Ogłoszenia o zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Ministerstwa Sprawiedliwości

Informacja o zbędnych składnikach majątku ruchomego Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie przy Al. Ujazdowskich 11

2014-04-16

Działając zgodnie z § 6 ust. 2 oraz § 7 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 114, poz. 761) informujemy, iż...

więcej

Ogłoszenie o zużytych i zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Ministerstwa Sprawiedliwości

2014-02-18

Stosownie do przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 114, poz. 761) Ministerstwo Sprawiedliwości informuje o...

więcej

Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż rzeczowych składników majątku ruchomego Ministerstwa Sprawiedliwości - II...

2012-11-21

Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż rzeczowych składników majątku ruchomego Ministerstwa Sprawiedliwości - II postępowanie przetargowe

więcej

Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż rzeczowych składników majątku ruchomego Ministerstwa Sprawiedliwości - I...

2012-11-21

Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż rzeczowych składników majątku ruchomego Ministerstwa Sprawiedliwości - I postępowanie przetargowe

więcej

Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż samochodów służbowych Ministerstwa Sprawiedliwości

2012-11-19

Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż samochodów służbowych Ministerstwa Sprawiedliwości

więcej
1 2 3  ...  3