Rozeznanie rynku

Rozeznanie rynku dotyczące audytu bezpieczeństwa Systemu Teleinformatycznego

2017-07-14

Zamawiający - Ministerstwo Sprawiedliwości- planuje udzielenie zamówienia na ww. przedmiot. Opis przedmiotu zamówienia podano w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.

Zamawiający informuje, że przedmiotowe zaproszenie nie stanowi ofert w rozumieniu art. 66 KC ani też nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 j .t.), ma ono wyłącznie na celu rozeznanie cenowe rynku wśród firm działających w branży IT oraz uzyskanie wiedzy na temat szacunkowych kosztów związanych z planowanym zamówieniem publicznym.

Zamawiający prosi o przekazanie informacji w ww. zakresie w terminie do 21 lipca 2017r. do końca dnia w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wycenyioferty@ms.gov.pl.

powrót do listy aktualności

O dokumencie