Oferty pracy

NOWE ZASADY NABORU ZEWNĘTRZNEGO W SŁUŻBIE CYWILNEJ W MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI

Biuro Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sprawiedliwości zachęca Państwa do zapoznania się z zarządzeniem Dyrektora Generalnego nr 51/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. dotyczącym zasad przeprowadzania naboru zewnętrznego w służbie cywilnej w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Pragnąc zwiększyć skuteczność docierania ogłoszeń o wolnych stanowiskach w służbie cywilnej do osób niepełnosprawnych Ministerstwo Sprawiedliwości zachęca organizacje zajmujące się aktywizacją zawodową oraz wspieraniem osób niepełnosprawnych do współpracy w wyżej wymienionym zakresie.

Organizacje zainteresowane współpracą z Ministerstwem Sprawiedliwości zachęcamy do kontaktu mailowego z panią Joanną Pawłowską - Joanna.Pawłowska@ms.gov.pl


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Biuro Kadr i Logistyki zachęca Państwa do zapoznania się z zarządzeniem Dyrektora Generalnego nr 127/2013 z dnia 18 września 2013 r. wprowadzającym zasady naboru zewnętrznego w służbie cywilnej w Ministerstwie Sprawiedliwości.
 

 

O dokumencie