Wyniki naborów

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 20900

2018-02-20

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 20900   Data ukazania się ogłoszenia: 22 stycznia 2018 r.   Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa   Określenie stanowiska pracy podreferendarz ds. obsługi kancelaryjnej w Kancelarii Biura...

więcej

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 19016

2018-02-20

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 19016   Data ukazania się ogłoszenia: 11 listopada 2017 r.     Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa   Określenie stanowiska pracy: główny specjalista do spraw ochrony informacji niejawnych...

więcej

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 17594

2018-02-20

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 17594   Data ukazania się ogłoszenia: 4 listopada 2017 r.    Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa   Określenie stanowiska pracy: specjalista w Wydziale ds. Współpracy Międzynarodowej...

więcej

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 19989

2018-02-20

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 19989   Data ukazania się ogłoszenia: 29 grudnia 2017 r.     Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa   Określenie stanowiska pracy: główny specjalista ds. biura projektów w Wydziale...

więcej

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 18545

2018-02-15

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 18545   Data ukazania się ogłoszenia: 25 listopada 2017 r.     Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa   Określenie stanowiska pracy: główny specjalista ds. planowania i analiz w Wydziale...

więcej

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 18965

2018-02-12

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 18965   Data ukazania się ogłoszenia: 5 grudnia 2017 r.     1.     Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa   Określenie stanowiska pracy: główny specjalista ds. administrowania ZSRK w obszarze...

więcej

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr 17825

2018-02-09

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr17825   Data ukazania się ogłoszenia: 10 listopada 2017 r.     1.    Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa   Określenie stanowiska pracy:główny specjalista w Wydziale zagadnień...

więcej

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr 19393

2018-02-08

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr19393   Data ukazania się ogłoszenia: 14 grudnia 2017 r.     1.    Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa   Określenie stanowiska pracy:podreferendarz ds. obsługi kancelaryjnej w Kancelarii...

więcej

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr 17922

2018-02-08

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr17922   Data ukazania się ogłoszenia: 21 listopada 2017 r.     1.    Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa   Określenie stanowiska pracy:podreferendarz do w Zespole kancelaryjnym w...

więcej

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 18953

2018-02-07

  Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 18953   Data ukazania się ogłoszenia: 5 grudnia 2017 r.   Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa   Określenie stanowiska pracy: główny specjalista ds. nadzoru i analizy danych płacowych w...

więcej

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 17693

2018-02-07

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr:17693   Data ukazania się ogłoszenia: 8 listopada 2017 r.     1.    Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa   Określenie stanowiska pracy:referendarza ds. organizacyjnych, wspierających...

więcej

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr 17682

2018-02-06

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr17682   Data ukazania się ogłoszenia: 8 listopada 2017 r.     1.    Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa   Określenie stanowiska pracy:naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Cyfrowego w Biurze...

więcej

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 17991

2018-02-06

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr:17991   Data ukazania się ogłoszenia: 14 listopada 2017 r.     1.    Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa   Określenie stanowiska pracy:główny specjalista – kierownik biura projektów w...

więcej

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 17916

2018-02-02

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr:17916   Data ukazania się ogłoszenia: 11 listopada 2017 r.     1.    Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa   Określenie stanowiska pracy:starszy specjalista ds. Konwencji haskiej o cywilnych...

więcej

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 14699

2017-12-28

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 14699   Data ukazania się ogłoszenia: 30 sierpnia 2017 r.     1.     Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa   Określenie stanowiska pracy: specjalista w Wydziale Administracyjnym w Biurze...

więcej

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 14617

2017-12-28

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 14617   Data ukazania się ogłoszenia: 26 sierpnia 2017 r.     1.     Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa   Określenie stanowiska pracy: główny specjalista w Wydziale Europejskiego i...

więcej

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 16112

2017-12-11

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 16112   Data ukazania się ogłoszenia: 3 października 2017 r.     1.     Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa   Określenie stanowiska pracy: starszy specjalista w Wydziale Skarg i Wniosków w...

więcej