Aktualne - Wszczęte

BA-F-II-3710-22/17

2017-06-14

Dostawa materiałów informacyjnych, promocyjnych wraz z wykonaniem ich projektu graficznego oraz wykonanie projektu graficznego materiałów firmowych

więcej

BA-F-II-3710-5/17

2017-04-05

Utrzymanie, modyfikacje i szkolenia dla systemu teleinformatycznego Krajowego Rejestru Sądowego.

więcej

BA-F-II-3710-13/17

2017-03-31

Dostawa i wdrożenie systemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych w sądach powszechnych

więcej