Regulacje prawne dotyczące organizacji Ministerstwa Sprawiedliwości

Regulamin organizacyjny Ministerstwa Sprawiedliwości

(tekst ujednolicony na dzień 1 października 2017 r., uwzględniający zmiany wprowadzone zarządzeniami Ministra Sprawiedliwości nr 180/15/BDG z dnia 25 czerwca 2015 r., nr 236/15/BDG z dnia 14 października 2015 r., nr 280/15/BDG z dnia 30 grudnia 2015 r., nr 97/16/BDG z dnia 10 marca 2016 r., nr 130/16/BDG z dnia 27 czerwca 2016 r., nr 226/16/BDG z dnia 25 listopada 2016 r., nr 138/17/BDG z dnia 6 kwietnia 2017 r. i nr 223/17/BDG z dnia 2 października 2017 r.)

O dokumencie

Zakres czynności członków kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości

O dokumencie

Jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez Ministra Sprawiedliwości

O dokumencie