Rozeznanie rynku

Ogłoszenie o dialogu technicznym

2017-08-04

Ministerstwo Sprawiedliwości ogłasza dialog techniczny, którego przedmiotem będzie doradztwo i uzyskanie przez Zapraszającego informacji w zakresie możliwości opieki serwisowej lub opieki serwisowej wraz z modernizacją istniejącej infrastruktury serwerów Mainframe oraz bibliotek taśmowych lub wymiany serwerów mainframe i bibliotek taśmowych na nowe maszyny. Zapraszający wymaga aby przedstawione rozwiązania były dostosowane i zgodne z posiadaną infrastrukturą oraz licencjami posiadanymi przez Zapraszającego lub oferowały możliwość wymiany serwerów mainframe i bibliotek taśmowych na nowe z zachowaniem numerów seryjnych i jednocześnie współdziałały z posiadanymi przez Zapraszającego licencjami. Opis posiadanej infrastruktury znajduje się w załączniku nr 2 do niniejszego dialogu technicznego.

powrót do listy aktualności

O dokumencie