Wyniki naborów

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 11493

2017-07-18

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 11493   Data ukazania się ogłoszenia: 31 maja 2017 r.     1.     Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa   Określenie stanowiska pracy: starszy specjalista do spraw wdrażania Europejskiego...

więcej

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 10825

2017-07-12

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr:10825 Data ukazania się ogłoszenia:  10 maja 2017r.   1.    Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa     Określenie stanowiska pracy:podreferendarz ds. obsługi kancelaryjnej w Wydziale Skarg i...

więcej

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 10818

2017-07-06

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 10818   Data ukazania się ogłoszenia: 10 maja 2017 r.     1.     Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa   Określenie stanowiska pracy: referendarz ds. obsługi sekretariatu w Wydziale Skarg i...

więcej

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 12087

2017-07-06

  Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 12087   Data ukazania się ogłoszenia: 15 czerwca 2017 r.     1.     Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa   Określenie stanowiska pracy: specjalista ds. organizacyjnych i obsługi...

więcej

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 8624

2017-06-28

  Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 8624   Data ukazania się ogłoszenia: 20 lutego 2017 r.     1.     Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa   Określenie stanowiska pracy: główny specjalista do spraw obsługi postępowań...

więcej