Wyniki naborów

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 6244

2017-01-10

Referendarz w Wydziale Biegłych Sądowych, Doradców Restrukturyzacyjnych, Doradców Podatkowych, Biegłych Rewidentów i Rzeczników Patentowych w Departamencie Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej

więcej

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 3739

2016-12-28

Specjalista w Wydziale ds. Międzynarodowego Dochodzenia Alimentów oraz Transgranicznych Postępowań Dotyczących Odpowiedzialności Rodzicielskiej w Departamencie Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka

więcej

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 5417

2016-12-23

Główny specjalista Wydziale Utrzymania Aplikacji w Biurze Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego

więcej

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 5043

2016-12-19

Główny specjalista Wydziale Nadzoru nad Zakładami dla Nieletnich i Opiniodawczymi Zespołami Sądowych Specjalistów, w skład którego wchodzi Zespół Specjalistów do spraw Kierowania do Zakładów Poprawczych i Schronisk dla Nieletnich Departamencie Spraw Nieletnich i Rodziny

więcej