Aktualne - Wszczęte

BA-F-II-3710-17/17

2017-05-13

Wykonywanie usług tłumaczeń ustnych i pisemnych w podziale na 10 zadań

więcej

BA-F-II-3710-16/17

2017-04-28

Utrzymanie i modyfikacje dla systemu finansowo - księgowego (F-K MS)

więcej

BA-F-II-3710-5/17

2017-04-05

Utrzymanie, modyfikacje i szkolenia dla systemu teleinformatycznego Krajowego Rejestru Sądowego.

więcej

BA-F-II-3710-13/17

2017-03-31

Dostawa i wdrożenie systemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych w sądach powszechnych

więcej

BA-F-II-3710-12/17

2017-03-23

Utrzymanie, modyfikacje i szkolenia dla systemu teleinformatycznego Elektroniczne Księgi Wieczyste (EKW)

więcej