie konkursowym na aplikację komorniczą w 2017 r.

2017-04-21

Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 29c ust. 1 i art. 29d ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2016 r. poz. 1138, z późn. zm.) wyznacza termin egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą na dzień 30 września 2017 r....

więcej

Konkurs na stanowisko Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym we Włocławku

2017-04-20

Dyrektor Generalny Służby Więziennej ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym we Włocławku.

więcej

Rekrutacja sędziów na wizytę studyjną w Strasburgu

2017-04-18

Informujemy, że Ministerstwo Sprawiedliwości pełniące rolę Operatora Programu PL 16 „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości”, rozpoczęło rekrutację uczestników do udziału w...

więcej

Ogłoszenie o egzaminie notarialnym w 2017 r.

2017-04-12

Minister Sprawiedliwości, na podstawie art. 74 § 5 i art. 74a § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1796, z późn. zm.), wyznacza termin egzaminu notarialnego dla osób, które ukończyły aplikację notarialną, o której mowa w art. 11...

więcej

Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego, który...

2017-04-05

Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego, który odbył się w dniu 3 kwietnia 2017 r.

więcej

Ogłoszenie w sprawie delegowania do Ministerstwa Sprawiedliwości

2017-04-04

Ministerstwo Sprawiedliwości, Departament Legislacyjny poszukuje sędziego z doświadczeniem orzeczniczym w sprawach gospodarczych i upadłościowych/restrukturyzacyjnych, z bardzo dobrą znajomością języka angielskiego (mile widziana znajomość także drugiego języka roboczego...

więcej

Ogłoszenie w sprawie wykazu tytułów aktów prawnych na egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską w 2017 r.

2017-04-04

Na podstawie art. 75b ust. 6 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2016 r. poz. 1999, z późn. zm.) w zw. z art. 33(2) ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 233, z późn. zm.), Przewodniczący zespołu do przygotowania...

więcej

Ogłoszenie w sprawie wykazu tytułów aktów prawnych na egzamin konkursowy na aplikację komorniczą w 2017 r.

2017-03-27

Na podstawie art. 29b ust. 10 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2016 r. poz. 1138, z późn. zm.), Przewodniczący zespołu do przygotowywania pytań testowych i zadań na egzaminy konkursowy i komorniczy podaje do publicznej...

więcej

Ogłoszenie w sprawie wykazu tytułów aktów prawnych na egzamin wstępny na aplikację notarialną w 2017 r.

2017-03-27

Na podstawie art. 71c § 6 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1796, z późn. zm.), Przewodniczący zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny dla kandydatów na aplikantów notarialnych, podaje do publicznej wiadomości...

więcej

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr POWR.02.17.00-IP.04-00-004/17 pn. „Szkolenia z zakresu metod i narzędzi...

2017-03-16

Ministerstwo Sprawiedliwości - Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – zaprasza na spotkanie...

więcej

Ogłoszenie

2017-03-15

Ministerstwo Sprawiedliwości, Departament Legislacyjny poszukuje sędziego orzekającego w sprawach gospodarczych / sędziego orzekającego w sprawach cywilnych z doświadczeniem orzeczniczym także w sprawach gospodarczych – w celu delegowania do Ministerstwa Sprawiedliwości –...

więcej

Konsultacje programu studiów „Studia podyplomowe dla pracowników wymiaru sprawiedliwości – Prawo restrukturyzacyjne,...

2017-02-16

Ministerstwo Sprawiedliwości zaprasza sądy i prokuratury z całej Polski do konsultacji Programu studiów podyplomowych, jakie mają zostać uruchomione przez Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w związku z realizacją projektu „Studia podyplomowe dla pracowników wymiaru...

więcej

Ogłoszenie w sprawie ustalenia terminu i miejsca przeprowadzenia testu umiejętności dla kandydatów ubiegających się o wpis na...

2017-02-15

Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1874) oraz § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie...

więcej
Konkurs Ministra Sprawiedliwości dla młodych adeptów prawa

Konkurs Ministra Sprawiedliwości dla młodych adeptów prawa

2017-02-08

Możliwość realizacji projektu badawczego a także nagrody pieniężne – to niecodzienna szansa, która otwiera się przed studentami i absolwentami prawa. Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro zaprasza prawniczą młodzież do udziału w naukowym konkursie....

więcej

Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w roku 2017 zadania publicznego – pomoc pokrzywdzonym

2017-01-13

Departament Spraw Rodzinnych i Nieletnich Ministerstwa Sprawiedliwości informuje, że w dniu 13 stycznia 2017 r. Dysponent Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej podjął decyzję w przedmiocie przyznania dotacji celowej w zakresie pomocy pokrzywdzonym na...

więcej

Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w roku 2017 zadania publicznego – pomoc postpenitencjarna

2017-01-04

Departament Wykonania Orzeczeń i Probacji Ministerstwa Sprawiedliwości informuje, że w dniu 3 stycznia 2017 r. Dysponent Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej podjął decyzję w przedmiocie przyznania dotacji celowej na realizację w roku 2017 zadania...

więcej

Ogłoszenie o terminach egzaminów dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego w 2017 r.

2016-12-15

Minister Sprawiedliwości ogłasza następujące terminy egzaminów dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego w 2017 roku.

więcej

Wykaz aktów prawnych i zalecanej literatury, z których wybrane będą stanowić podstawę opracowania pytań testowych na egzaminy...

2016-12-15

Wykaz aktów prawnych i zalecanej literatury, z których wybrane będą stanowić podstawę opracowania pytań testowych na egzaminy dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego w roku 2017

więcej

Ogłoszenie w sprawie ustalenia terminu i miejsca przeprowadzenia testu umiejętności

2016-12-08

Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1874) oraz § 4 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie...

więcej
1 2 3 4 5  ...  19