Rozeznanie rynku

Rozeznanie rynku dotyczące zakupu, dostawy, montażu, uruchomienie dysków twardych i dodatkowych licencji w ramach rozbudowy...

2017-08-21

Zamawiający Ministerstwo Sprawiedliwości planuje udzielenie zamówienia na ww. przedmiot, opis przedmiotu zamówienia podano w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.

więcej

Rozeznanie rynku dotyczące dostawy, montażu, instalacji i uruchomienia infrastruktury techniczno-programowej wraz ze wsparciem...

2017-08-09

Zamawiający – Ministerstwo Sprawiedliwości zamierza zrealizować zakup przedmiotu zamówienia, podzielonego na 2 części.

więcej

Rozeznanie rynku dotyczące rozbudowy infrastruktury techniczno-systemowej w ośrodkach przetwarzania danych Ministerstwa...

2017-08-09

Zamawiający – Ministerstwo Sprawiedliwości - planuje udzielenie zamówienia na ww. przedmiot, opis przedmiotu zamówienia podano w załączniku nr 1 do niniejszego rozeznania.

więcej

Ogłoszenie o dialogu technicznym

2017-08-04

Ministerstwo Sprawiedliwości ogłasza dialog techniczny, którego przedmiotem będzie doradztwo i uzyskanie przez Zapraszającego informacji w zakresie możliwości opieki serwisowej lub opieki serwisowej wraz z modernizacją istniejącej infrastruktury serwerów Mainframe oraz...

więcej

Dialog techniczny na Modyfikację i utrzymanie Portalu Informacyjnego Sądów Powszechnych

2017-05-30

Dialog techniczny na Modyfikację i utrzymanie Portalu Informacyjnego Sądów Powszechnych. DIRS-VI-5415-32/17/1

więcej
1 2 3  ...  3