Aktualne - Wszczęte

BA-F-II-3710-12/17

2017-03-23

Utrzymanie, modyfikacje i szkolenia dla systemu teleinformatycznego Elektroniczne Księgi Wieczyste (EKW)

więcej

BA-F-II-3710-10/17

2017-02-10

Świadczenie kompleksowych usług z zakresu IT obejmujących usługi analityczne, projektowania architektury i programistyczne

więcej