Rozeznanie rynku

Analiza rynku dotycząca składu, korekty i wydruku poradnika prawnego oraz wytłoczenie płyt CD wraz z dostawą

2017-05-26

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszam do składania ofert na skład, korektę i druk poradnika prawnego oraz wytłoczenie płyt CD i dostarczenie do 45 podmiotów, wskazanych przez Zamawiającego.

więcej

ROZEZNANIE RYNKU DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ NA LATA 2014 – 2020

2017-05-10

Departament Strategii i Funduszy Europejskich, Ministerstwa Sprawiedliwości, pełniący obowiązki Instytucji Pośredniczącej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020, planuje realizację 6 zamkniętych szkoleń dla Działania 2.17 Programu...

więcej

Rozeznanie rynku dotyczące pomocy prawnej i reprezentacji w sądzie powszechnym w zakresie rozstrzygnięcia skargi złożonej na...

2017-04-25

Rozeznanie rynku dotyczące pomocy prawnej i reprezentacji w sądzie powszechnym w zakresie rozstrzygnięcia skargi złożonej na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej.

więcej

DIRS-V-251/3/17

2017-03-31

Dialog techniczny na położenie linii optotelekomunikacyjnej na potrzeby Ministerstwa Sprawiedliwości

więcej

Rozeznanie rynku na usługi doradztwa informatycznego

2017-02-10

Zamawiający – Ministerstwo Sprawiedliwości - planuje udzielenie zamówienia na ww. przedmiot. Wzór umowy z przedmiotem zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

więcej
1 2 3  ...  3