Rok 2013

BOF-II-3710-75/13

2013-12-30

Rozszerzenie funkcjonalności Zintegrowanego Systemu Rachunkowości i Kadr (ZSRK) o procesy dotyczące obsługi należności sądowych i wykonywania orzeczeń sądowych w obszarze grzywien i innych kar pieniężnych

więcej

BOF-II-3710-74/13

2013-12-24

Tłumaczenie poświadczone na język polski dokumentów zawierających informację o skazaniu obywateli polskich przez sądy państw obcych.

więcej

BOF–II–3710-71/13

2013-12-16

Opracowanie graficzne, przygotowanie do druku, skład, łamanie, wydruk i dystrybucja czterech wydań Kwartalnika „Na wokandzie”

więcej

BOF-II-3710-60/13

2013-12-16

Usługa wykonywania przeglądów i obsługi serwisowej urządzeń systemów zasilania rezerwowego UPS w obiektach Ministerstwa Sprawiedliwości położonych przy ul. Czerniakowskiej 11 i ul. Zwycięzców 34 w Warszawie.

więcej

BOF-II-3710-50/13

2013-11-20

Zakup 25000 szt. pamięci pendrive o minimalnym rozmiarze 8GB

więcej

BOF-II-3710-59/13

2013-11-15

Dostawa i wdrożenie systemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych w sądach powszechnych.

więcej

BOF-II-3710-54/13

2013-11-07

Świadczenie usług monitoringu mediów: prasy lokalnej i ogólnopolskiej oraz audycji radiowych i telewizyjnych w okresie 12 miesięcy.

więcej

BOF-II-3710-67/13

2013-11-02

Zakup infrastruktury techniczno-systemowej ośrodków przetwarzania danych w którego skład wchodzi zakup, dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie wraz z wdrożeniem do eksploatacji sprzętu komputerowego i sieciowego, oprogramowania systemowego, narzędziowego,...

więcej

BOF-II-3710-38/13

2013-10-25

Opracowanie i wdrożenie koncepcji świadczenia usług przez "Centrum Kompetencyjne dla obsługi, szkoleń, rozwoju i utrzymania centralnych systemów informatycznych sądownictwa powszechnego" oraz dostawa, konfiguracja i wdrożenie wspierających narzędzi informatycznych.

więcej

BOF-II-3710-53/13

2013-10-23

Usługa wykonywania przeglądów i konserwacji instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej w budynkach Ministerstwa Sprawiedliwości położonych przy Al. Ujazdowskich 11, ul. Chopina 1 i ul. Zwycięzców 34 w Warszawie.

więcej

BOF-II-3710-62/13

2013-10-21

Dostawa w roku 2014 prasy i czasopism fachowych dla potrzeb kierownictwa resortu i komórek organizacyjnych Ministerstwa Sprawiedliwości.

więcej

BOF-II-3710-42/13

2013-10-21

Zakup usługi dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych dla pracowników Ministerstwa Sprawiedliwości

więcej

BOF-II-3710-61/13

2013-10-18

Dostawę 230 urządzeń mobilnych do przetwarzania elektronicznego formularza potwierdzenia odbioru oraz składania odręcznego podpisu przez odbiorcę przesyłki sądowej

więcej

BOF-II-3710-52/13

2013-10-16

Dostawa sprzętu i wyposażenia pracowni fryzjerskich do placówek dla nieletnich.

więcej

BOF-II-3710-47/13

2013-10-16

Zapewnienie aktywnego udziału znanego i cenionego sportowca (gwiazdy sportu) podczas 4 regionalnych imprez sportowych organizowanych dla nieletnich z zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich i uczniów ze szkół lokalnych oraz podczas poprzedzających imprezy sportowe 4...

więcej

BOF-II-3710-55/13

2013-10-15

Organizacja i realizacja 150 warsztatów w szkołach gimnazjalnych i 150 warsztatów w szkołach ponadgimnazjalnych.

więcej

BOF-II-3710-56/13

2013-10-10

Administracja dokumentów i logistyczna koordynacja w terenie 150 warsztatów w szkołach gimnazjalnych i 150 warsztatów w szkołach ponadgimnazjalnych.

więcej

BOF-II-3710-36/13

2013-10-07

Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie modyfikacji usług elektronicznych, w tym modyfikacji struktury bazy danych KRS, umożliwiających rejestracje oraz wprowadzanie zmian w rejestrze KRS

więcej

BOF-II-3710-48/13

2013-09-26

Wykonywanie usług wsparcia technicznego wraz z aktualizacją oprogramowania ACL Desktop Edition 9.1 dla audytorów wewnętrznych wymiaru sprawiedliwości oraz pracowników Wydziału Kontroli Biura Ministra Ministerstwa Sprawiedliwości.

więcej

BOF-II-3710-49/13

2013-09-25

Obsługa prawna Biura Organizacji, Finansów i Kontrolingu oraz Biura Kadr i Logistyki w Ministerstwie Sprawiedliwości.

więcej
1 2 3  ...  3