Rok 2007

BDG III-3820-26/07

2010-10-08

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wymianą instalacji centralnego ogrzewania w gmachu Ministerstwa Sprawiedliwości przy Alejach Ujazdowskich 11 w Warszawie.

więcej

BDG-III-3823-02/07

2010-10-08

Zapewnienie ochrony fizycznej obiektów Ministerstwa Sprawiedliwości (ul. Chopina 1/ Al. Ujazdowskie 19/Al. Róż 2, ul. Czerniakowska 100, ul. Krasińskiego 65, ul. Zwycięzców 34).

więcej

BDG-III-3824-16/07

2010-10-08

Sprzątanie zewnętrzne wokół budynków Ministerstwa Sprawiedliwości.

więcej

BDG-III-3824-15/07

2010-10-08

Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń biurowych w obiektach Ministerstwa Sprawiedliwości.

więcej

BDG-III-3825-31/07

2010-10-08

Wykonanie usługi dotyczącej informatycznego opracowania sprawozdawczości statystycznej w systemie Fox Pro – do czasu wdrożenia projektowanego Systemu Informatycznego Statystyka Wymiaru Sprawiedliwości.

więcej

BDG-III-3820-44/07

2010-10-08

Usługi demontażu, przewiezienia, montażu i uruchomienia w nowej siedzibie Krajowego Rejestru Karnego 25 regałów karuzelowych typu Hänel Rotomat.

więcej

BDG III-381-1/07

2010-10-08

Konkurs na Opracowanie, Zaimplementowanie oraz Dostarczenie nośników z Zintegrowanym Systemem Informatycznym zawierającym dziedziny Finansowo-Księgową, Kadrowo-Płacową oraz Środków Trwałych dla Ministerstwa Sprawiedliwości.

więcej

BDG-III-3820-42-07

2010-10-08

Zakup usług monitoringu mediów: prasy lokalnej i ogólnopolskiej oraz audycji radiowych i telewizyjnych w okresie od 1 grudnia 2007 r. do 30 listopada 2008 r.

więcej

BDG-III-3820-40/07

2010-10-08

Zakup sprzętu komputerowego dla 100 wydziałów ksiąg wieczystych.

więcej

BDG-III-3825-7/07

2010-10-08

Opracowanie wynikowych tablic statystycznych z baz danych Systemu Informatycznego Krajowego Rejestru Karnego za rok 2006.

więcej

BDG-III-3820-39/07

2010-10-08

Dostawa kopiarek cyfrowych.

więcej

BDG-III-3820-38/07

2010-10-08

Dostawa materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych do drukarek i kserokopiarek.

więcej

BDG-III-3825-15/07

2010-10-08

Zakup usługi rozszerzenia i modyfikacji systemu SIP-Biurowość do systemu SIP-Libra oraz rozszerzenie wdrożenia systemu o kolejne lokalizacje.

więcej

BDG-III-3820-37/07

2010-10-08

Zakup 7.000 sztuk bonów towarowych o nominale 50 zł.

więcej

BDG-III-3820-19/07

2010-10-08

Dostawa serwerów.

więcej

BDG-III-3826-2/07

2010-10-08

Przetargu w trybie licytacji elektronicznej na dostawę osprzętu i akcesoriów do sprzętu informatycznego.

więcej

BDG-III-3824-14/07

2010-10-08

Zakup 7 samochodów osobowych na potrzeby kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości.

więcej

BDG-III-3820-34/07

2010-10-08

Dostawa, instalacja i uruchomienie systemu do dźwiękowej rejestracji rozpraw sądowych na 3 196 salach rozpraw w sądach apelacyjnych, okręgowych i rejonowych.

więcej

BDG-III-3820-31/07

2010-10-08

Dostawa wraz z wyposażeniem i montażem 30 regałów karuzelowych do przechowywania zbiorów kartotekowych Krajowego Rejestru Karnego.

więcej

BDG-III-3820-27/07

2010-10-08

Zakup usługi modyfikacji systemu informatycznego Nowa Księga Wieczysta (NKW).

więcej

BDG-III-3820-29/07

2010-10-08

Dostawa sprzętu komputerowego.

więcej

BDG-III-3824-13/07

2010-10-08

Usługi telefoniczne w ruchu wychodzącym i przychodzącym dotyczące centrali telefonicznej obsługującej obiekt Ministerstwa Sprawiedliwości przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie.

więcej

BDG-III-3820-18/07

2010-10-08

Dostawa i instalacja 326 stacji roboczych wraz z oprogramowaniem dla wydziałów Krajowego Rejestru Sądowego.

więcej

BDG-III-3820-30/07

2010-10-08

Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Ministerstwa Sprawiedliwości.

więcej

BDG-III-3824-12/07

2010-10-08

Postępowanie prowadzone w trybie zapytania o cenę na usługi przeprowadzkowe.

więcej
1 2  ...  2