Rozeznanie rynku

Rozeznanie rynku dotyczące audytu bezpieczeństwa i wydajności Systemu Teleinformatycznego Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle...

2017-07-21

Zamawiający – Ministerstwo Sprawiedliwości- planuje udzielenie zamówienia na ww. przedmiot. Opis przedmiotu zamówienia podano w załącznikach nr 1, 1a i 1b do niniejszego zapytania.

więcej

Rozeznanie rynku dotyczące aktualizacji i wsparcia posiadanych przez Zamawiającego licencji oprogramowania Sparx Enterprise...

2017-07-20

W ramach rozeznania rynku oraz w celu oszacowania wartości zamówienia, w tym kosztów realizacji zamówienia, zapraszamy Państwa do przesłania wstępnej kalkulacji ceny w zakresie:

więcej

Rozeznanie rynku dotyczące zakupu licencji na oprogramowanie Adobe do obróbki grafiki i multimediów i tworzenia obrazów

2017-07-19

Rozeznanie rynku dotyczące zakupu licencji na oprogramowanie Adobe do obróbki grafiki i multimediów i tworzenia obrazów.

więcej

Rozeznanie rynku dotyczące audytu bezpieczeństwa Systemu Teleinformatycznego

2017-07-14

Zamawiający - Ministerstwo Sprawiedliwości- planuje udzielenie zamówienia na ww. przedmiot. Opis przedmiotu zamówienia podano w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.

więcej

Dialog techniczny na Modyfikację i utrzymanie Portalu Informacyjnego Sądów Powszechnych

2017-05-30

Dialog techniczny na Modyfikację i utrzymanie Portalu Informacyjnego Sądów Powszechnych. DIRS-VI-5415-32/17/1

więcej
1 2 3  ...  3