Rozeznanie rynku

Analiza rynku na wykonanie oraz dostawę materiałów firmowych, promocyjnych oraz informacyjnych

2017-03-24

W związku z planowanym wszczęciem postępowania na wykonanie oraz dostawę materiałów firmowych, promocyjnych oraz informacyjnych dla Instytucji Pośredniczącej dla Działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020...

więcej

Rozeznanie rynku na „Dostawę, instalację, konfigurację i wdrożenie systemu cyfrowej rejestracji rozpraw w ramach Projektu...

2017-03-22

W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości zamówienia, Ministerstwo Sprawiedliwości zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie informacji dotyczących szacunkowych kosztów realizacji zamówienia dot. Dostawy, instalacji, konfiguracji i wdrożenia systemu...

więcej

Rozeznanie rynku dotyczące przeglądów i obsługi serwisowej systemów zasilania rezerwowego UPS w obiektach Ministerstwa...

2017-03-21

Rozeznanie rynku dotyczące przeglądów i obsługi serwisowej systemów zasilania rezerwowego UPS w obiektach Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie

więcej

Rozeznanie rynku na usługi doradztwa informatycznego

2017-02-10

Zamawiający – Ministerstwo Sprawiedliwości - planuje udzielenie zamówienia na ww. przedmiot. Wzór umowy z przedmiotem zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

więcej

Rozeznanie rynku na „Dostawę, instalację, konfigurację i wdrożenie systemu cyfrowej rejestracji rozpraw w ramach Projektu...

2016-12-23

Rozeznanie rynku na „Dostawę, instalację, konfigurację i wdrożenie systemu cyfrowej rejestracji rozpraw w ramach Projektu Wdrożenie protokołu elektronicznego w sądach powszechnych (sprawy cywilne i wykroczeniowe)”

więcej
1 2  ...  2