Rok 2015

BA-F-II-3710-9/16

2016-03-30

Nadzór inwestorski wielobranżowy nad przebudową pomieszczeń sanitarnych, od parteru do piętra V, wraz z wydzieleniem pokoi socjalnych w środkowej części budynku przy Al. Ujazdowskich 11 w Warszawie

więcej

BA-F-II-3710-9/16

2016-03-30

Nadzór inwestorski wielobranżowy nad przebudową pomieszczeń sanitarnych, od parteru do piętra V, wraz z wydzieleniem pokoi socjalnych w środkowej części budynku przy Al. Ujazdowskich 11 w Warszawie

więcej

BA-F-II-3710-94/15

2015-12-31

Dostawa sprzętu komputerowego dla Ministerstwa Sprawiedliwości

więcej

BA-F-II-3710-79/15

2015-12-31

Dostawa oprogramowania do monitorowania infrastruktury sieciowej

więcej

BA-F-II-3710-87/15

2015-12-24

Usługa utrzymania i wsparcia technicznego dla programu finansowo-księgowego wraz z jego modyfikacją

więcej

BA-F-II-3710-84/15

2015-12-01

Świadczenie usługi transportowej z możliwością wnoszenia opłat za przejazd w wysokości ceny podstawowej z ulgą 50% na 2016 rok

więcej

BA-F-II-3710-78/15

2015-11-13

Usługa dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych

więcej

BA-F-II-3710-76/15

2015-11-13

Opracowanie wynikowych tablic statystycznych z bazy danych systemu informatycznego KRK za rok 2015 i 2016

więcej

BA-F-II-3710-74/15

2015-11-05

Dostawa akcesoriów komputerowych dla Ministerstwa Sprawiedliwości w II częściach.

więcej

BA-F-II-3710-71/15

2015-10-16

Usługa dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych

więcej

BA-F-II-3710-64/15

2015-10-16

Przygotowanie przekazu kampanii, opracowanie harmonogramu i planu medialnego kampanii,  przeprowadzenie kampanii o tematyce mediacyjnej oraz opracowanie raportu końcowego z przeprowadzonych działań w ramach Projektu nr 6 "Propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania...

więcej

BA-F-II-3710-61/15

2015-10-14

Utrzymanie, modyfikacje i szkolenia e-learningowe systemu MS-WF

więcej

BA-F-II-3710-72/15

2015-10-13

Usługa druku i dostawy materiałów informacyjnych w podziale na 2 zadania.

więcej

BA-F-II-3710-66/15

2015-10-09

Wykonanie usług tłumaczeń ustnych i pisemnych w podziale na 3 części.

więcej

BA-F-II-3710-68/15

2015-10-07

Usługa tłumaczenia poświadczonego dokumentów, w szczególności dokumentów zawierających informacje o skazaniu obywateli polskich przez sądy państw obcych

więcej

BA-F-II-3710-69/15

2015-09-30

Usługa cateringowa

więcej

BA-F-II-3710-46/15

2015-09-29

Przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii informacyjnej dotyczącej uprawnień przysługujących osobom pokrzywdzonym przestępstwem ze wskazaniem jak je realizować

więcej

BA-F-II-3710-67/15

2015-09-23

Dostawa, montaż i uruchomienie 3 szaf klimatyzacji precyzyjnej wraz z usługą serwisową w okresie gwarancji.

więcej

BA-F-II-3710-70/15

2015-09-18

Opracowanie projektu, wykonanie i dostawa broszur i plakatów promocyjnych oraz opracowanie projektu, wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych

więcej

BA-F-II-3710-53/15

2015-09-10

Dostawa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych.

więcej
1 2 3 4  ...  4