Kierownictwo Ministerstwa Sprawiedliwości

Zbigniew Ziobro - Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny

Zbigniew Ziobro

Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny

Zbigniew Ziobro (ur. 18 sierpnia 1970 r. w Krakowie) – prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim, ukończył aplikację prokuratorską w Prokuraturze Okręgowej w Katowicach.

W 2000 r. został powołany przez Ministra Sprawiedliwości, Lecha Kaczyńskiego, na stanowisko sekretarza zespołu ds. nowelizacji kodyfikacji prawa karnego, następnie podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości (2001 r.). W latach 2005-2007 Minister Sprawiedliwości i Prokurator Generalny. W roku 2006 otrzymał tytuł Człowieka Roku tygodnika „Wprost”.

Poseł na Sejm IV, V i VI kadencji (w latach 2003-2004 członek komisji śledczej ds. tzw. „afery Rywina”), następnie poseł do Parlamentu Europejskiego (2009-2014), gdzie zasiadał w Komisji Prawnej. W 2015 r. ponownie uzyskał mandat posła na Sejm RP. Założyciel i prezes partii Solidarna Polska.

Żonaty, ojciec dwóch synów.

Oświadczenie majątkowe

O dokumencie

Patryk Jaki - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości

Patryk Jaki

Sekretarz Stanu

Patryk Jaki (ur. 11.05.1985 r. w Opolu) – absolwent studiów politologicznych na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2005 r. został wybrany na radnego miasta Opola V i VI kadencji. Był przewodniczącym Komisji Rewizyjnej oraz szefem klubu radnych, członkiem komisji doraźnych: bezpieczeństwa i porządku, ochrony środowiska, ds. Euro 2012 oraz opiniującej kandydatów na ławników. Laureat Fundacji im. K. Adenauera: „Lider Samorządu” (program fundacji na rok 2007).

Poseł na Sejm RP VII, VIII Kadencji - członek Komisji Gospodarki, Delegat Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej do współpracy z Parlamentem Litwy, Wiceprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Wolnego Rynku.

Żonaty, jedno dziecko.

Oświadczenie majątkowe Oświadczenie majątkowe (liczba pobrań: 10622)

O dokumencie

Michał Wójcik - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości

Michał Wójcik

Sekretarz Stanu

Michał Wójcik - (ur. 17 kwietnia 1971 r. w Krakowie). Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Poseł na Sejm V i VIII kadencji.

W wyborach parlamentarnych w 2005 r. został wybrany na posła. Przewodniczył stałej Podkomisji Rzemiosła i Usług, zasiadał w Komisji Rozwoju Przedsiębiorczości, Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej oraz Komisji Nadzwyczajnej „Solidarne Państwo”. W wyborach parlamentarnych w roku 2015 uzyskał mandat poselski z okręgu katowickiego. Zasiada w Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz Komisji Społecznej i Rodziny. Trzykrotnie wybrany na radnego do Sejmiku Śląskiego.

Żonaty, jedno dziecko.

Oświadczenie majątkowe Oświadczenie majątkowe (liczba pobrań: 4348)

O dokumencie

Marcin Warchoł - Podsekretarz Stanu

Marcin Warchoł

Podsekretarz Stanu

Marcin Warchoł (ur. 13 lipca 1980 r. w Nisku) – prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, doktor nauk prawnych, adwokat. Ukończył Szkołę Prawa Włoskiego i Europejskiego przy Wydziale Prawa UW i Wydziale Prawa w Catanii i Mediolanie. W latach 2006 – 2007 był asystentem Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, a od 2009 r. Rzecznika Praw Obywatelskich dr Janusza Kochanowskiego.

Jest zastępcą Dyrektora Instytutu Prawa Karnego na Wydziale Prawa i Administracji UW, wiceprzewodniczącym Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów i Doktorantów UW, wiceprezesem Fundacji Ius et Lex oraz opiekunem naukowym koła studentów na Wydziale Prawa i Administracji UW “Dobro Wspólne”.

Stypendysta Instytutu Maxa Plancka we Fryburgu Bryzgowijskim w Niemczech w dziedzinie prawa karnego.

Autor wielu publikacji naukowych w języku polskim i niemieckim z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego.

Żonaty, jedno dziecko.

Oświadczenie majątkowe Oświadczenie majątkowe (liczba pobrań: 4549)

O dokumencie

Łukasz Piebiak - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości

Łukasz Piebiak

Podsekretarz Stanu

Łukasz Piebiak (ur. 28 listopada 1976 r. w Lublinie) – sędzia, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył studium podyplomowe „Prawo Europejskie dla Sędziów” – Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, studium podyplomowe „Ekonomia i prawo gospodarcze dla sędziów” – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie oraz studia podyplomowe z zakresu prawa konstytucyjnego dla sędziów - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury i Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Do chwili powołania członek zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” odpowiedzialny za kierowanie zespołem ds. ustroju sądów, wiceprzewodniczący zespołu informacyjnego i międzynarodowego, reprezentant Polski w pracach MEDEL (Europejscy Sędziowie i Prokuratorzy na rzecz Demokracji i Wolności).

W latach 2009-2010 pracował w zespole ekspertów ds. reformy wymiaru sprawiedliwości powołanym przez Rzecznika Praw Obywatelskich. Od 2011 r. stały współpracownik Banku Światowego przy przygotowywaniu raportów Doing Business w kategoriach Enforcing Contracts oraz Resolving Insolvency.

Prowadził wykłady i szkolenia dla adwokatów, radców prawnych, aplikantów aplikacji ogólnej i sędziowskiej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, aplikantów radcowskich i adwokackich a także  asystentów sędziów, referendarzy i urzędników sądowych.

Autor wielu publikacji m.in. z zakresu prawa cywilnego materialnego i procesowego.

Żonaty, ojciec trzech córek i syna.

Oświadczenie majątkowe Oświadczenie majątkowe (liczba pobrań: 4207)

O dokumencie

Michał Woś - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości

Michał Woś

Podsekretarz Stanu

Michał Woś (ur. 08.02.1991  r. w Raciborzu) – prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Od 2016 r. był szefem Gabinetu Politycznego Ministra Sprawiedliwości. Członek Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

W 2014 roku został wybrany na radnego miasta Racibórz, był wiceprzewodniczącym Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego oraz członkiem Komisji Oświaty.

Współpracował z licznymi organizacjami pozarządowymi, m.in. Fundacją Jacka Maziarskiego prowadzącą Akademię Skolimowską, Studentami dla Rzeczypospolitej, Stowarzyszeniem im. Św. Ivo Helory. Założyciel i wiceprezes „Signum Temporis. Stowarzyszenia do Rzeczy”.

Inicjator Pracowni Liderów Prawa Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości. Stypendysta Prezesa Rady Ministrów, wyróżniony Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej.

Oświadczenie majątkowe Oświadczenie majątkowe (liczba pobrań: 6710)

O dokumencie

Generał Jacek Kitliński

Gen. Jacek Kitliński

Dyrektor Generalny Służby Więziennej

Gen. Jacek Kitliński ukończył Wydział Społeczno-Pedagogiczny Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Absolwent studiów podyplomowych w zakresie Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim.

Zdał egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa. Ukończył specjalistyczne kursy z zakresu pomocy psychologicznej w Instytucie Psychologii Zdrowia i Trzeźwości w Warszawie, a także w zakresie praw i wolności człowieka – organizowane przez Helsińską Fundację Praw Człowieka.

Służbę rozpoczął w roku 1993 jako młodszy wychowawca w Zakładzie Karnym w Żytkowicach. W roku 1995 został przeniesiony do Zakładu Karnego w Rzeszowie.

Od roku 2000 pełnił służbę na stanowisku inspektora i starszego inspektora Biura Penitencjarnego Centralnego Zarządu Służby Więziennej w Warszawie. W roku 2003 powraca do Rzeszowa na stanowisko specjalisty ds. penitencjarnych w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej, które dzieli z funkcją rzecznika prasowego podkarpackiej Służby Więziennej.

1 stycznia 2007 roku zostaje Dyrektorem Okręgowym Służby Więziennej w Rzeszowie, a z dniem 25 marca 2013 r. powołany na stanowisko zastępcy Dyrektora Generalnego Służby Więziennej.

Radosław Płucisz

Dyrektor Generalny Ministerstwa Sprawiedliwości

O dokumencie