Ogłoszenia

Starszy specjalista - administrator sieci Systemu Przetwarzania Danych Ministerstwa Sprawiedliwości w Wydziale Utrzymania...

2018-02-17

Dyrektor Generalny Ministerstwa Sprawiedliwości poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy specjalista - administrator sieci Systemu Przetwarzania Danych Ministerstwa Sprawiedliwości w Wydziale Utrzymania Infrastruktury w Departamencie Informatyzacji i Rejestrów...

więcej

Starszy specjalista - administrator Mainframe Systemu Przetwarzania Danych Ministerstwa Sprawiedliwości w Wydziale Utrzymania...

2018-02-17

Dyrektor Generalny Ministerstwa Sprawiedliwości poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy specjalista - administrator Mainframe Systemu Przetwarzania Danych Ministerstwa Sprawiedliwości w Wydziale Utrzymania Infrastruktury w Departamencie Informatyzacji i Rejestrów...

więcej

Główny specjalista do spraw planowania i analiz oraz współpracy międzynarodowej w sprawach cywilnych i karnych w Wydziale...

2018-02-16

Ogłoszenie nr: 22515   Data ukazania się ogłoszenia: 16 lutego 2018 r.   Dyrektor Generalny Ministerstwa Sprawiedliwości   poszukuje kandydatów na stanowisko:   główny specjalista do spraw planowania i analiz oraz współpracy międzynarodowej w sprawach cywilnych i karnych w...

więcej

Specjalista ds. redakcji merytorycznej Monitora Sądowego i Gospodarczego w Centralnej Informacji o Zastawach Rejestrowych,...

2018-02-15

Dyrektor Generalny Ministerstwa Sprawiedliwości poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalista ds. redakcji merytorycznej Monitora Sądowego i Gospodarczego w Centralnej Informacji o Zastawach Rejestrowych, Krajowego Rejestru Sądowego oraz Ksiąg Wieczystych w...

więcej

Specjalista ds. nadzoru nad samorządami adwokatów i radców prawnych w Wydziale Adwokatury i Radców Prawnych w Departamencie...

2018-02-15

Dyrektor Generalny Ministerstwa Sprawiedliwości poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalista ds. nadzoru nad samorządami adwokatów i radców prawnych w Wydziale Adwokatury i Radców Prawnych w Departamencie Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej

więcej

referendarz do spraw prowadzenia konkursów i postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w Wydziale Zamówień Publicznych w...

2018-02-10

Dyrektor Generalny Ministerstwa Sprawiedliwości poszukuje kandydatów na stanowisko: referendarz do spraw prowadzenia konkursów i postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w Wydziale Zamówień Publicznych w Biurze Administracyjno-Finansowym

więcej