Ogłoszenia

Podreferendarz w Wydziale - Kancelaria Główna w Biurze Dyrektora Generalnego

2017-01-17

Dyrektor Generalny Ministerstwa Sprawiedliwości poszukuje kandydatów na stanowisko podreferendarza w Wydziale - Kancelaria Główna w Biurze Dyrektora Generalnego

więcej

Starszy specjalista w Samodzielnym Stanowisku ds. Nadzoru nad Fundacjami w Biurze Kontroli i Audytu Wewnętrznego

2017-01-12

Dyrektor Generalny Ministerstwa Sprawiedliwości poszukuje kandydatów na stanowisko: starszego specjalisty w Samodzielnym Stanowisku ds. Nadzoru nad Fundacjami w Biurze Kontroli i Audytu Wewnętrznego

więcej