Ogłoszenia

Informacja o wolnym stanowisku dyrektora sądu

2017-12-11

Informacja o wolnym stanowisku dyrektora Sądu.

więcej

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia II otwartego konkursu ofert

2017-12-08

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia II otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości.

więcej

Informacja o egzaminie dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego przeprowadzonym w dniu 4 grudnia 2017...

2017-12-08

W dniu 4 grudnia 2017 r. odbył się ostatni z trzech wyznaczonych na rok 2017 egzaminów dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego.

więcej

Ogłoszenie w sprawie obsadzenia wolnego stanowiska sędziowskiego poprzez przeniesienie sędziego na inne miejsce służbowe

2017-12-06

Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 75 § 1 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 2062, ze zm.) dokonał przeniesienia sędziego z dniem 1 stycznia 2018 r. na stanowisko sędziowskie w Sądzie Rejonowym dla...

więcej

Informacja o wolnym stanowisku zastępcy dyrektora sądu

2017-12-06

Informacja o wolnym stanowisku zastępcy dyrektora Sądu Okręgowego w Rzeszowie.

więcej

Informacja o wolnych stanowiskach na dyrektora sądu

2017-12-06

Informacja o wolnych stanowiskach na dyrektora sądu

więcej

Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego, który...

2017-12-06

Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego, który odbył się w dniu 4 grudnia 2017 r.

więcej

Informacja o zamiarze obwieszczenia o wolnych stanowiskach sędziowskich

2017-12-05

Informacja o zamiarze obwieszczenia o wolnych stanowiskach sędziowskich w poniższych sądach okręgowych i rejonowych.

więcej

Delegowanie sędziów, referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie...

2017-12-05

Ministerstwo Sprawiedliwości , Departament Prawa Administracyjnego poszukuje Sędziów, Referendarzy Sądowych i Asystentów Sędziów z doświadczeniem w sprawach cywilnych, gospodarczych, karnych oraz ksiąg wieczystych - w celu delegowania do Ministerstwa Sprawiedliwości - do...

więcej

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia I otwartego konkursu ofert

2017-12-04

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia I otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im...

więcej

Ogłoszenie w sprawie obsadzenia wolnego stanowiska sędziowskiego poprzez przeniesienie sędziego na inne miejsce służbowe

2017-12-04

Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 75 § 1 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 2062, ze zm.) dokonał przeniesienia sędziego z dniem 1 lutego 2018 r. na stanowisko sędziowskie w Sądzie Okręgowym w Warszawie.

więcej

Informacja o wolnym stanowisku dyrektora sądu

2017-12-01

Informacja o wolnym stanowisku dyrektora Sądu Okręgowego w Katowicach.

więcej

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

2017-11-29

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert w ramach „Programu dofinansowania zadań z zakresu pomocy postpenitencjarnej realizowanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych w roku 2018”.

więcej

Informacja o powołaniu dyrektora sądu

2017-11-29

Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 32 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2062 ze zm.) powołał Panią Joannę Wasyliszyn z dniem 28 listopada 2017 roku na stanowisko dyrektora Sądu Okręgowego w Opolu.

więcej

Informacja o wolnym stanowisku dyrektora sądu

2017-11-28

Informacja o wolnym stanowisku dyrektora Sądu Rejonowego w Prudniku.

więcej

Ogłoszenie o egzaminie adwokackim w 2018 r.

2017-11-28

Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 78 ust. 8 i art. 78a ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2016 r. poz. 1999, z późn. zm.) w porozumieniu z Naczelną Radą Adwokacką wyznacza termin egzaminu adwokackiego dla osób, które odbyły...

więcej

Ogłoszenie o egzaminie radcowskim w 2018 r.

2017-11-28

Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 36(1) ust. 9 i art. 36(2) ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1870) w porozumieniu z Krajową Radą Radców Prawnych wyznacza termin egzaminu radcowskiego dla osób, które odbyły aplikację...

więcej

Informacja o wolnym stanowisku dyrektora sądu

2017-11-27

Informacja o wolnym stanowisku dyrektora Sądu Okręgowego w Toruniu.

więcej

Wyniki otwartego naboru ofert dotyczące zapytania ofertowego Nr DWOIP-II-0830-18/17

2017-11-22

Wyniki otwartego naboru ofert dotyczące zapytania ofertowego Nr DWOIP-II-0830-18/17 z dnia 14 listopada 2017 roku.

więcej

Informacja o powołaniu dyrektorów sądów

2017-11-22

Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 32 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2062 ze zm.) powołał:

więcej

Informacja o wolnych stanowiskach zastępcy dyrektora

2017-11-08

Informacja o wolnych stanowiskach zastępcy dyrektora Sądu Okręgowego w Katowicach i Sądu Okręgowego w Bydgoszczy.

więcej

Informacja o wolnych stanowiskach dyrektora Sądu

2017-11-08

Informacja o wolnych stanowiskach dyrektora Sądu Okręgowego w Zamościu i Sądu Rejonowego w Kaliszu.

więcej

Informacja o wolnych stanowiskach dyrektora Sądu

2017-11-08

Informacja o wolnych stanowiskach dyrektora Sądu.

więcej

Ogłoszenie w sprawie ustalenia terminu i miejsca przeprowadzenia testu umiejętności

2017-11-07

Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1874) oraz § 4 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie...

więcej

Ogłoszenie o egzaminie komorniczym w 2018 r.

2017-10-31

Minister Sprawiedliwości, na podstawie art. 31 ust. 1 i art. 31a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1277, z późn. zm.) wyznacza termin egzaminu komorniczego dla osób, które ukończyły aplikację komorniczą oraz...

więcej

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia II naboru wniosków na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy...

2017-10-30

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia II naboru wniosków na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie nabycia wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy...

więcej

Informacja o powołaniu dyrektorów sądów

2017-10-27

Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 32 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2062 ze zm.) powołał:

więcej

Informacja o powołaniu dyrektora Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze

2017-10-24

Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 32 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2062 ze zm.) powołał z dniem 1 listopada 2017 r. Pana Mirosława Pucha na stanowisko dyrektora Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze.

więcej

Informacja o wolnym stanowisku dyrektora Sądu Rejonowego w Myślenicach

2017-10-24

Na podstawie art. 32a § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2062, z późn. zm.) na stanowisko dyrektora sądu może być powołana osoba, która spełnia następujące warunki:

więcej

Informacja dotycząca powołania dyrektora sądu

2017-10-24

Informujemy, że Minister Sprawiedliwości nie dokonał wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Sądu Rejonowego w Myślenicach spośród osób, które złożyły zgłoszenia w związku z informacją o wolnym stanowisku dyrektora tego Sądu, zamieszczoną na stronie BIP w dniu 25 lipca...

więcej
1 2 3 4 5  ...  20