Rozeznanie rynku

Analiza rynku w zakresie zamówienia publicznego na wykonanie usługi dotyczącej Opracowania wynikowych tablic statystycznych z...

2017-10-13

W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości przyszłego zamówienia publicznego, Departament Strategii i Funduszy Europejskich Ministerstwa Sprawiedliwości zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie informacji dotyczących szacunkowych kosztów realizacji...

więcej

Ogłoszenie o dialogu technicznym

2017-08-04

Ministerstwo Sprawiedliwości ogłasza dialog techniczny, którego przedmiotem będzie doradztwo i uzyskanie przez Zapraszającego informacji w zakresie możliwości opieki serwisowej lub opieki serwisowej wraz z modernizacją istniejącej infrastruktury serwerów Mainframe oraz...

więcej

Dialog techniczny na Modyfikację i utrzymanie Portalu Informacyjnego Sądów Powszechnych

2017-05-30

Dialog techniczny na Modyfikację i utrzymanie Portalu Informacyjnego Sądów Powszechnych. DIRS-VI-5415-32/17/1

więcej

Dialog techniczny na Modyfikację, instalację, konfigurację i wdrożenie Systemu Cyfrowej Rejestracji Rozpraw (RECourt, RCS,...

2017-05-30

Dialog techniczny na Modyfikację, instalację, konfigurację i wdrożenie Systemu Cyfrowej Rejestracji Rozpraw (RECourt, RCS, CRCS) w sądach powszechnych. DIRS-VI-5415-33/17/2

więcej

Rozeznanie rynku dotyczące pomocy prawnej i reprezentacji w sądzie powszechnym w zakresie rozstrzygnięcia skargi złożonej na...

2017-04-25

Rozeznanie rynku dotyczące pomocy prawnej i reprezentacji w sądzie powszechnym w zakresie rozstrzygnięcia skargi złożonej na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej.

więcej
1 2 3  ...  3