Aktualne - Wszczęte

BA-F-II-3710-47/17

2017-11-30

Świadczenie usług wsparcia technicznego na potrzeby posiadanej i eksploatowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości infrastruktury wirtualizacyjnej, dostawę licencji rozszerzających funkcjonalność dla posiadanego i eksploatowanego przez Zamawiającego oprogramowania do...

więcej

BA-F-II-3710-34/17

2017-09-01

Wsparcie techniczne rozwiązań informatycznych opartych o technologie firmy Microsoft

więcej