Rozeznanie rynku

Rozeznanie rynku dotyczące pomocy prawnej i reprezentacji w sądzie powszechnym w zakresie rozstrzygnięcia skargi złożonej na...

2017-04-25

Rozeznanie rynku dotyczące pomocy prawnej i reprezentacji w sądzie powszechnym w zakresie rozstrzygnięcia skargi złożonej na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej.

więcej

DIRS-V-251/3/17

2017-03-31

Dialog techniczny na położenie linii optotelekomunikacyjnej na potrzeby Ministerstwa Sprawiedliwości

więcej

Rozeznanie rynku na usługi doradztwa informatycznego

2017-02-10

Zamawiający – Ministerstwo Sprawiedliwości - planuje udzielenie zamówienia na ww. przedmiot. Wzór umowy z przedmiotem zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

więcej

Rozeznanie rynku na „Dostawę, instalację, konfigurację i wdrożenie systemu cyfrowej rejestracji rozpraw w ramach Projektu...

2016-12-23

Rozeznanie rynku na „Dostawę, instalację, konfigurację i wdrożenie systemu cyfrowej rejestracji rozpraw w ramach Projektu Wdrożenie protokołu elektronicznego w sądach powszechnych (sprawy cywilne i wykroczeniowe)”

więcej

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie kompleksowych usług z zakresu IT dla Departamentu Informatyzacji i Rejestrów...

2016-12-03

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie kompleksowych usług z zakresu IT dla Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości przez 2 miesiące. UWAGA - zmiana dokumentacji oraz terminu składania ofert na piątek 9 grudnia 2016 roku g.12:00.

więcej
1  ...  1 2 3  ...  3