Rok 2008

BDG-III-3820-49/08

2010-10-08

Dostawa sprzętu komputerowego.

więcej

BDG-II-3820-52/08

2010-10-08

Dostawa elementów aktywnych sieci i stacji zarządzania siecią.

więcej

BDG-III-3820-50/08

2010-10-08

Dostawa serwerów, urządzeń bezpieczeństwa sieciowego i oprogramowania.

więcej

BDG-III-3820-04/08

2010-10-08

Zakup usługi transmisji danych na potrzeby obsługi ogólnopolskich i lokalnych systemów informatycznych, zapewnienia użytkownikom dostępu do centralnych i lokalnych baz danych, świadczenie usług audio i video dla jednostek organizacyjnych resortu sprawiedliwości oraz obsługi...

więcej

BDG-III-3824-14/08

2010-10-08

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na „Wdrożenie systemu wewnętrznej Infrastruktury Klucza Publicznego na potrzeby powszechnych jednostek prokuratury”.

więcej

BDG-III-3820-33/08

2010-10-08

Dostawa 21 sztuk serwerów.

więcej

BDG-III-3820-23/08

2010-10-08

Usługa utworzenia, wdrożenia i eksploatacji Systemu Dozoru Elektronicznego

więcej

BDG-III-3820-24/08

2010-10-08

Dostawa kopiarek cyfrowych.

więcej

BDG-III-3820-26/08

2010-10-08

Dostawa sprzętu komputerowego.

więcej

BDG-III-3820-25/08

2010-10-08

Dostawa osprzętu i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu informatycznego.

więcej

BDG-III-3820-15/08

2010-10-08

Dostawa 2 sztuk serwerów.

więcej

BDG-III-3820-16/08

2010-10-08

Dostawa sprzętu komputerowego.

więcej

BDG-III-3820-08/08

2010-10-08

Dostawa 12 sztuk serwerów.

więcej

BDG-III-3820-09/08

2010-10-08

Dostawa 18 zestawów serwerów.

więcej

BDG-III-3824-07/08

2010-10-08

Kompleksowa usługa mycia okien i ścian szklanych przy zastosowaniu techniki alpinistycznej w obiektach Ministerstwa Sprawiedliwości.

więcej

BDG-III-3824-3/08

2010-10-08

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zapytania o cenę na "Wykonywanie automatycznych pieczątek kauczukowych metodą laserową".

więcej

BDG-III-3824-05/08

2010-10-08

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zapytania o cenę na "Wdrożenie systemu wewnętrznej Infrastruktury Klucza Publicznego".

więcej

BDG-III-3820-12/08

2010-10-08

Dostawa 2 sztuk serwerów i 1 sztuki macierzy dyskowej.

więcej

BDG-III-3820-05/08

2010-10-08

Wykonanie modernizacji oprogramowania systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego.

więcej

BDG-III-3824-01/08

2010-10-08

Dostawa urządzeń i oprogramowania do rozbudowy macierzy dyskowej EMC Clariion CX3-40.

więcej

BDG-III-3820-06/08

2010-10-08

Usługa konserwacji systemów.

więcej

BDG-III-3820-01/08

2010-10-08

Dostawa sprzętu komputerowego.

więcej

BDG-III-3820-03/08

2010-10-08

Wykonanie serwisu aplikacji użytkowych systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego.

więcej

BDG-III-3820-2/08

2010-10-08

Zakup i dostawa licencji oprogramowania Magic v9.4 oraz zakup usługi „maintenance” dla określonych przez Zamawiającego licencji.

więcej