Pełnomocnik do spraw Konstytucyjnych Praw Rodziny

 

Pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości ds. Konstytucyjnych Praw Rodziny: Anna Andrzejewska
 
 
Do zakresu zadań Pełnomocnika Ministra Sprawiedliwości do spraw Konstytucyjnych Praw Rodziny należy w szczególności:
 1) analiza rozwiązań legislacyjnych oraz ich praktycznego zastosowania w zakresie konstytucyjnych praw rodziny;
 2) inicjowanie działań związanych z promocją i ochroną konstytucyjnych praw rodziny.
 
Szczegółowe zadania Pełnomocnika Ministra Sprawiedliwości do spraw Konstytucyjnych Praw Rodziny określa zarządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie zadań Pełnomocnika Ministra Sprawiedliwości do spraw Konstytucyjnych Praw Rodzin.

 

O dokumencie