Rok 2014

BOF-II-3710-70/14

2014-12-31

Budowa, wydzierżawienie kanalizacji i zestawienie łączy światłowodowych celem zapewnienia usługi autonomicznej transmisji danych pomiędzy Ośrodkami Przetwarzania Danych i lokalizacjami Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Centralnego Zarządu Służby Więziennej

więcej

BOF-II-3710-42/14

2014-12-30

Ochrona fizyczna obiektów Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie.

więcej

BOF-II-3710-65/14

2014-12-30

Integracja systemów Workflow z Zintegrowanym Systemem Rachunkowości i Kadr (ZSRK) za pośrednictwem szyny danych SAP PI

więcej

BA-F-3710-7/15 (BOF-II-3710-22/14)

2014-12-19

Wsparcie administratorów BASIS-ZSRK.

więcej

BOF-II-3710-68/14

2014-12-16

Kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla minimum 5 000 osób w ramach projektu"Upowszechnienie stosowania kar nieizolacyjnych i środków probacyjnych w systemie sądownictwa karnego" (NMF no 7, obszar programowy nr 32 – Wsparcie Służby Więziennej, w tym sankcji...

więcej

BOF-II-3710-66/14

2014-11-26

Dostawa licencji na oprogramowanie SQL.

więcej

BOF-II-3710-61/14

2014-10-17

Zakup i dostawę licencji wraz z wdrożeniem oprogramowania IBM Tivoli System Automation for Multiplatforms XDR for Linux Processor Value Unit oraz świadczenie opieki serwisowej nad instancjami bazy PostgreSQL – na 3 lata.

więcej

BOF-II-3710-64/14

2014-10-17

„Zakup, dostawa, instalacja i uruchomienie z istniejącą infrastrukturą przełączników sieciowych sieci SAN (wraz z autoryzowanym szkoleniem w postaci voucherów dla 4 osób) oraz modułów optycznych XFP”

więcej

BA-F-3710-17/15 (BOF-II-3710-62/14)

2014-10-17

Zakup oprogramowania do testowania wraz z wytworzeniem metodyk do wytwarzania i testowania systemów informatycznych.

więcej

BOF-II-3710-43/14

2014-10-17

Świadczenie usług wsparcia eksperckiego dla Projektu o nazwie zaprojektowanie, implementacja i wdrożenie systemu informatycznego Centralny System Sądowy (CaSuS).

więcej

BOF-II-3710-63/14

2014-10-17

Dostawy i wymiany materiałów eksploatacyjnych i części zużywających się oraz obsługę serwisową (w tym konserwacje) umożliwiające poprawną, ciągłą pracę 116 szt. kopiarek będących w posiadaniu Ministerstwa Sprawiedliwości.

więcej

BA-F-II-3710-18/15 (BOF-II-3710-55/14)

2014-10-17

Dostawa artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych.

więcej

BOF-II-3710-48/14

2014-10-15

Organizacja i kompleksowa obsługa 3 konferencji, 22 warsztatów problemowych wraz z obsługą merytoryczną warsztatów oraz działań o charakterze informacyjnym i promocyjnym w ramach projektu „Nowoczesne metody zarządzania sądami (wdrożenie).

więcej

BOF-II-3710-59/14

2014-10-14

Dostawa i wdrożenie systemu Centralnego Archiwum Protokołów Elektronicznych (CAPE) oraz świadczenie usług gwarancyjnych dla Systemu.

więcej

BOF-II-3710-54/14

2014-10-14

Przygotowanie projektów graficznych oraz wydruk materiałów informacyjno-promocyjnych oraz ich kolportaż lub dostawa do Ministerstwa Sprawiedliwości.

więcej

BOF-II-3710-60/14

2014-10-13

Dostawa materiałów służących do oznakowania.

więcej

BOF-II-3710-52/14

2014-10-10

Dostawa dysków SSD do macierzy dyskowych HDS Virtual Storage Platform.

więcej

BOF-II-3710-47/14

2014-10-08

Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń biurowych wraz z praniem wykładzin w obiektach Ministerstwa Sprawiedliwości oraz wykonywanie usług sprzątania terenu zewnętrznego wokół budynków Ministerstwa Sprawiedliwości.

więcej

BOF-II-3710-46/14

2014-10-07

Dostawa, montaż i uruchomienie 11 szt. kopiarek wraz z obsługą serwisową tych urządzeń biurowych w okresach ich gwarancji.

więcej

BOF-II-3710-53/14

2014-10-07

Świadczenie wsparcia eksperckiego dla Zamawiającego w trakcie wykonywania umowy na zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie systemu informatycznego obsługującego e-płatności.

więcej
1 2 3 4  ...  4