Oferty pracy

Biuro Kadr i Logistyki zachęca Państwa do zapoznania się z zarządzeniem Dyrektora Generalnego nr 127/2013 z dnia 18 września 2013 r. wprowadzającym zasady naboru zewnętrznego w służbie cywilnej w Ministerstwie Sprawiedliwości.
 


Pragnąc zwiększyć skuteczność docierania ogłoszeń o wolnych stanowiskach w służbie cywilnej do osób niepełnosprawnych Ministerstwo Sprawiedliwości zachęca organizacje zajmujące się aktywizacją zawodową oraz wspieraniem osób niepełnosprawnych do współpracy w wyżej wymienionym zakresie.

Organizacje zainteresowane współpracą z Ministerstwem Sprawiedliwości zachęcamy do kontaktu mailowego z panią Joanną Pawłowską - Joanna.Pawłowska2@ms.gov.pl

 

O dokumencie