Rozeznanie rynku

Zaproszenie do złożenia ofert dotyczące wsparcia i konsultacji dla Administratora Systemu HP Service Manager

2017-02-21

Zamawiający - Ministerstwo Sprawiedliwości - planuje udzielenie zamówienia na ww. przedmiot, opis przedmiotu zamówienia podano w Umowie wraz z załącznikami do niniejszego zapytania.

więcej

Analiza rynku na usługę ekspercką dot. analizy dokumentacji ekonomiczno – finansowej opracowanej w ramach projektu „Opracowanie...

2017-02-20

W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości zamówienia publicznego, Ministerstwo Sprawiedliwości zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie informacji dotyczących szacunkowych kosztów realizacji usługi eksperckiej polegającej na analizie i ocenie...

więcej

Rozeznanie rynku dotyczące usług utrzymania, modyfikacji i szkoleń dla systemu informatycznego obsługującego e-Płatności

2017-02-17

Zamawiający – Ministerstwo Sprawiedliwości - planuje udzielenie zamówienia na ww. przedmiot. Opis przedmiotu zamówienia podano w załącznikach do niniejszego zapytania.

więcej

Rozeznanie rynku na usługi doradztwa informatycznego

2017-02-10

Zamawiający – Ministerstwo Sprawiedliwości - planuje udzielenie zamówienia na ww. przedmiot. Wzór umowy z przedmiotem zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

więcej

Rozeznanie rynku dotyczące upgradu systemu ZSRK zrealizowanego na platformie SAP

2017-02-09

Zamawiający – Ministerstwo Sprawiedliwości - planuje udzielenie zamówienia na ww. przedmiot. Opis przedmiotu zamówienia podano w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.

więcej
1 2 3  ...  3