Aktualne - Wszczęte

BA-F-II-3710-37/17

2017-08-11

Audyt wydajności i audyt bezpieczeństwa Systemu Teleinformatycznego Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym

więcej

BA-F-II-3710-5/17

2017-04-05

Utrzymanie, modyfikacje i szkolenia dla systemu teleinformatycznego Krajowego Rejestru Sądowego.

więcej