Rozeznanie rynku

Rozeznanie rynku dotyczące zakupu oprogramowania komunikacyjnego działającego w sieci LAN tj. Winsent Messenger lub równoważnego

2017-01-16

Zamawiający – Ministerstwo Sprawiedliwości - planuje udzielenie zamówienia na ww. przedmiot, opis przedmiotu zamówienia podano w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.

więcej

Rozeznanie rynku dotyczące usługi wgrania danych o wielkości ok. 50MB na przekazane nośniki pamięci PenDrive o pojemności 4GB w...

2017-01-11

W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości zamówienia, Ministerstwo Sprawiedliwości zwraca się z prośbą o przedstawienie informacji dotyczących szacunkowych kosztów realizacji zamówienia dot. usługi wgrania danych o wielkości ok. 50MB na przekazane nośniki...

więcej

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie kompleksowych usług z zakresu IT dla Departamentu Informatyzacji i Rejestrów...

2016-12-03

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie kompleksowych usług z zakresu IT dla Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości przez 2 miesiące. UWAGA - zmiana dokumentacji oraz terminu składania ofert na piątek 9 grudnia 2016 roku g.12:00.

więcej

Rozeznanie rynku na świadczenie usługi zapewnienia zasobów ludzkich w obszarze IT dla Departamentu Informatyzacji i Rejestrów...

2016-11-17

Rozeznanie rynku na świadczenie usługi zapewnienia zasobów ludzkich w obszarze IT dla Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości

więcej

BA-F-II-370-68/16

2016-11-17

Dialog techniczny na dostawę, instalację, konfigurację i wdrożenie systemy automatycznej transkrypcji w sądach powszechnych

więcej
1 2  ...  2