Departament Prawa Administracyjnego

Dyrektor: Kamil Zaradkiewicz

Zastępca Dyrektora: Dorota Charkiewicz

Zastępca Dyrektora: Anna Dalkowska


Sekretariat:

tel.  (22) 52-12-480
fax. (22) 52-12-643
 

Do zakresu zadań Departamentu Prawa Administracyjnego należy obsługa administracyjno biurowa Komisji do spraw usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa, o której mowa w ustawie z dnia 9 marca 2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa (Dz. U. poz. 718).

 

W skład Departamentu Prawa Administracyjnego wchodzą następujące komórki organizacyjne:

  • Wydział Zagadnień Administracyjnych;

  • Wydział Zagadnień Ogólnych;

  • Wydział Zagadnień Rozpoznawczych;

  • Wydział Procesowy;

  • Wydział Organizacyjny.

O dokumencie