W toku

BA-F-II-3710-8/17

2017-02-17

Świadczenie usługi sprzątania terenu zewnętrznego wokół budynków Ministerstwa Sprawiedliwości zlokalizowanych w Warszawie

więcej

BA-F-II-3710-58/16

2017-02-08

Świadczenie usług serwisu i wsparcia technicznego dla infrastruktury serwerowej w ośrodkach przetwarzania danych w Warszawie na okres 36 miesięcy

więcej

BA-F-II-3710-9/17

2017-02-03

Świadczenie kompleksowych usług z zakresu IT dla Ministerstwa Sprawiedliwości

więcej

BA-F-II-3710-39/16

2017-02-03

Dostawa ulotek, plakatów promocyjnych, tablic informacyjnych oraz materiałów - artykułów promocyjnych wraz z opracowaniem ich projektu i wykonaniem

więcej

BA-F-II-3710-2/17

2017-02-01

Opracowanie standardów obsługi interesanta w sądownictwie powszechnym

więcej

BA-F-II-3710-4/17

2017-01-25

Świadczenie usług wsparcia dla Zamawiającego

więcej

BA-F-II-3710-3/17

2017-01-05

Świadczenie usług wsparcia technicznego dla posiadanego i eksploatowanego przez zamawiającego oprogramowania do wirtualizacji środowiska w Ministerstwie Sprawiedliwości

więcej

BA-F-II-3710-46/16

2016-12-30

Kompleksowa organizacja, przeprowadzenie i obsługa logistyczna szkoleń dla 40 osób

więcej

BA-F-II-3710-38/16

2016-12-13

Kampania promująca efekty realizacji programu PL 16 "Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa wymiaru sprawiedliwości" współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014

więcej

BA-F-II-3712-1/16

2016-08-24

Wykonanie analizy działalności przywięziennych zakładów pracy podległych Ministrowi Sprawiedliwości.

więcej

BA-F-II-3710-13/16

2016-04-12

Utrzymanie i rozwój systemu HP Service Manager oraz szkolenia dla użytkowników systemu HP Service Manager

więcej