Rozeznanie rynku

Rozeznanie rynku dotyczące pomocy prawnej i reprezentacji w sądzie powszechnym w zakresie rozstrzygnięcia skargi złożonej na...

2017-04-25

Rozeznanie rynku dotyczące pomocy prawnej i reprezentacji w sądzie powszechnym w zakresie rozstrzygnięcia skargi złożonej na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej.

więcej

Rozeznanie rynku dotyczące dostawy na potrzeby Ministerstwa Sprawiedliwości sprzętu, oprogramowania wraz z licencjami i...

2017-04-25

Zamawiający – Ministerstwo Sprawiedliwości - planuje udzielenie zamówienia na ww. przedmiot, opis przedmiotu zamówienia podano w załączniku nr 1 do niniejszego rozeznania.

więcej

Rozeznanie rynku dotyczące wytworzenia 12 Polityk bezpieczeństwa oraz 12 instrukcji użytkowania systemu

2017-04-25

Zamawiający - Ministerstwo Sprawiedliwości - planuje udzielenie zamówienia na ww. przedmiot. Opis przedmiotu zamówienia podano w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.

więcej

Rozeznanie rynku dotyczące dostawy licencji oraz szkolenia podstawowego z zakresu obsługi oprogramowania MapInfo Pro

2017-04-20

Zamawiający – Ministerstwo Sprawiedliwości - planuje udzielenie zamówienia na ww. przedmiot, opis przedmiotu zamówienia podano w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.

więcej

Rozeznanie rynku na usługi archiwizacyjne

2017-04-20

Zamawiający - Ministerstwo Sprawiedliwości - planuje udzielenie zamówienia na ww. przedmiot zamówienia. Istotne postanowienia umowy i opis przedmiotu zamówienia stanowią załącznik nr 1 do niniejszego rozeznania.

więcej
1 2 3  ...  3