Oferty pracy

Uprzejmie informujemy, że od dnia 24 lutego 2011 r. zostały wstrzymane nabory w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Rekrutacja będzie prowadzona tylko na stanowiska finansowane z programów operacyjnych Kapitał Ludzki i Innowacyjna Gospodarka oraz w wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych potrzebami urzędu, przypadkach.

 

Biuro Kadr i Logistyki zachęca Państwa do zapoznania się z zarządzeniem Dyrektora Generalnego nr 127/2013 z dnia 18 września 2013r. wprowadzającym zasady naboru zewnętrznego w służbie cywilnej w Ministerstwie Sprawiedliwości.

 

 

O dokumencie