W toku

BA-F-II-3710-46/17

2017-10-02

Świadczenie usług serwisu w zakresie wymiany i montażu dysków twardych dla infrastruktury dyskowej eksploatowanej w ośrodkach przetwarzania danych w Warszawie

więcej

BA-F-II-3710-45/17

2017-09-29

Świadczenie usługi hotelowej i gastronomicznej dla maksymalnie 13 osób

więcej

BA-F-II-3710-44/17

2017-09-09

Kompleksowa obsługa oraz organizacja jednej konferencji w Warszawie pt. „Edukacja prawna młodzieży szkolnej oraz mediacja w szkole – w świetle teorii i praktyki.

więcej

BA-F-II-3710-41/17

2017-09-05

Dostawa materiałów promocyjnych, informacyjnych wraz z wykonaniem ich projektu graficznego oraz wykonanie projektu graficznego materiałów firmowych

więcej

BA-F-II-3710-39/17

2017-09-01

Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług serwisu i wsparcia technicznego dla infrastruktury dyskowej eksploatowanej w ośrodkach przetwarzania danych w Warszawie

więcej

BA-F-II-3710-40/17

2017-08-29

Dostawa sprzętu, oprogramowania wraz z licencjami i etykietami do drukarek w związku z wdrożeniem systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją EZD w Ministerstwie Sprawiedliwości.

więcej

BA-F-II-3710-26/17

2017-08-09

Sukcesywna dostawa nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek laserowych

więcej

BA-F-II-3710-35/17

2017-08-01

Usługa ekspercka dotycząca analizy oraz oceny merytorycznej i ekonomiczno-finansowej dokumentacji przygotowanej w ramach projektu pt. „Opracowanie standardów obsługi interesanta w sądownictwie powszechnym”    

więcej

BA-F-II-3710-28/17

2017-07-31

Nadzór inwestorski wielobranżowy nad robotami budowlano-instalacyjnymi w zakresie wykonania kompleksowego remontu wnętrz na piętrach IV i VI w budynku Ministerstwa Sprawiedliwości położonym przy ul. Chopina 1 w Warszawie

więcej

BA-F-II-3710-30/17

2017-07-28

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem renowacji ogrodzenia budynku Ministerstwa Sprawiedliwości przy Al. Ujazdowskich 11 w Warszawie

więcej

BA-F-II-3710-29/17

2017-07-28

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad remontem tarasów V piętra wraz z remontem elewacji na poziomie V piętra (od strony frontowej) w budynku Ministerstwa Sprawiedliwości przy Al. Ujazdowskich 11 w Warszawie

więcej

BA-F-II-3710-5/17

2017-04-05

Utrzymanie, modyfikacje i szkolenia dla systemu teleinformatycznego Krajowego Rejestru Sądowego.

więcej

BA-F-II-3710-13/17

2017-03-31

Dostawa i wdrożenie systemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych w sądach powszechnych

więcej

BA-F-II-3710-12/17

2017-03-23

Utrzymanie, modyfikacje i szkolenia dla systemu teleinformatycznego Elektroniczne Księgi Wieczyste (EKW)

więcej

BA-F-II-3710-46/16

2016-12-30

Kompleksowa organizacja, przeprowadzenie i obsługa logistyczna szkoleń dla 40 osób

więcej

BA-F-II-3710-38/16

2016-12-13

Kampania promująca efekty realizacji programu PL 16 "Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa wymiaru sprawiedliwości" współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014

więcej

BA-F-II-3710-13/16

2016-04-12

Utrzymanie i rozwój systemu HP Service Manager oraz szkolenia dla użytkowników systemu HP Service Manager

więcej