Rok 2009

BDG-II-3820-44/09

2010-10-08

Dostawa drukarek i czytników kodów kreskowych.

więcej

BDG-II-3820-42/09

2010-10-08

Dostawa sprzętu komputerowego.

więcej

BDG-II-3820-20/09

2010-10-08

Dostawa sprzętu komputerowego dla sądów.

więcej

BDG-II-3820-08/09

2010-10-08

Dostawa sprzętu komputerowego.

więcej

BDG-II-3820-12/09

2010-10-08

Dostawa 1 sztuki serwera.

więcej

BDG-II-3820-19/09

2010-10-08

Dostawa sprzętu komputerowego.

więcej

BDG-II-3820-10/09

2010-10-08

Dostawa 60 zestawów sprzętu komputerowego.

więcej

BDG-II-3820-21/09

2010-10-08

Dostawa sprzętu komputerowego.

więcej

BDG-II-3820-34/09

2010-03-03

Wynajem powierzchni reklamowych dla billboardów, ich druk, dystrybucja oraz monitoring ekspozycji i badanie skuteczności kampanii na temat praw osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów w sprawach karnych.

więcej

BDG-II-3820-45/09

2009-12-29

Zakup usługi przewożenia pojemników zawierających księgi wieczyste pomiędzy wydziałami ksiąg wieczystych sądów rejonowych a ośrodkami migracyjnymi ksiąg wieczystych

więcej

BDG-II-3820-32/09

2009-12-24

Drukowanie i dostawa periodyku prawniczego pt. Prokuratura i Prawo

więcej

BDG-II-3820-43/09

2009-12-21

Konserwacje central telefonicznych w budynkach Ministerstwa Sprawiedliwości

więcej

BDG-II-3820-30/09

2009-12-18

Zakup usług zarządzania IT Zadanie nr 9 „Opracowanie i wdrożenie wybranych procesów zarządzania usługami IT wraz ze wspierającym systemem informatycznym”, realizowane w projekcie „Modernizacja sposobu świadczenia usług przez wymiar sprawiedliwości” w ramach Programu...

więcej

BDG-II-3820-39/09

2009-12-17

Opracowanie graficzne, skład, łamanie, wydruk i dystrybucja broszury informacyjno-edukacyjnej prezentującej prawa i obowiązki obywatela w sądzie i prokuraturze – zadanie realizowane w ramach projektu „Ułatwianie dostępu do wymiaru sprawiedliwości” (Priorytet V Dobre...

więcej

BDG-II-3820-41/09

2009-12-15

Organizacja i prowadzenie spotkań edukacyjnych dla studentów w szkołach wyższych dotyczących funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości – zadanie realizowane w ramach projektu „Ułatwianie dostępu do wymiaru sprawiedliwości” (Priorytet V Dobre rządzenie Programu Operacyjnego...

więcej

BDG-II-3820-5/09

2009-12-14

Organizacja i prowadzenie spotkań edukacyjnych dla młodzieży szkół średnich na temat problematyki wymiaru sprawiedliwości wraz z przygotowaniem materiałów edukacyjnych – zadanie realizowane w ramach projektu „Ułatwianie dostępu do wymiaru sprawiedliwości” (Priorytet V Dobre...

więcej

BDG-II-3820-23/09

2009-11-18

Świadczenie usługi koordynowania realizacji zadania Spotkania edukacyjne dotyczące funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości dla młodzieży szkół średnich i studentów - zadanie realizowane w ramach projektu Ułatwianie dostępu do wymiaru sprawiedliwości (Priorytet V Dobre...

więcej

BDG-II-3824-04/09

2009-11-17

Zakup 4 szt. samochodów osobowych klasy średniej dla potrzeb Ministerstwa Sprawiedliwości

więcej

BDG-II-3820-25/09

2009-11-12

Wykonywanie przeglądów i konserwacji instalacji elektrycznych oraz teletechnicznych w budynku Ministerstwa Sprawiedliwości

więcej

BDG-II-3820-35/09

2009-11-02

Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń biurowych wraz z praniem wykładzin oraz wykonywanie usług codziennego, całorocznego sprzątania terenu zewnętrznego wokół budynków Ministerstwa Sprawiedliwości

więcej

BDG-II-3820-33/09

2009-11-02

Usługa wykonywania przeglądu 25 szt. regałów karuzelowych typu Hänel Rotomat zamontowanych w budynku Ministerstwa Sprawiedliwości przy ul. Czerniakowskiej 100 z udzieleniem gwarancji poprawnego działania i zapewnieniem obsługi serwisowej

więcej

BDG-II-3820-38/09

2009-11-02

Dostawa w roku 2010 prasy polskiej i czasopism fachowych dla potrzeb kierownictwa resortu i komórek organizacyjnych Ministerstwa Sprawiedliwości

więcej

BDG-II-3820-37/09

2009-10-26

Usługi odbioru i wywozu nieczystości stałych z posesji mieszczących się na terenie Warszawy należących do Ministerstwa Sprawiedliwości

więcej

BDG-II-3820-36/09

2009-10-12

Świadczenie usług monitoringu mediów: prasy lokalnej i ogólnopolskiej oraz audycji radiowych i telewizyjnych w okresie 12 miesięcy

więcej

BDG-II-3820-31/09

2009-09-30

Dostawa bonów towarowych

więcej
1 2  ...  2