Wyniki naborów

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 6772

2017-02-22

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr:6772   Data ukazania się ogłoszenia: 22 grudnia 2016 r.     1.    Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa   Określenie stanowiska pracy:referent prawny w Wydziale ds. Międzynarodowych Procedur...

więcej

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 6769

2017-02-22

  Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr:6769   Data ukazania się ogłoszenia: 22 grudnia 2016 r.     1.    Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa   Określenie stanowiska pracy:specjalista w Wydziale ds. Międzynarodowych Procedur...

więcej

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 7910

2017-02-20

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr:7910   Data ukazania się ogłoszenia: 27 stycznia 2017 r.     1.    Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa   Określenie stanowiska pracy: specjalista ds. nadzoru nad samorządami adwokatów i...

więcej

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 7385

2017-02-20

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 7385

więcej

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 7245

2017-02-17

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr:7245   Data ukazania się ogłoszenia: 10 stycznia 2017 r.     1.    Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa   Określenie stanowiska pracy:specjalista w Wydziale Organizacyjnym w Biurze...

więcej

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 6316

2017-02-17

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr:6316   Data ukazania się ogłoszenia: 8 grudnia 2016 r.     1.    Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa   Określenie stanowiska pracy:główny specjalista w Wydziale Analiz...

więcej

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 7842

2017-02-17

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr:7842   Data ukazania się ogłoszenia: 25 stycznia 2017 r.     1.    Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa   Określenie stanowiska pracy: specjalista w Wydziale Koordynacji w...

więcej

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 6983

2017-02-14

Specjalista w Wydziale Nadzoru nad Zakładami dla Nieletnich i Opiniodawczymi Zespołami Sądowych Specjalistów, w skład którego wchodzi Zespół Specjalistów do spraw Kierowania do Zakładów Poprawczych i Schronisk dla Nieletnich w Departamencie Spraw Rodzinnych i Nieletnich

więcej

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 6901

2017-02-08

Główny specjalista w Wydziale Nadzoru nad Zakładami dla Nieletnich i Opiniodawczymi Zespołami Sądowych Specjalistów, w skład którego wchodzi Zespół Specjalistów do spraw Kierowania do Zakładów Poprawczych i Schronisk dla Nieletnich w Departamencie Spraw Rodzinnych i...

więcej

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 6866

2017-02-08

Podreferendarz w Wydziale Prezydialno-Protokolarnym w Biurze Ministra

więcej

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 6787

2017-02-02

Główny specjalista w Wydziale Prawa Cywilnego w Departamencie Legislacyjnym

więcej

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 6602

2017-01-26

Podreferendarz w Departamencie Wykonania Orzeczeń i Probacji

więcej

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 6315

2017-01-26

Specjalista w Wydziale Analiz Strategicznych i Oceny Skutków Regulacji w Departamencie Strategii i Funduszy Europejskich

więcej

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 6840

2017-01-24

Główny specjalista w Wydziale Utrzymania Infrastruktury w Departamencie Informatyzacji i Rejestrów Sądowych

więcej