Wyniki naborów

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 13791

2017-11-22

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 13791   Data ukazania się ogłoszenia: 2 sierpnia 2017 r.     1.    Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa   Określenie stanowiska pracy: specjalista do spraw prowadzenia konkursów i...

więcej

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 14228

2017-11-22

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 14228   Data ukazania się ogłoszenia: 12 sierpnia 2017.     1.    Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa   Określenie stanowiska pracy: naczelnik Centralnej Informacji w Centralnej Informacji...

więcej

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 16708

2017-11-22

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 16708   Data ukazania się ogłoszenia: 14 października 2017 r.     1.    Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa   Określenie stanowiska pracy: referendarz ds. obsługi sekretariatu Biura...

więcej

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 15732

2017-11-13

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 15732   Data ukazania się ogłoszenia: 22 września 2017 r.     Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa   Określenie stanowiska pracy: podreferendarz ds. obsługi centrali telefonicznej w...

więcej

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 15816

2017-11-09

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 15816   Data ukazania się ogłoszenia: 26 września 2017 r.     1.     Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa   Określenie stanowiska pracy: podreferendarz ds. obsługi Kancelarii Biura...

więcej

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 15790

2017-11-08

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 15790   Data ukazania się ogłoszenia: 26 września 2017 r.     1.     Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa   Określenie stanowiska pracy: główny specjalista w Wydziale Obsługi...

więcej

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 15756

2017-11-02

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 15756   Data ukazania się ogłoszenia: 23 września 2017 r.     1.     Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa   Określenie stanowiska pracy: specjalista do spraw kontroli merytorycznej...

więcej

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 15758

2017-11-02

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 15758   Data ukazania się ogłoszenia: 23 września 2017 r.     1.     Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa   Określenie stanowiska pracy: specjalista do spraw otwartych konkursów ofert i...

więcej

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 15760

2017-11-02

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 15760   Data ukazania się ogłoszenia: 23 września 2017 r.     1.     Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa   Określenie stanowiska pracy: starszy specjalista do spraw koordynacji rozliczeń...

więcej

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 14775

2017-10-25

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 14775   Data ukazania się ogłoszenia: 1 września 2017 r.     1.     Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa   Określenie stanowiska pracy: podreferendarz w Kancelarii Biura Informacyjnego...

więcej

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 15318

2017-10-24

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 15318   Data ukazania się ogłoszenia: 13 września 2017 r.     1.     Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa   Określenie stanowiska pracy: referendarz ds. obsługi sekretariatu Biura...

więcej