Gabinet Polityczny Ministra

Szef Gabinetu Politycznego Ministra: Michał Woś

tel. 22 52 12 746
fax: 22 52 12 832

adresy e-mail: gpm@ms.gov.pl

Do zakresu zadań Gabinetu Politycznego Ministra należy prowadzenie powierzonych przez Ministra Sprawiedliwości spraw wynikających z jego funkcji politycznej, które dotyczą współdziałania Ministra Sprawiedliwości z organami władzy ustawodawczej, administracji rządowej i samorządowej, partii politycznych, związków zawodowych i organizacji społecznych.

 

O dokumencie