Aktualne - Wszczęte

BA-F-II-3710-8/17

2017-02-17

Świadczenie usługi sprzątania terenu zewnętrznego wokół budynków Ministerstwa Sprawiedliwości zlokalizowanych w Warszawie

więcej

BA-F-II-3710-10/17

2017-02-10

Świadczenie kompleksowych usług z zakresu IT obejmujących usługi analityczne, projektowania architektury i programistyczne

więcej

BA-F-II-3710-58/16

2017-02-08

Świadczenie usług serwisu i wsparcia technicznego dla infrastruktury serwerowej w ośrodkach przetwarzania danych w Warszawie na okres 36 miesięcy

więcej

BA-F-II-3710-39/16

2017-02-03

Dostawa ulotek, plakatów promocyjnych, tablic informacyjnych oraz materiałów - artykułów promocyjnych wraz z opracowaniem ich projektu i wykonaniem

więcej

BA-F-II-3710-2/17

2017-02-01

Opracowanie standardów obsługi interesanta w sądownictwie powszechnym

więcej

BA-F-II-3710-4/17

2017-01-25

Świadczenie usług wsparcia dla Zamawiającego

więcej