Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego

Koordynator pracy Biura: Michał Szczepański

Zastępca Dyrektora: Krystyna Pierzynowska

ul. Czerniakowska 100,
00-454 Warszawa
 

Pod podanym numerem telefonu nie są udzielane informacje o sposobie i statusie realizacji spraw wpływających do B-KRK.

Sekretariat Dyrektora:
tel.: 22 39 76 200
fax: 22 39 76 205
e-mail: b-krk@ms.gov.pl
 

Pod podanym numerem telefonu można uzyskać podstawowe informacje na temat działalności Rejestru.

Wsparcie klienta Krajowego Rejestru Karnego
tel. 71 748 96 00
e-mail: e-krk@gdansk.sa.gov.pl

Godziny pracy: poniedziałek-piątek 7:30 – 15:30

 

W skład Biura wchodzą następujące wewnętrzne komórki organizacyjne:

 1. Wydział Prawny, w ramach którego funkcjonują zespoły:
  a) Zespół do spraw Kontroli,
  b) Zespół do spraw Bezpieczeństwa Danych oraz Nadzoru nad Działalnością Punktów Informacyjnych i Stanowisk
       Dostępowych Krajowego Rejestru Karnego;

 2. I Wydział Aktualizacji Bazy Danych i Udzielania Informacji Organom Wymiaru Sprawiedliwości i Służbom;

 3. II Wydział Aktualizacji Bazy Danych i Udzielania Informacji Organom Wymiaru Sprawiedliwości i Służbom;

 4. Wydział Wsparcia Systemu Teleinformatycznego Krajowego Rejestru Karnego;

 5. Wydział do spraw Współpracy Międzynarodowej Pomiędzy Rejestrami Karnymi;

 6. Wydział Administracyjno-Finansowy;

 7. Zespół Udzielania Informacji o Przedsiębiorcach;

 8. Zespół Udzielania Informacji Osobom Fizycznym;

 9. Zespół Prowadzenia Postępowań Wyjaśniających Dotyczących Dokumentów Źródłowych;

 10. Zespół Analizy i Rozwoju;

 11. Kancelaria Biura.

Zakres zadań Biura Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego:

 1. Do zakresu zadań Biura Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego należy wykonywanie zadań związanych z prowadzeniem Krajowego Rejestru Karnego, określonych w ustawie z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1036, ze zm.) i wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych oraz w ustawach odrębnych.

 2. W zakresie realizacji zadań dotyczących wymiany informacji z rejestrów karnych z organami innych państw Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego wykonuje postanowienia odpowiednich umów międzynarodowych, a także prowadzi projekty międzynarodowe służące opracowaniu nowych rozwiązań w tym zakresie oraz uczestniczy w takich projektach prowadzonych przez organy Unii Europejskiej i innych państw.

 3. Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego współdziała z  Departamentem Informatyzacji i Rejestrów Sądowych przy wykonywaniu zadań określonych w § 23 ust. 3 pkt 1, 5 i 6 w zakresie dotyczącym systemu teleinformatycznego Krajowego Rejestru Karnego, a także zadania określonego w § 23 ust. 3 pkt 3.

 4. Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego sprawuje nadzór nad punktami informacyjnymi Krajowego Rejestru Karnego.

 5. Uprawnienia i obowiązki dyrektora Biura Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego określone są również w ustawie z 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym i wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych.

 

O dokumencie