W toku

BA-F-II-3710-7/17

2017-02-04

Organizacja 2 konferencji ogólnopolskich podsumowujących działania projektowe oraz organizacja 1 międzynarodowej konferencji zamykającej projekt

więcej

BA-F-II-3710-9/17

2017-02-03

Świadczenie kompleksowych usług z zakresu IT dla Ministerstwa Sprawiedliwości

więcej

BA-F-II-3710-57/16

2017-01-27

Świadczenie usług serwisu i wsparcia technicznego dla infrastruktury dyskowej w ośrodkach przetwarzania danych w Warszawie

więcej

BA-F-II-3710-3/17

2017-01-05

Świadczenie usług wsparcia technicznego dla posiadanego i eksploatowanego przez zamawiającego oprogramowania do wirtualizacji środowiska w Ministerstwie Sprawiedliwości

więcej

BA-F-II-3710-46/16

2016-12-30

Kompleksowa organizacja, przeprowadzenie i obsługa logistyczna szkoleń dla 40 osób

więcej

BA-F-II-3710-38/16

2016-12-13

Kampania promująca efekty realizacji programu PL 16 "Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa wymiaru sprawiedliwości" współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014

więcej

BA-F-II-3710-44/16

2016-11-23

Usługi serwisu i modyfikacji SEOD MS

więcej

BA-F-II-3710-47/16

2016-11-21

Dostawa komputerów przenośnych, do sądów okręgowych na terenie całego kraju

więcej

BA-F-II-3710-27/16

2016-11-02

Stworzenie serwisu internetowego

więcej

BA-F-II-3712-1/16

2016-08-24

Wykonanie analizy działalności przywięziennych zakładów pracy podległych Ministrowi Sprawiedliwości.

więcej

BA-F-II-3710-13/16

2016-04-12

Utrzymanie i rozwój systemu HP Service Manager oraz szkolenia dla użytkowników systemu HP Service Manager

więcej