Rok 2010

BDG-II-3820-53/10

2010-12-27

Dostawa maszyn i urządzeń

więcej

BDG-II-3820-52/10

2010-12-20

Dostawa tokarek

więcej

BDG-II-3820-49/10

2010-12-16

Usługa wykonania przeglądu i konserwacji 55 szt. regałów karuzelowych typu Hänel Rotomat zamontowanych w budynku Ministerstwa Sprawiedliwości przy ul. Czerniakowskiej 100 wraz z zapewnieniem obsługi serwisowej w okresie trwania umowy.

więcej

BDG-II-3820-39/10

2010-12-08

Wykonanie prac projektowo-programowych dotyczących opracowania wynikowych tablic statystycznych z bazy danych systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego za rok 2009

więcej

BDG-II-3820-45/10

2010-11-30

Kompleksowa usługa mycia okien

więcej

BDG-II-3820-47/10

2010-11-26

Przeprowadzenie kursów z języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego dla pracowników Ministerstwa Sprawiedliwości

więcej

BDG-II-3820-43/10

2010-11-25

Usługa badania opinii publicznej na temat wizerunku wymiaru sprawiedliwości, oceny reformy wymiaru sprawiedliwości, aktualnego stanu świadomości społecznej w zakresie alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów oraz praw osób pokrzywdzonych przestępstwem.

więcej

BDG-II-3820-30/10

2010-11-15

Zakup oprogramowania do pobierania i analizy danych, wykrywania oszustw finansowych i monitorowania wydatków, wraz z usługą wsparcia technicznego i szkoleniami

więcej

BDG-II-3820-50/10

2010-11-10

Dostawa samochodu osobowego.

więcej

BDG-II-3820-34/10

2010-11-10

Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń biurowych wraz z praniem wykładzin w obiektach Ministerstwa Sprawiedliwości oraz wykonywanie usług sprzątania terenu zewnętrznego wokół budynków Ministerstwa Sprawiedliwości

więcej

BDG-II-3820-31/10

2010-11-10

Wykonywanie usługi tłumaczenia przysięgłego pisemnego na język polski dokumentów o skazaniu obywateli polskich przez sądy państw obcych, a także informacje o wykonaniu/zamianie kary lub zatarciu skazania nadesłane przez rejestry karne państw obcych

więcej

BDG-II-3820-35/10

2010-11-05

Usługę wykonywania przeglądów i konserwacji instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej w budynku Ministerstwa Sprawiedliwości przy Al. Ujazdowskich 11 oraz instalacji klimatyzacyjnej w budynkach przy ul. Chopina 1 i ul. Zwycięzców 34 w Warszawie.

więcej

BDG-II-3820-48/10

2010-11-04

Dostawa bonów towarowych

więcej

BDG-II-3820-46/10

2010-10-28

Opracowanie i wdrożenie rozwiązań dotyczących kompetencji i oceny kadry kierowniczej Ministerstwa Sprawiedliwości.

więcej

BDG-II-3821-03/10

2010-10-22

Rozbudowa zasobów mocy obliczeniowej i pamięci masowej Podstawowego i Zapasowego Ośrodka Przetwarzania Danych Ministerstwa Sprawiedliwości na potrzeby systemów cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych.

więcej

BDG-II-3820-37/10

2010-10-22

Usługi odbioru i wywozu nieczystości stałych z posesji Ministerstwa Sprawiedliwości mieszczących się na terenie Warszawy

więcej

BDG-II-3820-40/10

2010-10-20

Dostawa w roku 2011 prasy polskiej i czasopism fachowych dla potrzeb kierownictwa resortu i komórek organizacyjnych Ministerstwa Sprawiedliwości

więcej

BDG-II-3821-02/10

2010-10-15

Dostawa, instalacja i uruchomienie wyposażenia serwerowego dwóch Ośrodków Zarządzania Informacją OZI na potrzeby przechowywania i zarządzania elektronicznymi protokołami z przebiegu rozpraw sądowych w sądach powszechnych.

więcej

BDG-II-3820-42/10

2010-10-14

Świadczenie usług monitoringu mediów: prasy lokalnej i ogólnopolskiej oraz audycji radiowych i telewizyjnych w okresie 12 miesięcy

więcej

BDG-II-3820-36/10

2010-10-14

Dostawa bonów towarowych

więcej

BDG-II-3820-33/10

2010-10-08

Dostawa 2 sztuk routerów.

więcej

BDG-II-3820-28/10

2010-10-08

Dostawa samochodu osobowego.

więcej

BDG-II-3820-08/10

2010-10-08

Dostawa samochodu dostawczego.

więcej

BDG-II-3820-04/10

2010-10-08

Dostawa urządzeń aktywnych.

więcej

BDG-II-3820-28/10

2010-10-07

Dostawa samochodu osobowego

więcej
1 2 3  ...  3