Aktualne - Wszczęte

BA-F-II-3710-48/17

2017-10-18

Zapewnienie usług konferencyjnych, gastronomicznych i hotelowych na potrzeby konferencji dotyczącej odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych

więcej

BA-F-II-3710-50/17

2017-10-18

Kompleksowa obsługa oraz organizacja jednej konferencji w Warszawie pt. „Fundusze norweskie dla wymiaru sprawiedliwości”

więcej

BA-F-II-3710-49/17

2017-10-18

Kompleksowa obsługa oraz organizacja jednej konferencji w Warszawie pt. „Najlepsze praktyki w zarządzaniu funduszami norweskimi w obszarze wymiaru sprawiedliwości”

więcej

BA-F-II-3710-42/17

2017-10-17

Obsługa serwisowa kopiarek

więcej

BA-F-II-3710-31/17

2017-09-29

Kompleksowa organizacja szkoleń wraz z usługą cateringową w podziale na 2 zadania.

więcej

BA-F-II-3710-41/17

2017-09-05

Dostawa materiałów promocyjnych, informacyjnych wraz z wykonaniem ich projektu graficznego oraz wykonanie projektu graficznego materiałów firmowych

więcej

BA-F-II-3710-34/17

2017-09-01

Wsparcie techniczne rozwiązań informatycznych opartych o technologie firmy Microsoft

więcej