Departament Prawa Administracyjnego

Dyrektor: Kamil Zaradkiewicz


Sekretariat:

tel.  (22) 52-12-480
fax. (22) 52-12-643
 

Do zakresu zadań Departamentu Prawa Administracyjnego należy obsługa administracyjno biurowa Komisji do spraw usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa, o której mowa w ustawie z dnia 9 marca 2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa (Dz. U. poz. 718).

O dokumencie