W toku

BA-F-II-3710-57/17

2017-11-29

Usługa hostingu stron internetowych Zamawiającego

więcej

BA-F-II-3710-55/17

2017-11-21

Usługi sportowo-rekreacyjne

więcej

BA-F-II-3710-51/17

2017-11-14

Realizacja 16 zamkniętych szkoleń/spotkań informacyjnych w 16 miastach wojewódzkich dla potencjalnych beneficjentów konkursowych z zakresu wypełniania wniosku o dofinansowanie

więcej

BA-F-II-3710-42/17

2017-10-17

Obsługa serwisowa kopiarek

więcej

BA-F-II-3710-31/17

2017-09-29

Kompleksowa organizacja szkoleń wraz z usługą cateringową w podziale na 2 zadania.

więcej

BA-F-II-3710-34/17

2017-09-01

Wsparcie techniczne rozwiązań informatycznych opartych o technologie firmy Microsoft

więcej

BA-F-II-3710-39/17

2017-09-01

Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług serwisu i wsparcia technicznego dla infrastruktury dyskowej eksploatowanej w ośrodkach przetwarzania danych w Warszawie

więcej

BA-F-II-3710-26/17

2017-08-09

Sukcesywna dostawa nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek laserowych

więcej

BA-F-II-3710-5/17

2017-04-05

Utrzymanie, modyfikacje i szkolenia dla systemu teleinformatycznego Krajowego Rejestru Sądowego.

więcej

BA-F-II-3710-13/16

2016-04-12

Utrzymanie i rozwój systemu HP Service Manager oraz szkolenia dla użytkowników systemu HP Service Manager

więcej