Rozeznanie rynku

Rozeznanie rynku na świadczenie usług wsparcia w procesie tworzenia i aktywacji kont użytkowników instytucjonalnych w systemach...

2018-02-15

Zamawiający – Ministerstwo Sprawiedliwości w ramach rozeznania rynku oraz w celu oszacowania wartości zamówienia, w tym kosztów realizacji zamówienia, zaprasza Państwa do przesłania wstępnej kalkulacji ceny - opis przedmiotu zamówienia oraz istotne warunki umowy podano w...

więcej

Rozeznanie rynku na usługi w zakresie administrowania systemem ERP Ministerstwa Sprawiedliwości.

2018-02-15

Zamawiający – Ministerstwo Sprawiedliwości - planuje udzielenie zamówienia na ww. przedmiot. Wzór istotnych postanowień umowy z przedmiotem zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

więcej

Rozeznanie rynku na świadczenie usług transmisji danych dla jednostek organizacyjnych resortu sprawiedliwości obejmujących...

2018-02-09

Rozeznanie rynku na świadczenie usług transmisji danych dla jednostek organizacyjnych resortu sprawiedliwości obejmujących lokalizacje Sądów Apelacyjnych, Sądów Okręgowych, Sądów Rejonowych oraz POPD i ZOPD MS.

więcej

Rozeznanie rynku na usługi doradztwa informatycznego

2017-02-10

Zamawiający – Ministerstwo Sprawiedliwości - planuje udzielenie zamówienia na ww. przedmiot. Wzór umowy z przedmiotem zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

więcej