W toku

BA-F-II-3710-11/17

2017-05-12

Tłumaczenia pisemne zwykłe

więcej

BA-F-II-3710-6/17

2017-04-19

Wykonanie usług tłumaczeń ustnych i pisemnych.

więcej

BA-F-II-3710-10/17

2017-02-10

Świadczenie kompleksowych usług z zakresu IT obejmujących usługi analityczne, projektowania architektury i programistyczne

więcej

BA-F-II-3710-58/16

2017-02-08

Świadczenie usług serwisu i wsparcia technicznego dla infrastruktury serwerowej w ośrodkach przetwarzania danych w Warszawie na okres 36 miesięcy

więcej

BA-F-II-3710-3/17

2017-01-05

Świadczenie usług wsparcia technicznego dla posiadanego i eksploatowanego przez zamawiającego oprogramowania do wirtualizacji środowiska w Ministerstwie Sprawiedliwości

więcej

BA-F-II-3710-46/16

2016-12-30

Kompleksowa organizacja, przeprowadzenie i obsługa logistyczna szkoleń dla 40 osób

więcej

BA-F-II-3710-38/16

2016-12-13

Kampania promująca efekty realizacji programu PL 16 "Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa wymiaru sprawiedliwości" współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014

więcej

BA-F-II-3710-13/16

2016-04-12

Utrzymanie i rozwój systemu HP Service Manager oraz szkolenia dla użytkowników systemu HP Service Manager

więcej