Departament Budżetu i Efektywności Finansowej

Dyrektor: Jan Paziewski

Zastępca Dyrektora: Artur Strumnik

Zastępca Dyrektora - Główny Księgowy Resortu - Elżbieta Pińciurek

tel. 22 521 25 44
fax 22 521 25 70

 

W skład Departamentu Budżetu i Efektywności Finansowej wchodzą:
 • Wydział Budżetu;
 • Wydział Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami;
 • Wydział Nadzoru Finansowego;
 • Wydział Rachunkowości Zarządczej.
 

Do zakresu zadań Departamentu Budżetu i Efektywności Finansowej należy:

 1. zapewnienie obsługi Ministra Sprawiedliwości jako dysponenta właściwych części budżetu państwa, w tym w szczególności:
  a) 
  opracowywanie projektów części budżetowych w układzie klasyfikacji budżetowej oraz w układzie
       zadaniowym,
  b)
  sprawowanie nadzoru nad gospodarką finansową jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi
       Sprawiedliwości lub przez niego nadzorowanych,
  c) 
  sprawowanie kontroli realizacji zadań finansowanych z budżetu państwa;

 2. sporządzanie planu finansowego Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej;

 3. planowanie i nadzorowanie inwestycji finansowanych z budżetu państwa we właściwych częściach budżetu państwa;

 4. prowadzenie spraw dotyczących gospodarowania mieniem jednostek podległych Ministrowi Sprawiedliwości lub przez niego nadzorowanych, zgodnie z przepisami o gospodarce nieruchomościami;

 5. opiniowanie wniosków o powołanie i odwołanie dyrektorów sądów oraz ich zastępców;

 6. ustalanie skutków finansowych projektowanych aktów normatywnych.

W strukturze Departamentu Budżetu i Efektywności Finansowej funkcjonuje główny księgowy resortu, którego uprawnienia i obowiązki określają odrębne przepisy.

O dokumencie