Ogłoszenia

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia I naboru wniosków na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym...

2017-10-20

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia I naboru wniosków na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie dostosowania oraz wyposażenia pomieszczeń do pełnienia funkcji tzw....

więcej

Delegowanie sędziów do Ministerstwa Sprawiedliwości do pełnienia czynności administracyjnych

2017-10-20

Departament Wykonania Orzeczeń i Probacji poszukuje sędziów zainteresowanych delegowaniem do Ministerstwa Sprawiedliwości do pełnienia czynności administracyjnych w charakterze głównego specjalisty lub wizytatora do spraw nadzoru nad działalnością komorników sądowych....

więcej

Ogłoszenie w sprawie obsadzenia wolnego stanowiska sędziowskiego poprzez przeniesienie sędziego na inne miejsce służbowe

2017-10-19

Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 75 § 1 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 2062, ze zm.) dokonał przeniesienia sędziego z dniem 18 października 2017 r. na stanowisko sędziowskie w Sądzie Rejonowym w Nisku.

więcej

Problemy techniczne dotyczące systemu E-nominacja

2017-10-17

Informujemy o problemach technicznych dotyczących systemu E-nominacja znajdującego się pod adresem https://enominacja.ms.gov.pl/portal/login. Trwają prace nad przywróceniem jego funkcjonalności. Za utrudnienia przepraszamy. 

więcej

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia I otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy...

2017-10-13

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia I otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości (Program II, Priorytet I)...

więcej

Informacja o wolnych stanowiskach dyrektora Sądu

2017-10-13

Informacja o wolnych stanowiskach dyrektora Sądu:

więcej

Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego, który...

2017-10-11

Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego, który odbył się w dniu 9 października 2017 r.

więcej

Informacja o powołaniu dyrektora Sądu Rejonowego w Toruniu

2017-10-10

Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 32 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2062 ze zm.) powołał z dniem 9 października 2017 r. Panią Elżbietę Kieraj na stanowisko dyrektora Sądu Rejonowego w Toruniu.

więcej

Delegowanie na czas określony do Ministerstwa Sprawiedliwości w celu pełnienia czynności administracyjnych

2017-10-10

Departament Kadr i Organizacji Sądów Powszechnych i Wojskowych poszukuje urzędnika sądu powszechnego oraz urzędnika sądu wojskowego zainteresowanych delegowaniem na czas określony do Ministerstwa Sprawiedliwości w celu pełnienia czynności administracyjnych w charakterze...

więcej

Informacja o wolnych stanowiskach dyrektora sądu

2017-10-09

Informacja o wolnych stanowiskach dyrektora sądu:

więcej

Informacja dotycząca powołania dyrektora sądu

2017-10-09

Informujemy, że Minister Sprawiedliwości nic dokonał wyboru kandydata na stanowisko dyrektora:

więcej

Informacja o wolnym stanowisku dyrektora Sądu Rejonowego w Szamotułach

2017-10-04

Informacja o wolnym stanowisku dyrektora Sądu Rejonowego w Szamotułach.

więcej

Ogłoszenie Programu I na realizację zadań Funduszu Sprawiedliwości

2017-09-29

Minister Sprawiedliwości działając na podstawie § 2 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 września 2017 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, ogłasza Program I w zakresie następujących...

więcej

Ogłoszenie w sprawie obsadzenia wolnego stanowiska sędziowskiego poprzez przeniesienie sędziego na inne miejsce służbowe

2017-09-29

Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 75 § 1 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 2062, ze zm.) dokonał przeniesienia sędziego:

więcej

Ogłoszenie Programu II na realizację zadań Funduszu Sprawiedliwości

2017-09-29

Minister Sprawiedliwości działając na podstawie § 2 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 września 2017 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, ogłasza Program II w zakresie następujących...

więcej

Międzynarodowe sympozjum o mediacji

2017-09-28

Na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbędzie się w dniach 26-27 października 2017 r. sympozjum „Mediacje w międzynarodowych konfliktach dotyczących dzieci”.

więcej

Szkoły w ZP i SdN zakwalifikowane do udziału w Rządowym programie… ”Aktywna tablica”

2017-09-28

Zgodnie z § 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych –...

więcej

Ogłoszenie Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla osób ubiegających się o licencję doradcy...

2017-09-22

Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego, na podstawie § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o...

więcej

Informacja o wolnych stanowiskach dyrektora sądu

2017-09-11

Informacja o wolnych stanowiskach dyrektora sądu.

więcej

Informacja dotycząca wydawania zaświadczeń o uzyskaniu statusu zastępcy notarialnego po egzaminie notarialnym przeprowadzonym w...

2017-09-08

Osobom, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu notarialnego przeprowadzonego w dniach 5 - 7 września 2017 r. zaświadczenia o uzyskaniu statusu zastępcy notarialnego, stosownie do treści art. 76 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (Dz. U. z 2016 r....

więcej

Informacja o wolnych stanowiskach dyrektora Sądu Okręgowego w Lublinie i w Kaliszu

2017-08-31

Informacja o wolnych stanowiskach dyrektora Sądu Okręgowego w Lublinie i w Kaliszu

więcej

Ogłoszenie w sprawie obsadzenia wolnego stanowiska sędziowskiego poprzez przeniesienie sędziego na inne miejsce służbowe

2017-08-10

Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 75 § 1 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2062 z późn. zm.) dokonał przeniesienia sędziego z dniem 7 sierpnia 2017 r. na jedno ze zwolnionych stanowisk sędziowskich w...

więcej

Ogłoszenie w sprawie obsadzenia wolnego stanowiska sędziowskiego poprzez przeniesienie sędziego na inne miejsce służbowe

2017-08-10

Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 75 § 1 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2062 z późn. zm.) dokonał przeniesienia sędziego z dniem 8 sierpnia 2017 r. na jedno ze zwolnionych stanowisk sędziowskich w...

więcej

Ogłoszenie w sprawie delegowania do Ministerstwa Sprawiedliwości

2017-07-28

Ministerstwo Sprawiedliwości, Departament Legislacyjny poszukuje sędziego orzekającego w sprawach gospodarczych / sędziego orzekającego w sprawach cywilnych z doświadczeniem orzeczniczym także w sprawach gospodarczych – w celu delegowania do Ministerstwa Sprawiedliwości –...

więcej

Informacja o powołaniu dyrektorów sądów

2017-07-26

Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 32 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2062 ze zm.) powołał:

więcej

Informacja o wolnym stanowisku dyrektora SR w: Myślenicach, Kędzierzynie-Koźlu

2017-07-25

Informacji o wolnym stanowisku dyrektora SR w: Myślenicach, Kędzierzynie-Koźlu

więcej

Informacja o powołaniu dyrektorów sądów

2017-07-18

Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 32 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2062 ze zm.) powołał:

więcej

Informacja o powołaniu dyrektora sądu

2017-07-14

Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 32 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2062 ze zm.) powołał Pana Macieja Paperza na stanowisko dyrektora Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej z dniem 1 sierpnia 2017 r.

więcej

Ogłoszenie w sprawie ustalenia terminu i miejsca przeprowadzenia testu umiejętności

2017-07-05

Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1874) oraz § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie...

więcej

Studia podyplomowe dla pracowników sądów i prokuratur

2017-06-24

Zapraszamy do udziału studiach podyplomowych dla pracowników sądów i prokuratur. „Studia podyplomowe z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych, zintegrowane z wiedzą pozaprawną przydatną do rozstrzygania sporów dla kadr wymiaru...

więcej
1 2 3 4 5  ...  20